Feilsøke Kinect-feil for Xbox One

Kinect-sensoren for Xbox One er laget for å korrigere seg selv når det er mulig. Hvis sensoren for eksempel har problemer med å oppdatere fastvaren, prøver den å løse problemet før du får en feilmelding. Hvis den ikke kan korrigere seg selv, ser du én av to feilmeldinger for Kinect-sensoren.

Feil: Installasjonen av Kinect kan ikke fortsette

Dette er en programvarefeil i Kinect-sensoren. Prøv følgende fremgangsmåte for å løse problemet.

Obs! Hvis du ser denne feilmeldingen under første konfigurering av konsollen, hopper du over Kinect-konfigureringen og utfører trinnene nedenfor etter at du har konfigurert konsollen.

 1. Kontroller at Kinect-sensoren er koblet skikkelig til Kinect-porten på konsollen.
 2. Slå konsollen av og på igjen ved å holde nede Xbox-knappen på konsollen i ti sekunder.
 3. Gå til siden for Kinect-innstillinger:
  1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
  2. Velg System > Innstillinger > Kinect og enheter > Kinect.
 4. Kontroller at Kinect på er valgt på siden for Kinect-innstillinger. Bli værende på denne siden i fem minutter for å være sikker på at konsollen fullfører eventuelle tilgjengelige oppdateringer.
 5. Hvis det vises et bilde på skjermen for Kinect-innstillinger, fungerer sensoren. Hvis det ikke vises et bilde på skjermen, må Kinect repareres.

Feil: Det er et problem med Kinect-sensoren

Når du bruker Xbox One, får du følgende feilmelding:

Det har oppstått et problem

Det er et problem med Kinect-sensoren. Send en forespørsel om reparasjon på xbox.com/xboxone/repair.

Denne typen feil angir dessverre at problemet med Kinect-sensoren ikke kan løses, og sensoren må repareres.

Kinect-sensoren slår seg på og av flere ganger.

Prøv følgende:

 1. Slå av Xbox One-konsollen ved å holde inne Xbox-knappen på fremsiden av konsollen i ti sekunder til den slås helt av.
 2. Koble Kinect-sensoren fra konsollen.
 3. Trykk på Xbox-knappen på konsollen for å slå den på.
 4. Koble til Kinect-sensoren på baksiden av konsollen, og vent opptil to minutter til den blir gjenkjent.
 5. Gå til siden for Kinect-innstillinger:
  1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
  2. Velg System > Innstillinger > Kinect og enheter > Kinect.
 6. Velg Jeg flyttet Kinect-sensoren min, eller jeg har problemer med Kinect.
 7. Følg instruksjonene for å justere Kinect-sensoren, inkludert lydkalibreringen.

Hvis du ikke kan løse problemet ved å følge denne fremgangsmåten, må du reparere Kinect-sensoren. Be om en reparasjon på Service og reparasjon for enhet. Konsollregistrering er påkrevd for å kunne erstatte sensoren.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke Kinect-feil for Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?