Tilpasse fargen, bakgrunnen og temaet på Xbox One

Du kan endre utseendet på Xbox-konsollen på flere måter.

Velge farge

Din personlige farge vises i fliser og ulike spilldetaljer på Xbox-konsollen.

Hvis du vil velge farge, trykker du på Xbox-knappen for å åpne guiden og velger deretter System > Innstillinger > Generelt > Personalisering > Min farge og bakgrunn > Mine farger.

Velg en farge. Personlige farger er knyttet til alle Xbox-konsoller der du bruker kontoen.

Endre bakgrunn

Bakgrunnen vises der du forventer å se den – i bakgrunnen på Hjem-skjermen. Den kan være en heldekkende farge eller et bilde, for eksempel prestasjonsgrafikk, et egendefinert bilde eller et skjermbilde.

Hvis du vil velge bakgrunn, trykker du på Xbox-knappen for å åpne guiden og velger deretter System > Innstillinger > Generelt > Personalisering > Min farge og bakgrunn.

For prestasjoner:

  1. Velg Prestasjonsgrafikk, og velg deretter en prestasjon fra et av spillene dine.
  2. Velg Bruk som bakgrunn.

For egendefinerte bilder:

  1. Legg en JPG- eller PNG-fil på en USB-enhet, og koble den deretter til Xbox-konsollen. (Du kan også bruke DLNA-deling til dette.)
  2. Velg Egendefinert bilde.
  3. Velg Filutforsker og enhet, og velg deretter bildet du vil bruke.
  4. Når det vises, trykker du på menyknappen  på kontrolleren, og velger Bruk som bakgrunn.

For skjermbilder:

  1. Velg Skjermbilde, og velg deretter det du vil bruke.
  2. Velg Flere handlinger > Bruk som bakgrunn.

Prestasjonsgrafikk er knyttet til alle Xbox-konsoller der du bruker kontoen, men egendefinerte bilder og skjermbilder vises bare på Xbox-konsollen de brukes på.

Egendefinerte bilder må være mindre enn 3 MB, og den beste oppløsningen for bakgrunner er 1920 x 1080. Hvis du vil fjerne en bakgrunn, velger du svart som bakgrunn.

Velge tema

Du kan angi mørke eller lyse temaer, og du kan også bruke dem etter en timeplan.

Slik angir du et tema:

  1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden, og velg deretter System > Innstillinger > Generelt > Personalisering > Tema og bevegelse.
  2. Under Tema velger du Mørkt eller Lyst eller planlegger temaet i henhold til bestemte tidspunkter eller etter soloppgang og solnedgang.

Temaer er bare på konsollen de brukes på.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Tilpasse fargen, bakgrunnen og temaet på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?