Del denne siden

Feilsøke problemer med Kinect-sensoren for Xbox One

Denne artikkelen beskriver hvordan du feilsøker problemer med Kinect-sensoren. Det kan for eksempel oppstå et problem der Kinect-sensoren ikke ser deg eller ikke tolker kroppsbevegelsene dine riktig. Enten du prøver å spille et Kinect-spill, bruke bevegelser til å navigere på Hjem-skjermen eller logge på ved hjelp av Kinect, kontrollerer du at Kinect-kameraet kan se deg, slik at du får en flott opplevelse.

Ting du må vite

Her er noen ting du kan vurdere før du justerer Kinect eller spilleplassen:

 • Avhengig av situasjonen kan det hende at Kinect må se hele kroppen din. Hvis spillet du prøver å spille, for eksempel innebærer at du skal sparke en ball, må Kinect se føttene dine.
 • HD-kameraer trenger vanligvis mye lys for å få best mulig eksponering. Sørg for at spilleplassen er godt opplyst, men unngå direkte sollys på brukere og kameraet.
 • Kontroller at Kinect er koblet til og slått på. Xbox-logoen på Kinect lyser når sensoren er på. Hvis sensoren ikke slår seg på, kan du se Kinect-sensoren for Xbox One slår seg ikke på.
 • Plasser Kinect så nær kanten av overflaten den sitter på som du er komfortabel med. Pass på at ingen gjenstander i nærheten blokkerer synsfeltet.
 • Hvis Kinect-sensoren er koblet til konsollen, men du ser "Kinect er koblet fra" på Hjem-skjermen, kan du se Kinect-sensoren gjenkjennes ikke av Xbox One-konsollen.

Kontrollere Kinect-innstillingene

Hvis Kinect ikke kan se deg, må du kontrollere Kinect-innstillingene:

 1. Trykk menyknappen på kontrolleren, og velg deretter Innstillinger.
 2. Velg Kinect.
Skjermen Dette ser Kinect

  På skjermen ser du det Kinect ser. Hvis du ikke ser deg selv i denne visningen, går du til avsnittet "Justere Kinect-sensoren" nedenfor.

 1. Hvis Kinect-sensoren er frakoblet eller av, angir Kinect-skjermen statusen.
Skjermen Dette ser Kinect, der ordene «Koble til Kinect» vises uten noe bilde
 1. Bare koble til sensoren hvis det er nødvendig, og velg deretter Kinect på.
Skjermen med alternativet for å slå på Kinect

Justere Kinect-sensoren

Gjør følgende for å justere Kinect-sensoren:

 1. Trykk menyknappen på kontrolleren, velg Innstillinger, og velg deretter Kinect.
 2. Velg Jeg har problemer med Kinect, eller så har jeg flyttet Kinect-sensoren min.
Skjermen som viser «Kinect på» sammen med feilsøkingsalternativer for «Kinect hører meg ikke» og «Jeg har problemer med Kinect, eller så har jeg flyttet Kinect-sensoren min», som er uthevet
 1. Følg fremgangsmåten for å justere Kinect-sensoren, inkludert lydkalibreringen.

Obs!

 • Hvis du vil ha informasjon om hvordan du justerer vinkelen på Kinect-sensoren, kan du se Justere vinkelen på Kinect-sensoren.
 • Hvis det oppstår problemer mens du spiller, kan du se opplæringen for spillet og deretter justere Kinect-sensoren mens du spiller.

Hvis problemet vedvarer, kan du be om reparasjon av Kinect-sensoren på det nettbaserte servicesenteret for Xbox. Konsollregistrering er påkrevd for å kunne erstatte sensoren.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke problemer med Kinect-sensoren for Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden