Feilsøke Xbox One Chatpad

Hvis du har et problem med Xbox One Chatpad, kan du prøve løsningene nedenfor for å løse problemet.

Jeg får ikke koblet Xbox One Chatpad til kontrolleren min

Minitastaturet og kontrolleren er utformet slik at de sitter godt fast når de er koblet til hverandre. Slik kobler du sammen enhetene:

 1. Juster USB-kontakten på minitastaturet etter tilbehørsporten.
 2. Trykk minitastaturet inn i kontrolleren.
 3. Hvis du ikke får den enkelt på plass, prøver du å lirke den forsiktig på plass.

Minitastaturet fungerer ikke

Løsning 1: Kontroller at kontrolleren er på.

Kontroller at kontrolleren er slått på og fungerer som den skal. Se Trådløs Xbox One-kontroller fungerer ikke som den skal for å få hjelp med kontrolleren.

Løsning 2: Koble minitastaturet fra kontrolleren og deretter til den på nytt.

 1. Koble minitastaturet fra kontrolleren.
 2. Koble til minitastaturet på nytt ved å trykke den godt inn i kontrolleren for å sikre en god tilkobling. Det er tilkoblet hvis den grønne lampen blinker én gang.

Løsning 3: Oppdater kontrolleren.

 1. Koble minitastaturet til kontrolleren.
 2. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden.
 3. Velg System > Innstillinger > Kinect og enheter > Enheter og tilbehør > Flere alternativer.
 4. Velg oppdateringsalternativet, og følg deretter instruksjonene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdatere Xbox One-kontrolleren.

Løsning 4: Oppdater konsollen.

Konsollen må ha en oppdatering fra november 2015 (eller senere). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Operativsystemversjoner og systemoppdateringer for Xbox One.

Løsning 5: Start konsollen på nytt.

Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden, velg System > Innstillinger > Strøm og oppstart > Slå av eller starte på nytt, og velg deretter Start på nytt nå for å starte Xbox One-konsollen på nytt.

Minitastaturet har ingen eller dårlig lyd

Løsning 1: Kontroller at kontrolleren er på.

Se Trådløs Xbox One-kontroller fungerer ikke som den skal for å få hjelp med kontrolleren.

Løsning 2: Koble headsettet og minitastaturet fra kontrolleren og deretter til den på nytt.

 1. Koble headsettet fra minitastaturet.
 2. Koble minitastaturet fra kontrolleren.
 3. Koble minitastaturet til kontrolleren på nytt. Det er tilkoblet hvis den grønne lampen blinker én gang.
 4. Koble headsettet til minitastaturet på nytt.

Hvis du kobler headsettet til minitastaturet og lyden fortsatt ikke fungerer, kan du se Koble et kompatibelt headset til Xbox One for å kontrollere at headsettet er kompatibelt.

Løsning 3: Oppdater kontrolleren.

 1. Koble minitastaturet til kontrolleren.
 2. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden.
 3. Velg System > Innstillinger > Kinect og enheter > Enheter og tilbehør > Flere alternativer.
 4. Velg oppdateringsalternativet, og følg deretter instruksjonene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdatere Xbox One-kontrolleren.

Løsning 4: Oppdater konsollen.

Konsollen må ha en oppdatering fra november 2015 (eller senere). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Operativsystemversjoner og systemoppdateringer for Xbox One.

Løsning 5: Start konsollen på nytt.

Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden, velg System > Innstillinger > Strøm og oppstart > Slå av eller starte på nytt, og velg deretter Start på nytt nå for å starte Xbox One-konsollen på nytt.

Lyden fungerer, men ikke tastaturet

Løsning 1: Koble minitastaturet fra kontrolleren og deretter til den på nytt.

 1. Koble minitastaturet fra kontrolleren.
 2. Koble til minitastaturet på nytt ved å trykke den godt inn i kontrolleren for å sikre en god tilkobling. Det er tilkoblet hvis den grønne lampen blinker én gang.

Løsning 2: Prøv et annet spill.

Prøv å bruke minitastaturet med et annet Xbox One-spill eller en annen Xbox One-app for å se om tastaturet fungerer som det skal.

Obs! Minitastaturet fungerer ikke med bakoverkompatible spill på Xbox One.

Det vises feil tegn når jeg trykker på tastaturet

Løsning 1: Kontroller språkinnstillingene.

Kontroller at konsollen og minitastaturet samsvarer, og at du er i et land som støttes (se Land som støttes). Serienummeret på minitastaturet slutter på bokstaven B, E, F, G eller S for å angi hvilket språk den støtter – britisk engelsk, amerikansk engelsk, fransk, tysk eller spansk.

Slik kontrollerer du innstillingene:

 1. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden.
 2. Velg System > Innstillinger > System.
 3. Velg Språk og sted for å bekrefte eller oppdatere stedet og språket slik at det samsvarer med minitastaturet.

Løsning 2: Kontroller om du er i tastaturmodusen for spesialtegn.

Det kan hende at du går inn i tastaturmodusen for spesialtegn hvis du trykker på ^, ~, ¨, ` elleretterfulgt av a, e, i, o, u eller y. Se Tastaturmodus for spesialtegn for å forstå denne funksjonaliteten.

Løsning 3: Kontroller minitastaturmodusen.

Kontroller at du ikke er i eller går inn i en av spesialmodusene som beskrives tidligere på denne siden (for eksempel den oransje modusen). Hvis den oransje eller grønne tasten eller CAPS-tasten lyser, er du i tilsvarende modus. Du avslutter modusen ved trykke på tasten som lyser.

Løsning 4: Oppdater kontrolleren.

 1. Koble minitastaturet til kontrolleren.
 2. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden.
 3. Velg System > Innstillinger > Kinect og enheter > Enheter og tilbehør > Flere alternativer.
 4. Velg oppdateringsalternativet, og følg deretter instruksjonene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdatere Xbox One-kontrolleren.

Minitastaturet fungerer fortsatt ikke som det skal

Hvis ingen av løsningene på denne siden fungerte, må du kanskje å gå til Enhetsreparasjon for å få enheten erstattet.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke Xbox One Chatpad, som du leste om, eller om et annet problem?