MKV-støtte på Xbox One

Du kan nå spille av MKV-videoer på Xbox One.

MKV-formatet (filtypen som brukes for Matroska Media Container) har støtte for flere video- og lydkodeker, for eksempel H.264 og AAC-lyd. Beholdere har generelt å gjøre med hvordan video- og lyddata er ordnet, og hvilken tilleggsinformasjon som brukes til å beskrive disse A/V-strømmene. Beholdere kan også omfatte data som supplerer A/V-strømmer, for eksempel tittelen, språkene i lydstrømmene, sporene for teksting, skriftene for denne tekstingen, bildene, kapittelinformasjonen og menyene. MKV er et svært fleksibelt format som har støtte for mange av disse beholderfunksjonene.

Xbox One prøver å støtte MKV-funksjonene som er viktigst for de fleste kundene. Ikke alle funksjonene i MKV-formatet implementeres, og funksjoner innføres i en rekkefølge der de viktigste prioriteres først.

Støtte for MKV-beholderfunksjoner

Slik støttes MKV-beholderfunksjoner på Xbox One:

  • Hvis det finnes ett eller flere videospor, blir det første sporet spilt av.
  • Hvis det finnes ett eller flere lydspor, blir det første sporet spilt av.
  • Hvis det finnes ett eller flere spor for teksting, gjengis ikke tekstingen, men filen lastes inn og spilles av.
  • Hvis det finnes én eller flere skrifter eller bilder, gjengis ikke tekstingen og bildene, men filen lastes inn og spilles av.
  • Menyinformasjon støttes ikke og vises heller ikke, men filen lastes inn og spilles av.
  • Kapittelinformasjon støttes ikke, men filen lastes inn og spilles av.
  • Hvis filer med kapitler henviser til tilleggsfiler, blir ikke tilleggsfilene spilt av.
  • Miniatyrbilder vises når du bruker filutforskeren til å bla gjennom etter filer på USB-stasjoner.

Dette settet med funksjoner skal gjøre det mulig å spille av de fleste MKV-filene hvis de inneholder kodeker som støttes.

Støtte for MKV-kodeker

Det forventes at MKV-filer som inneholder video- og lydspor som er kodet med følgende kodeker, kan spilles av på Xbox One:

Matroska Id MSFT Media Foundation MF_MT_SUBTYPE Beskrivelse FourCC- eller WAV-identifikatorer
V_MPEG4/ISO/AVC MFVideoFormat_H264 H.264-video H264
V_MPEG2 MFVideoFormat_MPEG2 MPEG-2-video  
V_MPEG1 MFVideoFormat_MPG1 MPEG-1-video MPG1
V_MPEG4/MS/V3 MFVideoFormat_MP43 Microsoft MPEG 4-kodek versjon 3 MP43
V_MPEG4/ISO/ASP MFVideoFormat_MP4V MPEG-4 part 2-video MP4V
V_MS/VFW/FOURCC   Tilordnes til flere kodeker som vanligvis støttes i AVI-formatet som er tilgjengelig på konsollen.  
A_AAC MFAudioFormat_AAC Advanced Audio Coding (AAC) WAVE_FORMAT_MPEG_HEAAC
A_AC3 MFAudioFormat_Dolby_AC3 Dolby Digital (AC-3)  
A_MPEG/L3 MFAudioFormat_MP3 MPEG Audio Layer-3 (MP3) WAVE_FORMAT_MPEGLAYER3
A_MPEG/L1 MFAudioFormat_MPEG MPEG-1 audio payload WAVE_FORMAT_MPEG
A_PCM/INT/BIG MFAudioFormat_PCM Ukomprimert PCM-lyd WAVE_FORMAT_PCM
A_PCM/INT/LIT MFAudioFormat_PCM Ukomprimert PCM-lyd WAVE_FORMAT_PCM
A_PCM/FLOAT/IEEE MFAudioFormat_Float Ukomprimert IEEE-flytpunktlyd WAVE_FORMAT_IEEE_FLOAT

Tekniske detaljer vedrørende kodeker

Du finner tekniske detaljer på følgende nettsteder:

Spesifikasjoner for Matroska-kodeker

Windows Utviklingssenter: GUIDer for lydundertype

Windows Utviklingssenter: GUIDer for videoundertype

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med MKV-støtte på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?