Konfigurere og bruke adapteren for stereohodesett for Xbox One

Adapteren for stereohodesett for Xbox One gjør at du kan koble et kompatibelt snakke- eller stereohodesett til Xbox One-kontrolleren, slik at du kan justere lyden uten å måtte ta hendene av kontrolleren.

Pakken med adapteren for stereohodesett for Xbox One inneholder følgende:

 • Adapter for stereohodesett for Xbox One
 • Overgang fra 2,5 mm til 3,5 mm
 • USB-kabel til oppdatering av kontroller
 • Hurtigstartveiledning og brukerhåndbok

Obs!

 • Fra juni 2015 har trådløse Xbox One-kontrollere en 3,5 mm port, slik at du kan koble en standard lydplugg på 3,5 mm direkte til kontrolleren. Når du kobler til et hodesett direkte, kan du justere lydkontrollen ved å gå til Innstillinger og velge Enheter og tilbehør. Bare velg kontrolleren du bruker, og juster lyden derfra. Når du bruker en adapter for stereohodesett, er disse alternativene deaktivert siden du kan justere lyden direkte fra adapteren.
 • Ikke alle hodesett er kompatible med adapteren for stereohodesett for Xbox One. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble et kompatibelt hodesett til Xbox One.

På denne siden

Konfigurere adapteren for stereohodesett og et hodesett

Følg denne fremgangsmåten for å koble til adapteren for stereohodesett for Xbox One og et hodesett:

 1. Følg trinnene under Oppdatere kontrolleren for Xbox One for å sikre at kontrolleren er klar til å fungere sammen med adapteren for stereohodesett.
 2. Sett inn adapteren for stereohodesett i bunnen av Xbox One-kontrolleren.
 3. Sett inn lydpluggen fra hodesettet i bunnen av hodesettadapteren. Adapteren støtter følgende hodesettyper med 3,5 mm lydplugg:
  • Et hodesett med én 3,5 mm lydplugg
  • Et hodesett med to 3,5 mm lydkabler (CITA-standarden)
  • Et hodesett der snakkingen går via en 3,5 mm lydplugg og spillyden går via en egen kabel med RCA-kontakter eller optiske kontakter. (Det er bare snakkingen som går gjennom adapteren for stereohodesettet. Når det gjelder RCA-kontakter / optiske kontakter [spillyd], følger du produsentens instruksjoner om tilkobling til konsollen.)
  • Et kabelbasert hodesett for Xbox 360 med en 2,5 mm lydkabel. Koble til adapteren for stereohodesett ved å bruke overgangen fra 2,5 mm til 3,5 mm som følger med adapteren for stereohodesett for Xbox One.

Obs!

 • Trådløse hodesett for Xbox 360 er ikke kompatible med Xbox One.
 • Tidlige utgaver av Xbox 360-hodesettet med følgende adapter fungerer ikke, på grunn av utformingen til kontakten.

Bruke adapteren for stereohodesett

Knapper på adapter for stereohodesett for Xbox One
Knapper på adapter for stereohodesett for Xbox One
 1. Spillbalanse
 2. Snakkebalanse
 3. Volum opp
 4. Volum ned
 5. Demp

Balanse mellom spill/snakking: Disse to knappene brukes til å justere balansen mellom spill- og snakkelyden. Balansen er som standard 50/50, men du kan justere den til hva som helst mellom 100/0 og 0/100 Hvis du for eksempel vil ha høyere spillyd enn snakking, trykker du knappen med kontrollersymbolet til du når ønsket lydnivå. Du hører en lyd når du har nådd 100 prosent.

Obs!  Det kommer kanskje også spillyd fra TV-en. Hvis du ikke vil høre lyden fra TV-en, skrur du ganske enkelt ned lyden på TV-en. (Lyden fra TV-en verken dempes eller justeres automatisk når du kobler et hodesett til kontrolleren.)

Demp: Denne knappen brukes til å dempe snakkingen din, slik at andre brukere ikke kan høre deg. Den demper ikke lyd fra spill/musikk/apper. Denne knappen lyser oransje for å angi at snakkingen din er dempet. Den lyser bare hvis hodesettet er koblet til adapteren.

Volum: Knappene for å øke og redusere volumet, brukes til å justere all innkommende lyd til hodesettet, inkludert spill- og snakkelyd. Hvis du ikke vil øke spill- og snakkelyden like mye, justerer du lydbalansen mellom spill/snakking (se "Balanse mellom spill/snakking" ovenfor).

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Konfigurere og bruke adapteren for stereohodesett for Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?