Del denne siden

Feilsøke den trådløse Xbox One-kontrolleren

Se videoen eller emnene nedenfor for å løse problemet med kontrolleren.

Video: Feilsøke frakobling av kontroller på Xbox One

Se videoen Feilsøke frakobling av kontroller på Xbox One. Obs! Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Uansett om du ikke får koblet til eller kontrolleren ikke forblir tilkoblet, kan forslagene nedenfor være til hjelp.

Hvis du har problemer med knappene på kontrolleren, kan du se Feilsøke knapper på Xbox One-kontrollere.

Telle de tilkoblede kontrollerne

Hvis åtte trådløse kontrollere allerede er tilkoblet, kan du ikke koble til en ny før du kobler fra én.

Aktivere kontrolleren

Den trådløse Xbox One-kontrolleren slås av etter 15 minutter uten aktivitet. Du kan slå den på igjen ved å trykke på og holde Xbox-knappen  til den lyser.

Sjekke batteriet

Trykk på Xbox-knappen , og velg Hjem. Sjekk deretter batteriikonet i øvre høyre hjørne av skjermen. Hvis batterinivået er lavt, anbefaler vi at du bytter batteriene (hvis kontrolleren bruker AA-batterier) eller lader batteriet (hvis du har Xbox One Play & Charge Kit).

Obs! Kontrolleren har kanskje nok strøm til å kunne slå seg på igjen en kort stund, men det blir ikke lenge før du må bytte batteriene. Du kan sjekke batterinivået til kontrolleren ved å vise batteriindikatoren på Hjem-skjermen.

Flytte deg nærmere Xbox-konsollen

Rekkevidden til trådløse kontrollere er 6–9 m, men ting som vegger eller forstyrrelser fra andre trådløse enheter kan redusere rekkevidden. Rekkevidden kan også reduseres hvis Xbox-konsollen er snudd vekk fra deg eller står i et skap. Pass på at du peker kontrolleren mot fremsiden av Xbox-konsollen.

Fjerne gjenstander mellom kontrolleren og Xbox-konsollen

Sjekk området mellom deg og Xbox-konsollen, og se etter ting som kan forstyrre kontrollerens trådløse signal, for eksempel bærbare datamaskiner, mikrobølgeovner, trådløse telefoner, trådløse rutere, skillevegger av metall, hyller, dører og så videre).

Starte Xbox-konsollen på nytt

Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden, og velg deretter System > Innstillinger > Strøm og oppstart > Slå av eller starte på nytt > Start på nytt nå.

I enkelte tilfeller er det bedre å slå konsollen helt av og på enn å starte den på nytt. Du slår Xbox-konsollen helt av og på ved å trykke på og holde av/på-knappen på fremsiden av konsollen i 10 sekunder og deretter slå den på på nytt.

Koble til kontrolleren på nytt

Trykk på og hold tilkoblingsknappen øverst på kontrolleren (mellom skuldernappene til venstre) til Xbox-knappen blinker.

Trykk deretter på tilkoblingsknappen på konsollen:

  • På Xbox One X og Xbox One S er tilkoblingsknappen til høyre på fremsiden, nedenfor av/på-knappen.
  • På den originale Xbox One er tilkoblingsknappen en rund knapp på siden, rundt hjørnet ved plateskuffen.

Koble til med en USB-kabel

Du kan også koble til på nytt ved å bruke en USB til mikro-USB-kabel. Koble til mikro-USB-enden øverst på kontrolleren og USB-enden til USB-kontakten på siden eller baksiden av Xbox-konsollen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble en trådløs kontroller til Xbox One.

Obs! Hvis kontrolleren kobles til når du bruker en USB-kabel, men ikke forblir tilkoblet når du fjerner kabelen, kobler du kabelen til på nytt og ser om det er en oppdatering tilgjengelig for kontrolleren (se Oppdatere kontrolleren).

Hvis kontrolleren oppdateres og ikke holder seg tilkoblet selv når du bruker USB-kabelen, bytter du kontrolleren (se Bytte kontrolleren).

Oppdatere kontrolleren

Dobbelttrykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden, og velg deretter System > Innstillinger > Kinect og enheter > Enheter og tilbehør. Velg kontrolleren, velg Flere alternativer > Oppdater, og følg fremgangsmåten. Hvis du får beskjed om at ingen oppdatering er tilgjengelig, er kontrolleren oppdatert.

Hvis du ikke får fullført en nødvendig oppdatering, kan du se Feilsøke oppdateringsproblemer med Xbox One-kontrolleren.

Fjerne tilbehør fra Xbox-konsollen

Enkelte USB-enheter, inkludert utilstrekkelige USB-kabler, kan forstyrre trådløse signaler. Koble fra alle USB-enheter som er koblet til Xbox-konsollen (trådløs maskinvare, eksterne harddisker, andre kablede kontrollere, tastaturer og så videre). Start Xbox-konsollen på nytt (se Starte Xbox-konsollen på nytt), og prøv kontrolleren på nytt.

Prøve en annen kontroller

Hvis du har en annen kontroller, ser du om den også kobles fra. Sørg for at batteriet er fulladet, og spill deretter en stund for å teste den.

Hvis den andre kontrolleren fungerer, kan det hende du må bytte ut den første kontrolleren. Gå til Enhetstjenester, logg på med Microsoft-kontoen, og velg deretter Erstatt et tilbehør.

Hvis begge kontrollerne ofte har tilkoblingsproblemer, kan det hende at konsollen din trenger service. Gå til Enhetstjenester, logg på med Microsoft-kontoen, registrer Xbox-konsollen hvis den ikke allerede er der, og velg deretter Send en reparasjonsforespørsel.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Bytte kontrolleren

Hvis du ikke fikk koblet kontrolleren til konsollen med disse løsningene, må du bytte kontrolleren.

  1. Gå til Enhetstjenester, logg på med Microsoft-kontoen, registrer Xbox-konsollen hvis den ikke allerede er der, og velg deretter Erstatt et tilbehør.
  2. Velg Xbox One-konsollen for kontrolleren eller Xbox One-kontrolleren du har registrert separat, og følg fremgangsmåten.

Har du reparasjons- eller garantispørsmål? Se Vanlige spørsmål om garanti og registrering for Xbox.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke den trådløse Xbox One-kontrolleren , som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden