Kalibrere mikrofonen på Kinect-sensoren

Du må kalibrere mikrofonen på Kinect-sensoren slik at den kan høre deg over bakgrunnsstøyen i omgivelsene og på spilleplassen. Sensoren gjør det meste av arbeidet, så kalibreringen er enkel å utføre.

Kalibrere mikrofonen

 1. Skru opp lyden på TV-høyttalerne, slik at lydstyrken er høyere enn når du ser filmer og TV-programmer. Sørg samtidig for at det er stille i rommet.
 2. Start kalibreringen. Slik gjør du det:
  1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
  2. Velg System > Innstillinger.
  3. Velg Kinect og enheter > Kinect. Kontroller at Kinect er satt til Kinect på.
  4. Velg Kinect hører meg ikke under Feilsøking.
  5. Velg Start lydsjekk.

  To tester utføres under kalibreringen:

  • Kontroller bakgrunnsstøy: Kinect registrerer bakgrunnsstøynivået på spilleplassen. Hvis nivået er for høyt, vises en melding der du blir bedt om å høre etter støy i rommet og deretter starte kalibreringen på nytt etter at du har dempet bakgrunnsstøyen.
  • Kontroller høyttalervolum: Xbox One spiller av en rekke toner som Kinect hører for å kalibrere avspillingslydnivået. Hvis tonene har for lavt lydnivå, vises en melding der du blir bedt om å skru opp volumet for høyttalerne. Hvis lydnivåene er høye nok, vises en melding om at lydkontrollen var vellykket.
 3. Hvis testene er vellykket, kalibrerer Kinect-sensorens mikrofon seg selv. Dette skjer automatisk, så du trenger ikke å gjøre noe på dette trinnet. Det skal bare ta noen få sekunder for selvkalibreringen å fullføres.

Når kalibreringen er fullført, er Kinect-sensoren klar til å høre deg.

Obs!  Etter tre mislykkede forsøk på å utføre lydkalibrering, kan du enten trykke B-knappen for å prøve på nytt, eller du kan gjøre et nytt forsøk senere. Når du er klar til å prøve på nytt, gjentar du fremgangsmåten ovenfor og begynner på trinn 2.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Kalibrere mikrofonen på Kinect-sensoren, som du leste om, eller om et annet problem?