Feilsøke adapteren for stereohodesett for Xbox One

Hvis du har et spørsmål om eller problemer med å bruke adapteren for stereohodesett for Xbox One, kan du se følgende emner.

På denne siden

Adapteren for stereohodesett fungerer ikke

Hvis adapteren for stereohodesett ikke fungerer som den skal, kontrollerer du følgende:

  • Har du oppdatert programvaren for kontrolleren slik at den støtter adapteren for stereohodesett?
  • Kontroller at kontrolleren har nye batterier. Når batteriene blir dårlige, blir enkelte funksjoner på kontrolleren, for eksempel lyd og vibrering, slått av for å spare strøm.
  • Kontroller at du har koblet hodesettadapteren skikkelig til kontrolleren og har satt lydpluggen på 3,5 mm fra hodesettet helt inn i hodesettadapteren. Du vet at alt er koblet skikkelig til hvis dempeknappen lyser når du trykker den. Hvis dempelyset tennes og du har oppdatert kontrolleren, men hodesettet ikke fungerer, ser du i brukerhåndboken eller kontakter produsenten.
  • Prøv adapteren for stereohodesett på en annen kontroller hvis du kan. Hvis adapteren fungerer på den andre kontrolleren, kan du prøve å oppdatere den første kontrolleren på nytt. Hvis dette ikke fungerer, må du bytte kontrolleren. Du kan bestille nytt hodesett på Nettbasert servicesenter for Xbox.

Kontrolleren kobler ikke til etter at adapteren for stereohodesettet er satt inn

Hvis Xbox One-kontrolleren ikke fungerer eller blir frakoblet når du setter inn adapteren for stereohodesettet, må du koble fra adapteren og deretter oppdatere kontrolleren uten adapteren. Når kontrolleren er oppdatert, setter du inn adapteren for stereohodesettet i kontrolleren igjen. Hvis du blir bedt om å installere enda en oppdatering for adapteren, installerer du den oppdateringen også.

Obs Denne rettingen ble oppdatert i systemoppdateringen for Xbox One i juni 2014. Hvis du tidligere prøvde å oppdatere kontrolleren uten hell, kan du prøve på nytt nå.

Hvis kontrolleren fortsatt kobler seg fra etter at du har oppdatert den, trenger du en ny kontroller. Du kan bestille nytt hodesett på Nettbasert servicesenter for Xbox.

Spill- eller snakkelyden er for høy

Hvis både spill- og snakkelyden er koblet til adapteren, bruker du knappen for spillbalanse eller snakkebalanse til å justere balansen mellom lydene.

Knapper på adapter for stereohodesett for Xbox One
Knapper på adapter for stereohodesett for Xbox One
  1. Spillbalanse
  2. Snakkebalanse
  3. Volum opp
  4. Volum ned
  5. Demp

Kan jeg få snakking gjennom Kinect og hodesettet samtidig?

Nei, når et hodesett registreres av konsollen, antar Xbox at du vil at lyden skal være privat, og snakking gjennom Kinect slås av automatisk.

Det kommer også lyd fra TV-en

Adapteren for stereohodesett vet ikke om du bruker hodesettet bare til snakking eller til all lyd, så Xbox-konsollen demper ikke lyden fra TV-en automatisk når du bruker adapteren. Du må justere lydvolumet på TV-en manuelt.

Adapteren for stereohodesett er ødelagt

Hvis adapteren for stereohodesett for Xbox One er ødelagt, kan du bestille et nytt fra det nettbaserte servicesenteret for Xbox.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke adapteren for stereohodesett for Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?