Feilsøke problemer med Kinect-pålogging

Finn ut hvordan du feilsøker påloggingsproblemer med Kinect-sensoren på Xbox One-konsollen.

Kinect-sensoren slår seg ikke på

Hvis Kinect-sensoren ikke slår seg på, kan en innstilling være deaktivert. Sørg for at Kinect er slått på i Innstillinger. Slik gjør du det:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg System > Innstillinger.
 3. Velg Kinect og enheter > Kinect.
 4. Kontroller at Kinect på er valgt.

Kinect-sensoren gjenkjenner deg ikke

Hvis Kinect av og til ikke gjenkjenner deg eller av og til gjenkjenner noen andre som deg, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg System > Innstillinger > Konto.
 3. Velg Pålogging, sikkerhet og tilgangsnøkkel.
 4. Velg Bytt påloggings- og sikkerhetsinnstillinger.
 5. Velg Gjør det raskt som trolldom.
 6. På skjermen <fornavn>, er dette deg? kontrollerer du at navnet ditt vises ved siden av bildet ditt på forhåndsvisningsskjermen. Hvis du gjenkjennes, velger du Det er meg.

Hvis Kinect aldri gjenkjenner deg, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg System > Innstillinger > Konto.
 3. Velg Pålogging, sikkerhet og tilgangsnøkkel > Administrer Kinect-påloggingsdataene mine.
 4. Velg Fjern Kinect-påloggingsdataene mine.

Dermed fjernes de eksisterende Kinect-påloggingsdataene. Nå kan du tilbakestille ved å følge denne fremgangsmåten:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg System > Innstillinger > Konto.
 3. Velg Pålogging, sikkerhet og tilgangsnøkkel.
 4. Velg Bytt påloggings- og sikkerhetsinnstillinger.
 5. Velg Gjør det raskt som trolldom.
 6. Velg Logg meg på med Kinect.
 7. Kinect-sensoren prøver å registrere deg. Hvis navnet ditt vises ved siden av bildet ditt på skjermen, velger du Det er meg. Hvis navnet ditt ikke vises, løfter du hånden.

Obs!

 • Kinect-påloggingsdata lagres på konsollen. Hvis du vil bruke denne funksjonen på andre konsoller, må du derfor konfigurere Kinect-påloggingsdata på hver konsoll.
 • Hvis flere personer er i synsområdet under påloggingen, vises kjente brukere med navnene deres uthevet ved siden av dem. Ukjente brukere vises som «gjest».
 • Hvis du velger feil person under påloggingen, følger du bare instruksjonene under «Kinect-sensoren gjenkjenner deg konsekvent ikke» på denne siden.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke problemer med Kinect-pålogging, som du leste om, eller om et annet problem?