Del denne siden

Xbox One trådløs kontroller kobles fra eller kan ikke kobles til

Se videoen eller emnene nedenfor hvis du vil feilsøke en Xbox One trådløs kontroller.

Video: Feilsøke frakobling av kontroller på Xbox One

Se videoen Feilsøke frakobling av kontroller på Xbox One. Obs! Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Emner

Du kan ikke koble Xbox One-kontrolleren til konsollen

Hvis du har problemer med å koble den trådløse kontrolleren til konsollen, kan et av følgende problemer ha oppstått:

 • Batteriene i kontrolleren er dårlige, eller den oppladbare batteripakken for Xbox One må lades opp på nytt.
  • Hvis batteriene i kontrolleren er dårlige, kan det hende at den bare fungerer delvis, for eksempel ved at vibrering ikke fungerer. Funksjonaliteten reduseres med hensikt for å forlenge den gjenværende batteritiden.
  • Kontrolleren har kanskje nok strøm til å kunne slå seg på igjen en kort stund, men det blir ikke lenge før du må bytte batteriene.
 • En annen trådløs enhet (for eksempel en bærbar datamaskin, mikrobølgeovn, en trådløs telefon eller en trådløs ruter) forstyrrer tilkoblingen mellom den trådløse kontrolleren og konsollen.
 • Metallgjenstander (for eksempel skillevegger, hyller eller dører av metall i et hjemmeunderholdningssystem) som er plassert mellom konsollen og den trådløse kontrolleren, virker forstyrrende på tilkoblingen mellom kontrolleren og konsollen.
 • Åtte trådløse kontrollere er allerede tilkoblet, og du prøver å koble til en ny trådløs kontroller.
 • Xbox One-maskinvaren fungerer ikke som den skal.

Løsninger

Prøv fremgangsmåtene nedenfor for å løse problemet.

Løsning 1: Bytt batteriene, eller lad batteripakken på nytt.

Hvis Xbox-knappen  på Xbox One-kontrolleren lyser, har den trådløse kontrolleren strøm. Hvis Xbox-knappen ikke lyser, kan du prøve å bytte batteriene i kontrolleren for å sikre at den holdes tilkoblet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Den trådløse Xbox One-kontrolleren slår seg ikke på.

Obs! Du kan kontrollere batterinivået til kontrolleren ved å vise batteriindikatoren på Hjem-skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontrollere batterinivået på Xbox One-kontrolleren.

Løsning 2: Slå konsollen av og på.

Du starter konsollen helt på nytt ved å slå den helt av og på. Ingen spill eller data slettes når du gjør dette.

Se videoen ovenfor eller trinnene nedenfor for å slå Xbox One-konsollen av og på:

 1. Slå av konsollen ved å holde inne Xbox-knappen  på forsiden av konsollen i omtrent 10 sekunder.
 2. Slå på konsollen igjen ved å trykke på Xbox-knappen  på konsollen eller Xbox-knappen  på kontrolleren.

Hvis den grønne oppstartsanimasjonen ikke vises når konsollen starter på nytt, gjentar du disse trinnene. Pass på at du holder inne av/på-knappen til konsollen slår seg helt av.

Obs! Hvis konsollen er i strømmodusen Øyeblikkelig på, slås konsollen helt av når du følger fremgangsmåten ovenfor. Modusen Øyeblikkelig på, eller funksjonen for å slå på konsollen med talekommandoer, aktiveres ikke før du starter konsollen på nytt. (Talekommandoer støttes ikke i alle land.)

Løsning 3: Prøv å koble den trådløse kontrolleren til konsollen på nytt.

På den trådløse kontrolleren

 1. Hold nede knappen for trådløs tilkobling til Xbox-knappen  blinker.
 2. Hold nede knappen for trådløs tilkobling på nytt. Lyset på Xbox-knappen  på kontrolleren er fortsatt på, og dette angir at den trådløse kontrolleren er koblet til konsollen.
En hånd med en utstrakt pekefinger strekker seg for å trykke på knappen for trådløs tilkobling foran på Xbox One-kontrolleren.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble en trådløs Xbox One-kontroller til konsollen.

Bruke en USB-kabel

Den trådløse kontrolleren er utviklet for å fungere som en kabelbasert kontroller når du kobler den til konsollen ved å bruke en USB-til-mikro-USB-kabel. Se Koble til ladeledningen for å bruke den trådløse Xbox One-kontrolleren uten batterier.

Obs! Hvis kontrolleren kobles til når du bruker en USB-kabel, men ikke forblir tilkoblet når du fjerner kabelen (det er en forsinkelse på 2 til 3 sekunder når du fjerner kabelen), kobler du den til på nytt og ser om det er en oppdatering tilgjengelig for kontrolleren. Du finner ut hvordan du gjør dette, ved å se Kontroller at kontrolleren er oppdatert nedenfor.

Hvis kontrolleren oppdateres og ikke forblir tilkoblet når du bruker USB-kabelen, må du bytte kontrolleren. Se Bytt kontrolleren nedenfor.

Løsning 4: Koble fra alle tilkoblede trådløse kontrollere og hodesett.

Hvis du allerede har åtte trådløse kontrollere tilkoblet, kan du prøve å koble fra noen eller alle ved å holde nede Xbox-knappen  på hver kontroller og velge Kontroller av for å slå den av. Prøv deretter å koble til den trådløse kontrolleren på nytt. Hvis den trådløse kontrolleren fortsatt ikke kobles til konsollen, kan det hende at den må repareres eller byttes.

Løsning 5: Bytt ut kontrolleren

Hvis du ikke fikk koblet kontrolleren til konsollen med disse løsningene, må du bytte kontrolleren. Dette gjør du ved å følge denne fremgangsmåten:

 1. Gå til Støtte for enheter, og velg Erstatt et tilbehør.
 2. Velg Xbox One-konsollen for kontrolleren eller Xbox One-kontrolleren du har registrert separat.
 3. Velg Kontroller, og velg deretter Neste.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fylle ut serviceforespørselen.

Kontrolleren opprettholder ikke tilkoblingen til konsollen

Hvis den trådløse Xbox One-kontrolleren er koblet til konsollen, men kobles fra mens du bruker den, kan dette tyde på et av følgende problemer:

 • Den trådløse kontrolleren har vært inaktiv i minst 15 minutter. Den trådløse Xbox One-kontrolleren er utviklet for å slå seg av etter 15 minutter med inaktivitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Den trådløse Xbox One-kontrolleren slår seg av.
 • Batteriene i den trådløse kontrolleren er dårlige, eller den oppladbare batteripakken for Xbox One må lades opp på nytt.
  • Hvis batteriene i kontrolleren er dårlige, kan det hende at den fungerer delvis, for eksempel ved at vibrering ikke fungerer. Funksjonaliteten reduseres med hensikt for å forlenge den gjenværende batteritiden.
  • Kontrolleren har kanskje nok strøm til å kunne slå seg på igjen en kort stund, men det blir ikke lenge før du må bytte batteriene.
 • Kontrolleren er utenfor rekkevidde. De originale Xbox One-kontrollerne ble laget for å brukes innenfor 6 meter fra konsollen.
  • Du kan få opp til 9 meter rekkevidde når du bruker Xbox One S-konsollen med den nyeste Xbox One trådløs kontroller med Bluetooth.
  • Vær oppmerksom på at Bluetooth bare brukes til å koble til en PC.
 • En annen trådløs enhet (for eksempel en bærbar datamaskin, mikrobølgeovn, en trådløs telefon eller en trådløs ruter) forstyrrer tilkoblingen mellom den trådløse kontrolleren og konsollen.
 • Metallgjenstander (for eksempel et frontdeksel av krom eller skillevegger, hyller eller dører av metall i et hjemmeunderholdningssystem) som er plassert mellom konsollen og den trådløse kontrolleren, virker forstyrrende på tilkoblingen mellom den trådløse kontrolleren og konsollen.
 • Xbox One-maskinvaren fungerer ikke som den skal.

Løsninger

Prøv fremgangsmåtene nedenfor for å løse problemet.

Løsning 1: Flytt deg nærmere konsollen.

Rekkevidden til den trådløse kontrolleren er opptil 6 meter, men miljømessige faktorer, for eksempel vegger og trådløs forstyrrelse fra andre enheter, kan påvirke denne rekkevidden.

Kontroller at kontrolleren er generelt vendt mot fronten av konsollen. Ytelsen til kontrolleren kan variere hvis den er vendt mot baksiden av konsollen, eller hvis konsollen for eksempel står i en stereobenk med dører.

Løsning 2: Bytt batteriene, eller lad batteripakken på nytt.

Hvis Xbox-knappen  på Xbox One-kontrolleren lyser, har den trådløse kontrolleren strøm. Hvis Xbox-knappen  på kontrolleren ikke lyser, kan du prøve å bytte batteriene i kontrolleren for å sikre at den holdes tilkoblet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Den trådløse Xbox One-kontrolleren slår seg ikke på.

Obs! Kontrolleren har kanskje nok strøm til å kunne slå seg på igjen en kort stund, men det blir ikke lenge før du må bytte batteriene. Du kan kontrollere batterinivået til kontrolleren ved å vise batteriindikatoren på Hjem-skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontrollere batterinivået på Xbox One-kontrolleren.

Løsning 3: Slå konsollen av og på.

Du starter konsollen helt på nytt ved å slå den helt av og på. Ingen spill eller data slettes når du gjør dette.

Se videoen ovenfor eller trinnene nedenfor for å slå Xbox One-konsollen av og på:

 1. Slå av konsollen ved å holde inne Xbox-knappen  på forsiden av konsollen i omtrent 10 sekunder.
 2. Slå på konsollen igjen ved å trykke på Xbox-knappen  på konsollen eller Xbox-knappen  på kontrolleren.

Hvis den grønne oppstartsanimasjonen ikke vises når konsollen starter på nytt, gjentar du disse trinnene. Pass på at du holder inne av/på-knappen til konsollen slår seg helt av.

Obs! Hvis konsollen er i modusen Øyeblikkelig på, slås konsollen helt av når du følger denne fremgangsmåten. Modusen Øyeblikkelig på, eller funksjonen for å slå på konsollen med talekommandoer, aktiveres ikke før du starter konsollen på nytt. (Talekommandoer støttes ikke i alle land.)

Løsning 4: Prøv å koble den trådløse kontrolleren til konsollen på nytt.

På den trådløse kontrolleren

 1. Hold nede knappen for trådløs tilkobling til Xbox-knappen  blinker.
 2. Hold nede knappen for trådløs tilkobling på nytt. Lyset på Xbox-knappen  på kontrolleren er fortsatt på, og dette angir at den trådløse kontrolleren er koblet til konsollen.
En hånd med en utstrakt pekefinger strekker seg for å trykke på knappen for trådløs tilkobling foran på Xbox One-kontrolleren.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble en trådløs kontroller til Xbox One-konsollen.

Bruke en USB-kabel

Den trådløse kontrolleren er utviklet for å fungere som en kabelbasert kontroller når du kobler den til konsollen ved å bruke en USB-til-mikro-USB-kabel. Se Koble til ladeledningen for å bruke den trådløse Xbox One-kontrolleren uten batterier.

Løsning 5: Fjern gjenstander mellom den trådløse kontrolleren og konsollen.

Den trådløse kontrolleren fungerer innenfor 6 meter fra konsollen. Gjenstander som er plassert mellom den trådløse kontrolleren og konsollen, kan imidlertid redusere rekkevidden. I tillegg kan gjenstander som bruker trådløs teknologi (for eksempel mobiltelefoner), forstyrre den trådløse kontrolleren. Fjern eller flytt følgende gjenstander eller trådløse enheter som kan forstyrre den trådløse kontrolleren eller konsollen:

 • Bærbare datamaskiner
 • Mikrobølgeovner
 • Trådløse telefoner
 • Trådløse rutere
 • Skillevegger av metall, hyller eller dører i et hjemmeunderholdningssystem

Løsning 6: Kontroller at kontrolleren er oppdatert

Hvis kontrolleren ikke er oppdatert, mangler du kanskje viktige programvareoppdateringer, inkludert den nyeste fastvaren for kontrolleren. Følg denne fremgangsmåten for å oppdatere kontrolleren:

 1. Koble til Xbox Live.
 2. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden.
 3. Velg Innstillinger.
 4. Velg Kinect og enheter.
 5. Velg Enheter og tilbehør.
 6. Velg kontrolleren.
 7. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises alternativet Oppdater. Hvis ingen oppdatering er tilgjengelig, er kontrolleren allerede oppdatert.
 8. Hvis kontrolleren trenger en oppdatering, kobler du en USB-kabel til kontrolleren og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen.
 9. Det vises en skjerm med oppdateringsfremdriften.
 10. Koble fra USB-kabelen når oppdateringen er fullført. Hvis du har flere kontrollere som skal oppdateres, kan du koble til én om gangen nå, velge knappen Oppdater en til på skjermen og deretter følge fremgangsmåten.
  Ellers velger du Avslutt.
 11. Trykk på Xbox-knappen på den trådløse kontrolleren for å slå den på.

Hvis dette ikke løser frakoblingsproblemet med kontrolleren, går du videre til neste løsning.

Løsning 7: Koble fra alt USB-tilbehør.

Koble fra alle USB-enhetene som er koblet til konsollen (inkludert trådløse maskinvarelåser, minnepinner, andre kabelbaserte kontrollere og så videre), og prøv deretter å bruke kontrolleren på nytt. Du må kanskje starte konsollen på nytt først.

Hvis dette ikke løser frakoblingsproblemet med kontrolleren, går du videre til neste løsning.

Løsning 8: Prøv en annen kontroller.

Hvis du har en annen kontroller, kan du prøve å gjenskape frakoblingsproblemet med den andre kontrolleren. Kontroller at kontrolleren har nye batterier og er koblet til konsollen. Spill en stund for å teste den andre kontrolleren skikkelig.

 • Hvis den andre kontrolleren fungerer normalt, må du bytte den opprinnelige kontrolleren. Gå til Støtte for enheter, logg på med Microsoft-kontoen, og velg deretter Erstatt et tilbehør for å be om en ny kontroller.
 • Hvis begge kontrollerne kobles fra ofte, må konsollen repareres. Se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Har du reparasjons- eller garantispørsmål? Se Vanlige spørsmål om garanti og registrering for Xbox.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Xbox One trådløs kontroller kobles fra eller kan ikke kobles til, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden