Slå Kinect-sensoren for Xbox One på eller av

Denne siden beskriver hvordan du slår Kinect-sensoren på eller av. Den forklarer også hvilke funksjoner som er deaktivert når Kinect-sensoren er av.

Slå Kinect-sensoren på eller av

Følg denne fremgangsmåten for å slå Kinect på eller av:

  1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
  2. Velg System > Innstillinger.
  3. Under Kinect og enheter velger du Kinect.
  4. Velg Kinect på eller Kinect av.

Kontroller at Kinect-sensoren er på eller av

Xbox-logoen på fremsiden av Kinect-sensoren lyser når sensoren er slått på. Hvis Xbox-logoen ikke lyser, er Kinect-sensoren slått av.

Obs!  Det er en liten lampe (lys) ved siden av kameralyset. Dette er personvern-lampen. Personvern-lampen lyser når kameraet er aktivt. Hvis Kinect-sensoren er på og kameraet er i bruk, lyser ikke personvern-lampen.

Funksjoner som er deaktivert når Kinect er av

Følgende funksjoner er deaktivert når Kinect-sensoren er slått av:

  • Kinect-kameraet: Du kan ikke bruke bevegelser eller spille spill ved hjelp av Kinect.
  • Kinect-mikrofonen: Talekommandoer og talechat fungerer ikke.
  • Kinect IR-kamera/-blaster: IR-kommandoer verken sendes eller mottas. Enkelte funksjoner fungerer derfor ikke. Du kan for eksempel ikke bytte TV-kanal via Kinect-sensoren.

Feilsøkingstips

Hvis du har problemer med Kinect-sensoren, kobler du fra sensoren i ti sekunder, og deretter kobler du den til igjen.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Slå Kinect-sensoren for Xbox One på eller av, som du leste om, eller om et annet problem?