Del denne siden

Konfigurere og bruke Kinect-pålogging

Kinect kan gjenkjenne deg og logge deg på Xbox One-konsollen. Du kan velge om du vil logge på ved å bruke Kinect, når du laster ned profilen til konsollen eller konfigurerer konsollen for første gang.

Konfigurere automatisk pålogging med Kinect under første konfigurasjon

Når du har opprettet eller lastet ned profilen, blir du bedt om å velge Logg meg på med Kinect eller Logg på manuelt. Hvis du vil at Kinect skal logge deg på automatisk, velger du Logg meg på med Kinect.

En Kinect-skjerm har alternativer for Logg på manuelt og Logg meg på med Kinect, som er uthevet.

Kinect-sensoren registrerer deretter biometriske data, for eksempel ansiktstrekkene dine og kroppsformen din, slik at den kan skille deg fra andre personer på spilleplassen og logge deg på. Hvis det er andre i sensorens synsområde på dette trinnet, må du passe på å løfte hånden når du får beskjed.

En Kinect-skjerm viser et bilde av spilleren med en gamertag og ber spilleren om å bekrefte at Kinect ser riktig spiller.

Konfigurere automatisk pålogging med Kinect senere

Hvis du velger Logg på manuelt, kan du alltids konfigurere automatisk pålogging senere. Slik gjør du det:

 1. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden.
 2. Velg Innstillinger > Alle innstillinger > Konto.
 3. Velg Pålogging, sikkerhet og tilgangsnøkkel.
 4. Velg Bytt pålogging og sikkerhetsinnstillinger i første kolonne.
 5. Velg Gjør det raskt, gjør det magisk.
 6. Velg Logg meg på med Kinect.
 7. Kinect-sensoren prøver å registrere deg. Hvis navnet ditt vises ved siden av bildet ditt på skjermen, velger du Det er meg. Hvis navnet ditt ikke vises, løfter du hånden.

Øve opp Kinect-sensoren til å gjenkjenne deg bedre

Hvis Kinect-sensoren ikke gjenkjenner deg, følger du denne fremgangsmåten for å øve opp Kinect til å identifisere deg:

 1. Logg på konsollen.
 2. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden.
 3. Velg Logg på, som er alternativet øverst i guiden.
 4. Velg Legg til og administrer.
 5. Merk spillerbildet, og velg Jeg ble ikke gjenkjent.
 6. Kontroller at navnet ditt vises ved siden av bildet ditt på skjermen, og velg deretter Det er meg.

Obs!

 • Kinect-påloggingsdata lagres på konsollen. Hvis du vil bruke denne funksjonen på andre konsoller, må du konfigurere den på hver konsoll.
 • Hvis flere personer er i sensorens synsområde under påloggingen, vises kjente brukere med navnene deres uthevet ved siden av dem. "Gjest" vises ved siden av ukjente brukere.
 • Hvis utseendet ditt har endret seg mye, må du kanskje få Kinect-påloggingen til å gjenkjenne deg bedre. Du kan for eksempel ha fått skjegg, gått ned i vekt eller fått nye briller. (Hvis du vanligvis har på deg briller, men har gått over til kontaktlinser, kan Kinect ha problemer med å gjenkjenne deg.)
 • Hvis Kinect velger feil person under påloggingen, følger du instruksjonene ovenfor for å få Kinect til å gjenkjenne deg eller andre personer bedre.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Konfigurere og bruke Kinect-pålogging, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden