Del denne siden

Endre strøminnstillingene på Xbox One-konsollen

Det er enkelt å tilpasse strøminnstillingene på Xbox One-konsollen. Du kan for eksempel konfigurere konsollen slik at den slås av automatisk eller slås på med en talekommando (der de er tilgjengelige).

Slik konfigurerer du strøminnstillingene:

 1. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden.
 2. Velg Innstillinger > Alle innstillinger > Strøm og oppstart.
 3. Velg Strømmodus og oppstart. Du har følgende alternativer:
  • Slå av etter – Slå av konsollen automatisk når den ikke brukes.
  • TV og A/V-strømalternativer – Velg oppstartsvirkemåten til enhetene som er koblet til konsollen, for eksempel TV-en, kabeltuneren eller lydmottakeren.
  • Oppstartslyd – Velg når du vil høre oppstartslyden, eller at du ikke vil høre den i det hele tatt.
  • Strømmodus – Velg Øyeblikkelig på hvis du vil la konsollen oppdateres, aktiveres med stemmen og annet mens den er slått av. Velg Strømsparingsmodus hvis du vil slå den helt av og gi avkall på funksjonene for Øyeblikkelig på.

Slik slår du av konsollen eller starter den på nytt:

 1. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden.
 2. Velg Innstillinger > Alle innstillinger > Strøm og oppstart.
 3. Velg Slå av eller start på nytt. Du har følgende alternativer:
  • Slå Xboxen helt av – Slå av konsollen.
  • Start på nytt nå – Start konsollen på nytt med en gang.

Obs! Slå Xboxen helt av slår konsollen helt av, uansett om strømmodusen er satt til Øyeblikkelig på eller ikke. Den endrer likevel ikke innstillingen Øyeblikkelig på.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Endre strøminnstillingene på Xbox One-konsollen, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden