Gjøre deg kjent med den trådløse Xbox One-kontrolleren

Oversiden av den trådløse kontrolleren

Fremsiden av den originale trådløse Xbox One-kontrolleren. Original Xbox One trådløs kontroller Fremsiden av den trådløse Xbox One-kontrolleren. Xbox One trådløs kontroller

1 Venstre styrespak
2 Venstre skulderknapp
3 Visningsknapp
4 USB-ladeport
5 Xbox-knapp
6 Menyknapp
7 Høyre skulderknapp
8 Navigasjonsknapp (D-pad)

9 Ekspansjonsport
10 Høyre styrespak
16 3,5 mm port
X X-knapp
Y Y-knapp
A A-knapp
B B-knapp

Venstre styrespak  (1) og høyre styrespak  (10): Disse er små styrespaker som stikker ut av kontrolleren og har innbuede gummiknapper til tomlene. Den venstre styrespaken nede til venstre på fremsiden av kontrolleren, og den høyre styrespaken er nede til høyre på fremsiden. Styrespakene brukes til å kommunisere med spill, apper og Xbox One-grensesnittet. Du kan bevege disse i ulike retninger, og de fungerer også som knapper når du trykker dem ned.

Venstre skulderknapp  (2) og høyre skulderknapp  (7): Disse er avlange knapper på toppen av kontrolleren til venstre og høyre for USB-ladeporten. Disse kontrollene brukes til å samhandle med spill, apper og brukergrensesnittet på Xbox One. De brukes ofte til å hoppe mellom deler av brukergrensesnittet, men har varierende funksjonalitet avhengig av spillet.

Visningsknapp  (3): Denne knappen er like nedenfor og til venstre for Xbox-knappen (rundt klokken sju). Bruk denne knappen til å fokusere på en aktivitet i et spill eller en app, for eksempel trekke frem et kart i et rollespill, eller få tilgang til adresselinjen i Internet Explorer. Funksjonene til denne knappen varierer avhengig av appen eller spillet.

USB-ladeport (4): Denne porten er på toppkanten av kontrolleren ovenfor Xbox-knappen. Dette er en mini-USB-port, som brukes til å koble den trådløse kontrolleren til konsollen med en mini-USB-kabel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Xbox One Play & Charge Kit.

Xbox-knapp  (5): Denne knappen er øverst på fremsiden av kontrolleren (klokken tolv). Den er rund og litt forsenket. Den har flere funksjoner:

  • Når kontrolleren eller konsollen er av, holder du inne denne knappen for å slå konsollen på. Hvis konsollen allerede er på og kontrolleren er av, holder du inne denne knappen for å slå på kontrolleren.
  • Når kontrolleren og konsollen allerede er på, holder du inne denne knappen for å slå konsollen av.
  • Når kontrolleren og konsollen allerede er på, trykker og holder du denne knappen til den vibrerer, og deretter kan du aktivere skjermleseren eller forstørrelsesprogrammet. Se Aktivere Skjermleser på Xbox One hvis du vil ha mer informasjon.
  • Når du bruker konsollen, trykker du én gang på denne knappen for å åpne guiden.
  • Når du bruker en kontroller med en Windows 10-enhet, brukes denne knappen til å åpne spillraden mens du spiller PC-spill. Unntak: Når du strømmer et spill via Xbox-appen for Windows 10 og trykker på denne knappen, kommer du tilbake til Hjem-skjermen i Xbox-appen for Windows 10.

Menyknapp  (6): Denne knappen er like nedenfor og til høyre for Xbox-knappen (rundt klokken fem). Bruk denne knappen til å få tilgang til spill- og appmenyalternativer, for eksempel Innstillinger eller Hjelp, sammen med kommandoer i brukergrensesnittet, for eksempel ENTER på et tastatur.

Navigasjonsknapp (D-pad)  (8): Dette er en hevet plusstegnformet veksleknapp mellom venstre og høyre styrespak. Den brukes til å flytte fokus opp, ned, til høyre og til venstre i brukergrensesnittet. Brukes til å kommunisere med spill, apper og Xbox One-grensesnittet.

Ekspansjonsport (9): Dette er en port på bunnkanten av kontrolleren. Den brukes til å koble til annet tilbehør, for eksempel et Xbox One Chat Headset.

3,5 mm port (16): Dette er en port ved siden av ekspansjonsporten på bunnkanten av kontrolleren. Brukes til å koble til lydenheter med 3,5 mm lydplugg. Bare tilgjengelig på kontrollere utgitt etter juni 2015.

Knappene A , B , X , Y : Disse knappene er til høyre på fremsiden av kontrolleren. Y-knappen er plassert klokken tolv og knappene B, A og X henholdsvis klokken tre, seks og ni. Brukes til å samhandle med spill, apper og Xbox One-grensesnittet.

Undersiden og baksiden av den trådløse kontrolleren

Baksiden av den originale trådløse Xbox One-kontrolleren. Original Xbox One trådløs kontroller Baksiden av den trådløse Xbox One-kontrolleren. Xbox One trådløs kontroller

2 Venstre skulderknapp
4 USB-ladeport
7 Høyre skulderknapp
9 Ekspansjonsport
11 Høyre trigger

12 IR-vindu
13 Knapp for trådløs registrering
14 Venstre trigger
15 Batterideksel
16 3,5 mm port

Venstre skulderknapp   (2) og høyre skulderknapp  (7): Disse er avlange knapper på toppen av kontrolleren til venstre og høyre for USB-ladeporten. Disse kontrollene brukes til å samhandle med spill, apper og brukergrensesnittet på Xbox One. De brukes ofte til å hoppe mellom deler av brukergrensesnittet, men har varierende funksjonalitet avhengig av spillet.

USB-ladeport (4): Denne porten er på toppkanten av kontrolleren ovenfor Xbox-knappen. Dette er en mini-USB-port, som brukes til å koble den trådløse kontrolleren til konsollen med en mini-USB-kabel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Xbox One Play & Charge Kit.

Ekspansjonsport (9): Dette er en port på bunnkanten av kontrolleren. Den brukes til å koble til annet tilbehør, for eksempel et Xbox One Chat Headset.

IR-vindu (12): Infrarøde lamper er gjemt bak plasten ved siden av USB-porten, og disse lampene brukes til å sammenkoble brukere automatisk til kontrolleren via Kinect-sensoren. Hvis du vil vite mer om denne funksjonen, kan du se Tilordne en konto til en trådløs Xbox One-kontroller.

Knapp for trådløs registrering (13): Denne lille, litt hevede knappen er like ved siden av USB-porten på toppkanten av kontrolleren. Brukes til å koble kontrolleren trådløst til en konsoll og til registrering i Bluetooth-paring på en Windows 10-PC. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble en trådløs Xbox One-kontroller til konsollen.

Høyre trigger   (11) og venstre trigger   (14): Disse er plassert like nedenfor skulderknappene på toppkanten av kontrolleren. De er avtrekkerkontroller du som oftest bruker mens du spiller. De vibrerer ofte for å gi tilbakemelding i spill, men du kan deaktivere vibrering i innstillingene for kontrolleren.

Batterideksel (15): Dette er i midten på baksiden av kontrolleren.

3,5 mm port (16): Dette er en port ved siden av ekspansjonsporten på bunnkanten av kontrolleren. Brukes til å koble til lydenheter med 3,5 mm lydplugg. Bare tilgjengelig på kontrollere utgitt etter juni 2015.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Gjøre deg kjent med den trådløse Xbox One-kontrolleren, som du leste om, eller om et annet problem?