Del denne siden

Kinect-sensoren for Xbox One slår seg ikke på

Oversikt

Hvis du har problemer med Kinect-sensoren for Xbox One, må du kontrollere om sensoren er på. Du vet at den er på hvis Xbox-logoen på fremsiden av sensoren lyser.

Hvis Xbox-logoen på fremsiden av sensoren ikke lyser, eller hvis den lyser, men konsollen gir beskjed om at sensoren er frakoblet, følger du feilsøkingstrinnene på denne siden.

Obs!

Løsninger

Kinect-sensoren er frakoblet

Hvis Kinect-sensoren ikke registreres av Xbox One-konsollen, vises det ikke video i Kinect-innstillinger, og Innstillinger-menyen i guiden viser ikke alternativet for å bruke Kinect-mikrofon for chat.

Innstillinger-skjermen i Xbox-guiden, der alternativet Kinect-mikrofon for chat er aktivert

Hvis du ser dette, kan du prøve følgende løsninger:

 • Kontroller at kontakten på den andre enden av Kinect-kabelen er koblet skikkelig til Kinect-porten på baksiden av konsollen.
 • Hvis kontakten er koblet skikkelig til, kobler du den fra, venter 10 sekunder og kobler den deretter til på nytt.
 • Hvis du fortsatt har problemer, starter du konsollen på nytt.

Kinect-sensoren er slått av på Settings-menyen

Slik kontrollerer du at Kinect-sensoren er på:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg Innstillinger.
 3. Velg Alle innstillinger.
 4. Velg Kinect og enheter.
 5. Velg Kinect.
 6. Kontroller at Kinect på er valgt.

Tilbakestille tilkoblingen til Kinect-sensoren

Følg denne fremgangsmåten for å nullstille tilkoblingen til Kinect-sensoren:

 1. Slå av Xbox One-konsollen ved å trykke Xbox-knappen på fremsiden av konsollen i 10 sekunder til den slås helt av.
 2. Koble strømledningen fra konsollen.
 3. Koble Kinect-sensoren fra konsollen.
 4. Koble strømledningen til konsollen igjen.
 5. Trykk på Xbox-knappen på konsollen for å slå den på.
 6. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 7. Velg Innstillinger.
 8. Velg Alle innstillinger.
 9. Velg Kinect og enheter.
 10. Velg Kinect.
 11. Koble til Kinect-sensoren på baksiden av konsollen, og vent 5 sekunder til den blir gjenkjent av konsollen. 

  Obs! Hvis sensoren må oppdateres, angis det på skjermen at en oppdatering er i gang.

Oppdatere Kinect-sensoren

Hvis du ikke har koblet til Xbox Live i det siste, kan det hende at Xbox One-konsollen må oppdateres. Du kan oppdatere konsollen ved å koble til Xbox Live med en kabelbasert eller trådløs tilkobling.

Når konsollen er koblet til Xbox Live, installeres tilgjengelige oppdateringer automatisk. Etter at oppdateringene er installert, kan du teste Kinect-sensoren og om nødvendig prøve denne fremgangsmåten på nytt.

Hvis du ikke hadde Kinect-sensoren koblet til da konsollen ble oppdatert, følger du denne fremgangsmåten for å oppdatere sensoren:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg Innstillinger.
 3. Velg Alle innstillinger.
 4. Velg Kinect og enheter.
 5. Velg Kinect.
 6. Kontroller at Kinect på er valgt.  
 7. Obs! Hvis sensoren må oppdateres, angis det på denne skjermen at den oppdateres. Oppdateringen tar omtrent 2 minutter. Hvis det ikke angis på skjermen at en oppdatering er i gang, er sensoren oppdatert.

Be om reparasjon hvis du ikke kunne løse problemet med noen av disse løsningene

Hvis Kinect-sensoren fortsatt ikke slår seg på, må den repareres. Se Få Xbox One-konsollen eller Kinect-sensoren reparert hvis du vil ha informasjon om hvordan du ber om reparasjon.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Kinect-sensoren for Xbox One slår seg ikke på, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden