Kinect-sensoren for Xbox One slår seg ikke på

Hvis du har problemer med Kinect-sensoren for Xbox One, må du kontrollere om sensoren er på. Du vet at den er på hvis Xbox-logoen på fremsiden av sensoren lyser.

Hvis Xbox-logoen på fremsiden av sensoren ikke lyser, eller hvis den lyser, men konsollen gir beskjed om at sensoren er frakoblet, følger du feilsøkingstrinnene på denne siden.

Obs! 

Løsninger

Kinect-sensoren er frakoblet

Hvis Kinect-sensoren ikke registreres av Xbox One-konsollen, vises det ikke video i Kinect-innstillinger, og Innstillinger-menyen i guiden viser ikke alternativet for å bruke Kinect-mikrofon for chat.

Hvis dette er tilfellet, kan du prøve følgende løsninger:

 • Kontroller at kontakten på den andre enden av Kinect-kabelen er koblet skikkelig til Kinect-porten på baksiden av konsollen.
 • Hvis kontakten er koblet skikkelig til, kobler du den fra, venter ti sekunder og kobler den deretter til på nytt.
 • Hvis du fortsatt har problemer, starter du konsollen på nytt.

Kinect-sensoren er slått av på Innstillinger-menyen

Slik kontrollerer du at Kinect-sensoren er på:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg System > Innstillinger > Kinect og enheter > Kinect.
 3. Kontroller at Kinect på er valgt.

Tilbakestille tilkoblingen til Kinect-sensoren

Følg denne fremgangsmåten for å nullstille tilkoblingen til Kinect-sensoren:

 1. Slå av konsollen ved å holde inne Xbox-knappen på fremsiden av konsollen i ti sekunder.
 2. Koble fra konsollens strøm, og koble deretter Kinect-sensoren fra konsollen.
 3. Koble konsollstrømmen til igjen, og trykk deretter på Xbox-knappen på konsollen for å slå den på.
 4. Trykk på Xbox-knappen på kontrolleren for å åpne guiden.
 5. Velg System > Innstillinger > Kinect og enheter > Kinect.
 6. Koble til Kinect-sensoren på baksiden av konsollen, og vent opptil to minutter til den blir gjenkjent.

Obs!  Hvis sensoren må oppdateres, angis det på denne skjermen at den oppdateres. Oppdateringen tar omtrent to minutter. Hvis det ikke angis på skjermen at en oppdatering er i gang, er sensoren oppdatert.

Be om reparasjon hvis du ikke kan løse problemet med noen av disse løsningene

Hvis Kinect-sensoren fortsatt ikke slår seg på, må den repareres. Be om en reparasjon på Service og reparasjon for enhet. Konsollregistrering er påkrevd for å kunne erstatte sensoren.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Kinect-sensoren for Xbox One slår seg ikke på, som du leste om, eller om et annet problem?