Om mediefjernkontrollen for Xbox One

Med mediefjernkontrollen for Xbox One kan du styre Xbox One-konsollen og, via OneGuide for Xbox One, kabel- eller satellittnavigasjonsboksen. Hvis du har problemer med å styre TV-en eller navigasjonsboksen via konsollen eller OneGuide, kan du se Du ser en svart skjerm eller får dårlig videokvalitet når du ser på TV med Xbox One.

På denne siden

Gjøre deg kjent med mediefjernkontrollen

Mediefjernkontrollen for Xbox One er utformet slik at det er enkelt å styre Blu-ray-filmer, videostrømming, apper, TV-strøm og volum. Den har også taster med bakgrunnslys som lyser automatisk når du trykker på dem.

Følgende er inkludert i mediefjernkontrollpakken:

 • En mediefjernkontroll for Xbox One
 • To alkaliske AAA-batterier
 • Hurtigstartveiledning og brukerhåndbok
Mediefjernkontrollen for Xbox One

Konfigurere mediefjernkontrollen

Det er enkelt å konfigurere mediefjernkontrollen for Xbox One. Sett inn batteriene som vist nedenfor, og dermed er mediefjernkontrollen klar til bruk. Du trenger ikke å synkronisere den trådløst med konsollen. Du kan umiddelbart begynne å styre OneGuide, Blu-ray-filmer, videoer som strømmes, og apper.

Obs! Du kan ikke bruke mediefjernkontrollen for Xbox One til å styre kabel- eller satellittnavigasjonsboksen. Dette gjøres av OneGuide på Xbox One-konsollen. Du kan bruke OneGuide til å skifte kanaler og justere volum på kompatible kabel- eller satellittnavigasjonsbokser.

Hvis du vil kontrollere TV-strøm og volum, må du konfigurere konsollen slik at den kan styre TV-en. Du kan bruke Kinect-sensoren til å sende et infrarødt signal eller IR-skjøteledninger til å styre TV-en. Se Konfigurere live TV med Xbox One X, Xbox One S eller den originale Xbox One-konsollen for å få vite hvordan du gjør dette.

Sette inn to AAA-batterier på baksiden av mediefjernkontrollen for Xbox One

Bruke mediefjernkontrollen

Mediefjernkontrollen for Xbox One bruker IR-teknologi til å kommunisere med Xbox One-konsollen. For at mediefjernkontrollen skal kommunisere best mulig med konsollen, bør den ikke brukes lenger unna enn 9 meter, og den må rettes mot fronten av konsollen, som vist nedenfor.

Obs! IR-mottakeren er på konsollen, ikke på Kinect-sensoren, som har egne IR-kameraer og -sendere. Kinect-sensoren sender IR-signaler til enheten for å skifte kanaler og justere volum.

Rett mediefjernkontrollen for Xbox One mot fronten av Xbox-konsollen

Oversiden og knappene på mediefjernkontrollen

Oversikt over knappetilordningene på mediefjernkontrollen for Xbox One
 1. Av/på-/hjemknapp. Du slår på konsollen med ett trykk på denne knappen. Når konsollen er på, holder du den inne i 3 sekunder for å slå av konsollen.
 2. Visningsknapp. Denne knappen fungerer på samme måte som visningsknappen på Xbox One-kontrolleren. Bruk denne knappen til å fokusere på en aktivitet i et spill eller en app, for eksempel vise et kart i et rollespill, eller få tilgang til adresselinjen i Microsoft Edge. Funksjonene til denne knappen varierer avhengig av appen eller spillet.
 3. Menyknapp. Tilsvarer menyknappen på Xbox One-kontrolleren. Du kan bruke denne knappen til å få tilgang til spill- og appmenyalternativer, for eksempel Innstillinger eller Hjelp. Denne knappen fungerer også for andre kommandoer, for eksempel som Enter-tasten på det virtuelle tastaturet for Xbox One.
 4. Valgknapp. Denne brukes til å velge et element på skjermen, slik som A-knappen på kontrolleren.
 5. Navigasjonsknapp. Denne brukes til å navigere på Hjem-skjermen eller menyer, omtrent slik som navigasjonsknappen på kontrolleren.
 6. Tilbakeknapp. Når du trykker på denne knappen, går du tilbake til forrige skjerm.
 7. OneGuide-knapp. Denne knappen åpner OneGuide for TV-en. Hvis du ikke har konfigurert OneGuide, åpnes konfigurasjonsskjermen når du trykker på denne knappen.

  Obs! Du kan endre OneGuide-knappen i konsollinnstillingene slik at den åpner ethvert installert medieprogram. Du kan endre hvilket program som skal åpnes når du trykker på OneGuide-knappen, ved å gå til System > Innstillinger > Kinect og enheter > Mediefjernkontroll. Velg ønsket App som skal startes. Denne innstillingen gjelder for konsollen og endrer ikke mediefjernkontrollen, men i stedet hvordan OneGuide-knappen på fjernkontrollen fungerer på konsollen.

 8. Volumknapp. Bruk denne knappen til å skru volumet opp og ned på TV-en. Du må først konfigurere konsollen slik at den kan styre TV-en. Se Konfigurere mediefjernkontrollen ovenfor.
 9. Kanalknapp. Bruk denne knappen til å skifte kanal på TV-en. Du må først konfigurere konsollen slik at den kan styre TV-en. Se Konfigurere mediefjernkontrollen ovenfor.
 10. Dempeknapp. Bruk denne knappen til å dempe lyden på TV-en. Du må først konfigurere konsollen slik at den kan styre TV-en. Se Konfigurere mediefjernkontrollen ovenfor.
 11. Mediekontrollknapper. Disse knappene brukes til å spille av, pause, spole tilbake, spole fremover, stoppe, gå til neste kapittel og gå til forrige kapittel. Du kan bruke disse funksjonene når du ser på medieinnhold på en plate eller i en app.

Obs! Disse knappene kontrollerer ikke DVR-aktiviteten fra TV-signalet. Denne funksjonen er foreløpig ikke tilgjengelig.

Feilsøke problemer med mediefjernkontrollen

Mediefjernkontrollen kan ikke slås på eller fungerer ikke

Hvis mediefjernkontrollen ikke fungerer, setter du inn nye AAA-batterier. Pass på at du setter dem inn riktig vei.

Hvis du har satt inn nye batterier og fjernkontrollen fortsatt ikke fungerer, må du bytte fjernkontrollen. Gå til Enhetstjenester for å bestille en ny.

Mediefjernkontrollen fungerer for størstedelen av innholdet og apper, bortsett fra én bestemt app

Mediefjernkontrollen fungerer med de fleste apper. Enkelte tredjepartsapper fungerer imidlertid kanskje ikke med mediefjernkontrollen. I så fall er det ikke noe galt med fjernkontrollen, og du trenger ikke å bytte den.

Mediefjernkontrollen fungerer for de fleste funksjonene, men ikke for TV-en

Når du skal styre TV-en med mediefjernkontrollen, må du først konfigurere Xbox One slik at den kan styre TV-en via konsollinnstillingene. Se Konfigurere live TV med Xbox One X, Xbox One S eller den originale Xbox One-konsollen for å få vite hvordan du gjør dette.

Kan jeg bruke fjernkontrollen for Xbox 360 med Xbox One?

Nei. Fjernkontrollen for Xbox 360 fungerer bare med Xbox 360-konsollen.

Kan jeg bruke mediefjernkontrollen for Xbox One med Xbox 360?

Nei. Mediefjernkontrollen for Xbox One fungerer bare med Xbox One-konsollen.

Mediefjernkontrollen har gått i stykker

Hvis mediefjernkontrollen har gått i stykker og ikke fungerer, må du bytte den. Gå til Enhetstjenester for å bestille en ny.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Om mediefjernkontrollen for Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?