Del denne siden

Spille av bakgrunnsmusikk på Xbox One

Lyd fra enkelte musikkapper fortsetter å spilles av mens du bruker andre apper og spill.

  1. Start en musikkapp som har støtte for bakgrunnsmusikk, for eksempel Groove eller Pandora.
  2. Når musikken spilles av, starter du spillet du vil spille, eller appen du vil bruke. Musikken fortsetter å spilles av i bakgrunnen.

Når det gjelder kontroller, for eksempel for å pause eller hoppe over en sang, trykker du på Xbox-knappen  for å åpne guiden og går deretter ned. Her kan du også justere volumet og åpne musikkappen i fullskjermmodus.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Spille av bakgrunnsmusikk på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden