Kinect-sensoren slår seg ikke på eller blir ikke gjenkjent av Xbox One S-konsollen eller den originale Xbox One-konsollen.

Du har koblet Kinect-sensoren til Xbox One-konsollen med Kinect-kabelen, og sensorens strømlampe er på. Sensoren fungerer imidlertid ikke. Når du sjekker Kinect-skjermen fra Kinect og enheter, står det at sensoren ikke er tilkoblet. Når dette skjer, betyr det at selv om sensoren er på, gjenkjennes den ikke av konsollen.

Obs!  Hvis meldingen «Kinect er koblet fra» vises og sensorens strømlampe ikke er på, har du et problem med at sensoren ikke slår seg på. Se Kinect-sensoren for Xbox One slår seg ikke på for å få hjelp til å feilsøke dette problemet.

Løsninger

Prøv følgende fremgangsmåter for å løse problemet:

Løsning 1: Bekreft at Kinect-sensoren er skikkelig koblet til via kabelen.

 1. Koble fra Kinect-sensoren, og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis du har en Xbox One S-konsoll
   1. Koble Kinect-adapterkabelen fra USB-porten på baksiden av konsollen.
 1. Kontroller at Kinect-kabelen er koblet skikkelig til Kinect-adapteren, og at strømledningen for adapteren er koblet til.
 2. Koble USB-kabelen fra Kinect-adapteren til den første USB-porten (den ved siden av HDMI-portene).

Obs!  Kinect-sensoren gjenkjennes bare når den er koblet til den første USB-porten på baksiden av konsollen. De andre USB-portene på konsollen fungerer ikke med Kinect.

Det anbefales at du ikke setter Kinect-sensoren og Kinect-adapteren oppå konsollen.

 • Hvis du har en original Xbox One-konsoll
  1. Koble kabelen fra Kinect-sensorporten på baksiden av konsollen.
 1. Koble kabelen til Kinect-sensorporten på nytt.
 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg System > Innstillinger > Kinect og enheter > Kinect.
 3. Vent opptil to minutter for at sensoren skal bli gjenkjent.

Løsning 2: Bekreft at Kinect-sensoren er slått på på menyen for Kinect-innstillinger.

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg System > Innstillinger > Kinect og enheter > Kinect.
 3. Kontroller at Kinect på er valgt.

Løsning 3: Nullstill Kinect-sensorens tilkobling til Xbox One-konsollen.

 1. Slå av konsollen ved å holde inne Xbox-knappen på fremsiden av konsollen i ti sekunder.
 2. Koble fra den konsollens strøm, og koble deretter Kinect-sensoren fra Xbox One-konsollen.
 3. Koble konsollstrømmen til igjen, og trykk deretter på Xbox-knappen på konsollen for å slå den på.
 4. Trykk på Xbox-knappen på kontrolleren for å åpne guiden.
 5. Velg System > Innstillinger > Kinect og enheter > Kinect.
 6. Koble til Kinect-sensoren på baksiden av konsollen, og vent opptil to minutter til den blir gjenkjent.

Obs!  Hvis sensoren må oppdateres, angis det på skjermen at en oppdatering er i gang.

Hvis løsningene ovenfor ikke løser problemet, kan det hende at Kinect-sensoren må repareres. Be om en reparasjon på Service og reparasjon for enhet. Konsollregistrering er påkrevd for å kunne erstatte sensoren.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Kinect-sensoren slår seg ikke på eller blir ikke gjenkjent av Xbox One S-konsollen eller den originale Xbox One-konsollen., som du leste om, eller om et annet problem?