Feilsøke Xbox One som uventet slår seg av

Konsollen slår seg av uventet

Løsning 1: Gi konsollen god ventilasjon.

Hvis du får en melding om at Xbox One-konsollen ikke blir godt nok ventilert, eller den er veldig varm når du tar på den, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Slå av konsollen.
 2. Vent i minst én time.
 3. Flytt konsollen til et godt ventilert sted.
 4. Slå på konsollen.

Viktig! Kontroller at konsollen står på et kjølig og godt ventilert sted. Fjern gjenstander på, under eller like ved siden av konsollen.

Hvis du vil ha tips om plassering av Xbox One-konsollen, kan du se Ventilasjon for Xbox One-konsollen og Komme i gang med Xbox One.

Løsning 2: Feilsøk strømforsyningen.

Hvis konsollen fortsatt slår seg av uventet, kan det hende at det er problemer med strømforsyningen. Hvis du vil ha informasjon om feilsøking av strømforsyningen, kan du gå til Xbox One-konsollen slår seg ikke på.

Løsning 3: Endre konsollinnstillingene slik at den ikke slår seg av automatisk.

 1. Slå på konsollen.
 2. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden.
 3. Velg System > Innstillinger > Generelt > Strømmodus og oppstart.
 4. Under Slå av etter-rullegardinlisten velger du Ikke slå av automatisk.

Hvis du følger denne fremgangsmåten, men konsollen fortsatt blir varm og slår seg av, kan du be om reparasjon.

Konsollen slår seg av uventet mens du strømmer innhold

Løsning 1: Tøm fast lager.

Du kan feilsøke dette problemet ved å tømme fast lager (Blu-ray-data som er hurtigbufret på konsollen).

 1. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden.
 2. Velg System > Innstillinger > Enheter og strømming.
 3. Velg Blu-ray.
 4. Velg Fast lager.
 5. Velg Tøm fast lager.
 6. Slå av konsollen, koble strømledningen fra den, og vent 5 minutter.
 7. Koble til og slå på konsollen, og prøv å strømme innholdet på nytt.

Løsning 2: Prøv en kablet tilkobling.

Enkelte trådløse rutere har innstillinger som kan føre til at Xbox One-konsollen slår seg av uventet. En innstilling for strømsparing eller en nettverksinnstilling kan føre til at konsollen slår seg av.

Hvis du bruker en trådløs tilkobling til å koble til Xbox Live, kan du prøve en kablet tilkobling. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer en kablet tilkobling, kan du se Løsning for første gangs tilkobling til Xbox One.

Hvis du ikke kan strømme innhold når du bruker en trådløs tilkobling, kan du se under Networking Hardware Information i Xbox-foraene eller kontakte produsenten av ruteren for å få informasjon om hvordan du konfigurerer de trådløse innstillingene for ruteren.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke Xbox One som uventet slår seg av, som du leste om, eller om et annet problem?