Del denne siden

Fleroppgavekjøring på Xbox One

Guiden gir deg flere måter å gjøre to ting samtidig på, for eksempel høre på musikk mens du spiller, sende spillingen, ta opp klipp, ta skjermbilder og spore prestasjoner.

Bakgrunnsmusikk

Start en musikkapp som har støtte for bakgrunnsmusikk, for eksempel Groove eller Pandora. Start spillet når musikken spilles av. Musikken fortsetter å spilles av i bakgrunnen.

Når det gjelder avspillingskontroller, åpner du guiden og ser etter Bakgrunnslyd under Nylig.

Sending

Hvis du vil sende spillingen via Mixer, starter du først spillet. Deretter åpner du guiden og velger Mixer-sending > Start sending.

Hvis du vil sende via Twitch, starter du et spill, åpner guiden og velger Twitch fra Spill og apper (eller under Nylig hvis den er der). Velg deretter Sending > Start sending.

Spill-DVR

Når det gjelder alternativer for Spill-DVR, åpner du guiden fra spillet, og deretter gjør du følgende:

  • Trykk på Y for å ta et skjermbilde.
  • Trykk på X for å ta opp de siste 30 sekundene.
  • Trykk på visningsknappen  hvis du vil vise flere opptaksalternativer.

Prestasjoner

Bruk prestasjonssporing til å overvåke fremdriften mens du spiller. Åpne guiden fra spillet, velg Prestasjoner, og aktiver deretter prestasjonssporing.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sporer prestasjonene, kan du se Spore prestasjoner i spill.

Obs! Vi har gjort noen endringer i systemoppdateringen for mars 2017 når det gjelder hvordan fleroppgavekjøring fungerer på Xbox One, og vi har blant annet fjernet sidestillingsfunksjonalitet.

Når du ser live TV, må du vise programoversikten i fullskjermmodus i stedet for sidestilt.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Fleroppgavekjøring på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden