Xbox One X-, Xbox One S- eller den originale Xbox One-konsollen slår seg ikke på

Hvis Xbox One-konsollen ikke slår seg på, kan strømforsyningen være skadet eller tilkoblet på feil måte, eller det kan skyldes noe annet. Prøv løsningene nedenfor.

Hvilken konsoll har du problemer med strømmen på?

Xbox One S- eller Xbox One X-konsollen

Viktig! Sørg for at du prøver ut alle løsningene nedenfor. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at du bestiller en ny strømforsyning ved en feiltagelse når det er konsollen som må repareres.

Slå på den interne strømforsyningen på nytt

Xbox One S og Xbox One X har en intern strømforsyning som fungerer i alle områder over hele verden. Hvis konsollen ikke slår seg på, kan det hende at du bare må tilbakestille strømforsyningen. Strømproblemer oppstår ofte på grunn av at strømforsyningen tilbakestilles etter en overspenning.

Slik tilbakestiller du den interne strømforsyningen:

  1. Koble strømledningen fra konsollen.
Illustrasjon av baksiden av Xbox One S og strømledningen som kobles fra
  1. Vent 10 sekunder.
  2. Koble ledningen til konsollen igjen, og trykk deretter på Xbox-knappen foran på konsollen.
Illustrasjon av baksiden av Xbox One S og strømledningen som kobles til

Hvis konsollen slår seg på, fungerte tilbakestillingen av den interne strømforsyningen. Gjør dette trinnet i fremtiden hvis problemet oppstår på nytt.

Hvis konsollen fortsatt ikke slår seg på, prøver du følgende:

  • Sjekk at stikkontakten du bruker, fungerer med andre enheter.
  • Sjekk at strømledningen er koblet godt til stikkontakten og konsollen.
  • Kontroller at du bruker strømledningen som fulgte med konsollen, og at det er riktig ledning for ditt område.
  • Hvis konsollen ikke slår seg på, må den sendes inn til service. Du kan be om service ved å logge på siden Enhetstjenester med legitimasjonen for Microsoft-kontoen din og sende inn en serviceordre.

Den originale Xbox One-konsollen

Hvis du vil ha mer hjelp med den originale Xbox One-konsollen, kan du se løsningen for strømforsyningen for Xbox One.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Xbox One X-, Xbox One S- eller den originale Xbox One-konsollen slår seg ikke på, som du leste om, eller om et annet problem?