Kompatibilitet for Xbox One-kontroller og -headsett

Denne artikkelen skisserer visse kompatibilitetsfunksjoner med Xbox One-kontrolleren og den originale Xbox One-kontrolleren.

Alternativer for kontrollerens 3,5 mm port

Fra juni 2015 vil nye trådløse Xbox One-kontrollere ha en 3,5 mm port, slik at brukere kan koble en kompatibel lydkontakt på 3,5 mm direkte til kontrolleren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble et kompatibelt headset til Xbox One.

En illustrasjon av en headsettkabel som kobles til 3,5-millimeterporten på fremkanten av en Xbox One-kontroller

Valgfritt tilbehør for ekspansjonsporten på kontrolleren

Både Xbox One og original Xbox One trådløse kontrollere støtter sekundære enheter, for eksempel lyd-hodetelefoner, gjennom ekspansjonsporten på kontrolleren.

En illustrasjon av en Xbox One Stereo Headset-adapter som kobles til en Xbox One-kontroller, og et headsett som kobles til headsettadapteren.

Kabelbaserte kontrollere fra tredjeparter har foreløpig ikke denne porten. Derfor vil periferiutstyr designet for Xbox One og original Xbox One-kontroller som er avhengig av ekspansjonsporten ha begrenset eller ingen funksjonalitet. Hvis hodesettet trenger at lyden er koblet til enten Xbox One eller original Xbox One-kontroller via Xbox One Stereo Headset-adapteren, fungerer det kanskje ikke på en tredjepartskontroller.

Merk Lyd støttes ikke over Bluetooth når du bruker Xbox One-kontrolleren. Eldre versjoner av Xbox One-kontrolleren har ikke Bluetooth.

Hvis du vil ha chattefunksjonalitet med en kablet kontroller fra en tredjepart, kan du prøve å bruke chattefunksjonaliteten i Kinect-sensoren.

Det finnes også Xbox-lisensierte produkter som gir lydalternativer uten bruk av ekspansjonsporten, for eksempel følgende:

  • Afterglow AG 9 (tilgjengelig via PDP)
  • Elite 800X (tilgjengelig via Turtle Beach). Når det gjelder andre produkter fra Turtle Beach, kan du gå til kompatibilitetssiden deres.
    Merk Disse produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle regioner.

Du kan finne flere alternativer ved å gå til siden for tredjepartsprodusenten og se om de tilbyr produkter som ikke krever ekspansjonsporten på kontrolleren.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Kompatibilitet for Xbox One-kontroller og -headsett, som du leste om, eller om et annet problem?