Del denne siden

Om fjernkontrollen for Xbox One

Med fjernkontrollen for Xbox One kan du styre Xbox One-konsollen og, gjennom OneGuide for Xbox One, kabel- eller satellittdekoderboksen. Hvis du får problemer med å styre TV-en eller TV-dekoderboksen gjennom konsollen eller OneGuide, kan du se Feilsøke Xbox One OneGuide for TV-en, AV-mottakeren eller navigasjonsboksen.

På denne siden

Gjøre deg kjent med fjernkontrollen

Fjernkontrollen for Xbox One er utformet slik at det er enkelt å styre Blu-ray-filmer, videostrømming, apper, TV-strøm og volum. Den har også taster med bakgrunnslys som lyser automatisk når du trykker på dem.

Følgende er inkludert i fjernkontrollpakken:

 • En fjernkontroll for Xbox One
 • To alkaliske AAA-batterier
 • Hurtigstartveiledning og brukerhåndbok

Konfigurere fjernkontrollen

Det er enkelt å konfigurere fjernkontrollen for Xbox One. Sett inn batteriene som vist nedenfor, og dermed er fjernkontrollen klar til bruk. Du trenger ikke synkronisere den trådløst med konsollen. Du kan umiddelbart begynne å styre OneGuide, Blu-ray-filmer, strømming av videoer og apper.

Obs!  Du kan ikke bruke fjernkontrollen for Xbox One til å styre kabel- eller satellittdekoderboksen. Dette gjøres av OneGuide på Xbox One-konsollen. Du kan bruke OneGuide til å skifte kanaler og justere volum på kompatible kabel- eller satellittdekoderbokser.

Hvis du vil kontrollere TV-strøm og volum, må du konfigurere konsollen slik at den kan styre TV-en. Du kan bruke Kinect-sensoren til å sende et infrarødt signal eller IR-skjøteledninger til å styre TV-en. Du finner ut hvordan du gjør dette, ved å se Konfigurere live TV med Xbox One.

Bruke fjernkontrollen

Fjernkontrollen for Xbox One bruker IR-teknologi til å kommunisere med Xbox One-konsollen. For at fjernkontrollen skal kommunisere best mulig med konsollen, bør den brukes ikke lenger unna enn 9 meter, og den må rettes mot fronten av konsollen, som vist nedenfor.

Obs!  IR-mottakeren finnes på konsollen, ikke på Kinect-sensoren, som har egne IR-kameraer og -sendere. Kinect-sensoren sender IR-signaler til enheten for å skifte kanaler og justere volum.

Oversiden og knappene på fjernkontrollen

 1. Av/på-/hjemknapp. Du slår på konsollen med ett trykk på denne knappen. Når konsollen er på, holder du den inne i 3 sekunder for å slå av konsollen.
 2. Visningsknapp. Denne knappen fungerer på samme måte som visningsknappen på Xbox One-kontrolleren. Bruk denne knappen til å fokusere på en aktivitet i et spill eller en app, for eksempel vise et kart i et rollespill eller få tilgang til adresselinjen i Internet Explorer. Funksjonene til denne knappen varierer avhengig av appen eller spillet.
 3. Menyknapp. Samme som menyknappen på Xbox One-kontrolleren. Du kan bruke denne knappen til å få tilgang til spill- og appmenyalternativer, for eksempel Innstillinger eller Hjelp. Denne knappen fungerer også for andre kommandoer, for eksempel som Enter-tasten på det virtuelle tastaturet for Xbox One.
 4. Valgknapp. Denne brukes til å velge et element på skjermen, slik som A-knappen på kontrolleren.
 5. Navigasjonsknapp. Denne brukes til å navigere på Hjem-skjermen eller menyer, omtrent slik som navigasjonsknappen på kontrolleren.
 6. Tilbakeknapp. Når du trykker på denne knappen, går du tilbake til forrige skjerm.
 7. OneGuide-knapp. Denne knappen åpner OneGuide for TV-en. Hvis du ikke har konfigurert OneGuide, åpnes konfigurasjonsskjermen når du trykker denne knappen.
 8. Volumknapp. Bruk denne knappen til å stille volumet opp og ned på TV-en. Du må først konfigurere konsollen slik at den kan styre TV-en. Se Konfigurere fjernkontrollen.
 9. Kanalknapp. Bruk denne knappen til å skifte kanal på TV-en. Du må først konfigurere konsollen slik at den kan styre TV-en. Se Konfigurere fjernkontrollen.
 10. Dempeknapp. Bruk denne knappen til å dempe lyden på TV-en. Du må først konfigurere konsollen slik at den kan styre TV-en. Se Konfigurere fjernkontrollen.
 11. Fjernkontrollknapper. Disse knappene brukes til å spille av, pause, spole tilbake, spole fremover, stoppe, gå til neste kapittel og gå til forrige kapittel. Du kan bruke disse funksjonene når du ser på medieinnhold på en plate eller fra en app.

Obs! Disse knappene kontrollerer ikke DVR-aktiviteten fra TV-signalet. Den funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.

Feilsøke problemer med fjernkontrollen

Fjernkontrollen kan ikke slås på eller fungerer ikke

Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, setter du inn nye AAA-batterier. Pass på at du setter dem inn riktig vei.

Hvis du har satt inn nye batterier og fjernkontrollen fortsatt ikke fungerer, må du bytte fjernkontrollen. Du kan bestille ny fjernkontroll ved å gå til det nettbaserte servicesenteret for Xbox.

Fjernkontrollen fungerer for størstedelen av innholdet og apper, bortsett fra én bestemt app

Fjernkontrollen fungerer med de fleste apper. Enkelte tredjepartsapper fungerer imidlertid kanskje ikke med fjernkontrollen. I så fall er det ikke noe galt med fjernkontrollen, og du trenger ikke å bytte den.

Fjernkontrollen fungerer for de fleste funksjonene, men ikke for TV-en

Når du skal styre TV-en med fjernkontrollen, må du først konfigurere Xbox One slik at den kan styre TV-en, via konsollinnstillingene. Du finner ut hvordan du gjør dette, ved å se Konfigurere live TV med Xbox One.

Kan jeg bruke fjernkontrollen for Xbox 360 på Xbox One?

Fjernkontrollen for Xbox 360 fungerer bare med Xbox 360-konsollen.

Kan jeg bruke fjernkontrollen for Xbox One på Xbox 360?

Fjernkontrollen for Xbox One fungerer bare med Xbox One-konsollen.

Fjernkontrollen har gått i stykker

Hvis fjernkontrollen har gått i stykker og ikke fungerer, må du bytte den. Du kan bestille ny fjernkontroll ved å gå til det nettbaserte servicesenteret for Xbox.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Om fjernkontrollen for Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden