Oversikt over standard trådløs Xbox One-kontroller

På denne siden

Gjøre deg kjent med standard trådløs Xbox One-kontroller

Gjøre deg kjent med den trådløse kontrolleren for Xbox One
Kontrolleren for Xbox One har mange av de samme funksjonene som kontrolleren for Xbox 360, pluss ny funksjonalitet.

Kompatibilitet for Xbox One-kontroller
Få informasjon om hvordan kontrollere fra tredjeparter fungerer med Xbox One-konsollen.

Oppdatere den trådløse Xbox One-kontrolleren
Finn ut hvordan du oppdaterer den trådløse Xbox One-kontrolleren, slik at du kan bruke Xbox One Stereo Headset-adapter og få kontrollerforbedringer.

Konfigurere og bruke standard trådløs Xbox One-kontroller

Koble en trådløs Xbox One-kontroller til konsollen
Det er svært enkelt å koble en trådløs kontroller til Xbox One-konsollen. Få med deg all informasjonen.

Tilpasse en vanlig trådløs Xbox Elite One-kontroller med appen Tilbehør for Xbox
Finn ut hvordan du bruker appen Tilbehør for Xbox til å tilpasse og konfigurere den trådløse Xbox One-kontrolleren.

Tilordne en profil til en trådløs Xbox One-kontroller
Finn ut hvordan du tilordner profiler til den trådløse Xbox One-kontrolleren, slik at profilen din styrer handlingen på Xbox One-konsollen.

Kontrollere batterinivået på Xbox One-kontrolleren
Du kan kontrollere batterinivået for den trådløse Xbox One-kontrolleren når som helst. Finn ut hvordan.

Koble til ladeledningen for å bruke den trådløse Xbox One-kontrolleren uten batterier
Finn ut hvordan du bruker den trådløse kontrolleren som en kabelbasert kontroller med ladeledningen.

Bruke oppladbare batterier i den trådløse Xbox One-kontrolleren
Finn ut hvilken type oppladbare batterier som anbefales for den trådløse Xbox One-kontrolleren.

Bruke AA-batterier i den trådløse Xbox One-kontrolleren
Få mer informasjon om bruk av AA-batterier i den trådløse Xbox One-kontrolleren.

Oppdatere Xbox One-kontrolleren
Finn ut hvordan du oppdaterer den trådløse Xbox One-kontrolleren, slik at du kan bruke Xbox One Stereo Headset-adapteren og få kontrollerforbedringer.

Koble et Xbox One Chat Headset til en trådløs Xbox One-kontroller
Det er enkelt å koble Xbox One Chat Headset til den trådløse Xbox One-kontrolleren. Finn ut hvordan.

Feilsøke standard trådløs Xbox One-kontroller

Den trådløse Xbox One-kontrolleren kobles fra eller kan ikke kobles til
Finn løsninger hvis du ikke kan synkronisere Xbox One-kontrolleren med konsollen, eller hvis du ikke kan opprettholde en tilkobling mellom kontrolleren og Xbox One.

Feilsøke oppdateringsproblemer med Xbox One-kontrolleren
Finn ut hvordan du feilsøker problemer med å oppdatere Xbox One-kontrolleren og Xbox One Stereo Headset-adapteren.

Trådløs Xbox One-kontroller fungerer ikke som den skal
Finn ut hva du gjør når den trådløse Xbox One-kontrolleren ikke fungerer som den skal eller har en ødelagt komponent.

Den trådløse Xbox One-kontrolleren slår seg ikke på
Feilsøk den trådløse Xbox One-kontrolleren når den ikke slår seg på.

Den trådløse Xbox One-kontrolleren slår seg av
Få feilsøkingshjelp hvis den trådløse Xbox One-kontrolleren slår seg av.

Feilsøke knapper på Xbox One-kontrollere
Få hjelp med knappene på den trådløse Xbox One-kontrolleren og Xbox Elite trådløs kontroller.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Oversikt over standard trådløs Xbox One-kontroller, som du leste om, eller om et annet problem?