Bruke appen Tilbehør for Xbox til å konfigurere den trådløse Xbox Elite-kontrolleren

Hvis du vil konfigurere en standard trådløs Xbox One-kontroller, kan du se Tilpasse den vanlige trådløse Xbox One-kontrolleren med appen Tilbehør for Xbox.

Når du åpner appen Tilbehør for Xbox, vises to knapper, Konfigurer og Enhetsinformasjon.

Obs! Hvis du har flere kontrollere tilkoblet, vises alle kontrollerne når du går mot høyre. Hvis flere personer er logget på, vises de tilordnede profilene over kontrollerne.

Enhetsinformasjon

Velg Enhetsinformasjon for å gi nytt navn til kontrolleren, aktiver Copilot, og se den generelle informasjonen om kontrolleren.

Konfigurer

Velg Konfigurer for å opprette og redigere egendefinerte konfigurasjoner for kontrolleren De lagrede konfigurasjonene er knyttet til profilen og er tilgjengelige på enhver Xbox One eller PC som kontrolleren er koblet til.

Kom i gang ved å bla i Felleskapskonfigurasjoner og legge til de du liker, i din egen liste over konfigurasjoner. Eller velg Ny konfigurasjon for å lage en fra grunnen av.

Du finner konfigurasjonene som for øyeblikket er tilordnet de to plasseringene i kontrolleren, nedenfor disse alternativene.

I delen nedenfor dette vises alle lagrede konfigurasjoner. Velg én hvis du vil utføre disse handlingene:

 • Lagre til en plassering i kontrolleren
 • Redigere
 • Kopiere
 • Gi nytt navn
 • Slette

Redigere

Du gjør tilpassinger i Rediger, som inneholder disse alternativene:

 • Tilordning av knapper
 • Venstre styrespak
 • Høyre styrespak
 • Triggere
 • Vibrering
 • Xbox-knappens lysstyrke

Tilordning av knapper – Bruk den øverste rullegardinmenyen til å velge hvilken knapp du vil endre, og velg deretter den tilsvarende knappen du vil tilordne funksjonaliteten til, under Tilordne til. Bildet av kontrolleren på skjermen oppdateres for å vise hvilke knapper som er hvilke.

Denne skjermen gir deg også disse alternativene:

 • Bytte styrespaker
 • Snu Y-aksen høyre styrespak
 • Snu Y-aksen venstre styrespak
 • Bytt triggere

Følsomheten til venstre og høyre styrespak – Velg Venstre styrespak eller Høyre styrespak for å tilpasse og styre hvordan hver styrespak reagerer når du spiller. Når du har valgt styrespaken du vil tilpasse, kan du velge Standard, Forsinket, Aggressiv, Øyeblikkelig eller Jevn avhengig av hvor raskt du vil at styrespaken skal reagere i spillet. Hvis du for eksempel vil at kontrolleren skal reagere raskere ved en kortere bevegelse av styrespaken, velger du Øyeblikkelig. Du ser et diagram som viser responskurven til styrespaken.

Obs! Disse innstillingene gir ulik reaksjon avhengig av hvilket spill du spiller. En måte å teste innstillingene på er å sette Plassering 1 til Standard og Plassering 2 til den tilpassede innstillingen.

Triggerfølsomhet Juster maksimums- og minimumslengden til triggerne. Du har to alternativer for tilpassing av dem – du kan bruke den mekaniske avtrekkerlåsebryteren på kontrolleren, eller du kan bruke Triggerfølsomhet-delen i appen.

Den mekaniske avtrekkerlåsebryteren fungerer flott i skytespill, siden den gjør at du slipper å trykke triggeren så langt inn når du fyrer av. Den fungerer kanskje ikke like godt i kjørespill, siden gasspedalen må gå hele veien ned for at du skal oppnå maksimal akselerasjon. I dette tilfellet er det praktisk å justere triggerfølsomheten. Du kan endre maksimums- og minimumstersklene for triggerne. Hvis du for eksempel reduserer maksimumslengden, får du maksimal akselerasjon med kortere trykkelengde på triggeren. Prøv ulike innstillinger for de to plasseringene, og foreta justering i sanntid for å oppleve forskjellene.

Vibrering – Juster vibreringsfølsomheten til kontrollerne. Du kan justere fire motorer uavhengig av hverandre: Venstre trigger, Høyre trigger, Venstre vibrasjon (i håndtaket) og Høyre vibrasjon. Standardinnstillingen for motorene er 100 % og kan justeres ned til 0 %. Når du justerer disse glidebryterne, endres intensiteten til vibreringen.

Xbox-knappens lysstyrke – Du kan redusere lysstyrken til Xbox-knappen ned til 10 % av standard lysstyrke. Dette er praktisk hvis du liker å spille i mørket.

Lagre til plassering 1 / Lagre til plassering 2

Plasseringene svarer til profilvekslebryteren midt på den trådløse Xbox Elite-kontrolleren. Du kan ha to ulike profiler lagret på kontrolleren samtidig. Hvis plassering 1 for eksempel er profilen for skytespill og plassering 2 profilen for kjørespill, flytter du bare bryteren, og dermed er du klar til å sette i gang. Du trenger ikke å justere noen andre innstillinger. Du kan også gjøre dette mens du spiller et spill.

Konfigurasjonen av plasseringene følger med kontrollerne. Hvis du tar med deg kontrolleren til en venn, er konfigurasjonen lagret på kontrolleren og kan brukes der.

Hvis du tilpasser Plassering 1 eller Plassering 2 på kontrolleren på en annen konsoll, blir den nye konfigurasjonen på kontrolleren lagret og den gamle konfigurasjonen overskrevet.

Kopiere

Kopier konfigurasjonen, slik at du kan bruke den som basis for en ny konfigurasjon og dermed slippe å begynne helt på nytt.

Gi nytt navn

Gi den lagrede konfigurasjonen nytt navn. Hvis konfigurasjonen for eksempel er for å spille Halo 5, kan du gi den navnet Halo 5 eller et annet navn.

Slette

Kontrolleren blir ikke påvirket når du sletter konfigurasjonen. Konfigurasjonen bare slettes.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Bruke appen Tilbehør for Xbox til å konfigurere den trådløse Xbox Elite-kontrolleren, som du leste om, eller om et annet problem?