Starte Xbox One-konsollen på nytt eller slå den av og på

Du kan tilbakestille Xbox One-konsollen, slå den helt av og på eller koble den fysisk fra for å starte den helt på nytt og løse mange vanlige problemer. Ingen spill eller data slettes når du gjør dette.

Starte konsollen på nytt i strømsenteret

 1. Trykk på og hold Xbox-knappen midt på Xbox One-kontrolleren for å åpne strømsenteret.
 2. Velg Start konsollen på nytt.
 3. Velg Start på nytt.

Obs! Hvis konsollen ser ut til å være fryst, følger du instruksjonene i Slå konsollen av og på fysisk.

Starte konsollen på nytt i guiden

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden, og gå til System > Innstillinger.
 2. Velg Start konsollen på nytt.
 3. Velg Start på nytt.

Obs! Hvis du ikke får tilgang til guiden eller konsollen ser ut til å være fryst, følger du instruksjonene i Slå konsollen av og på fysisk.

Slå konsollen av og på fysisk

 1. Slå av konsollen ved å holde inne Xbox-knappen  på fremsiden av konsollen i omtrent 10 sekunder. Konsollen slår seg av.
Xbox-knappen foran på Xbox One-konsollen er uthevet.
 1. Slå på konsollen igjen ved å trykke på Xbox-knappen  på konsollen eller Xbox-knappen  på kontrolleren.
  Obs! Hvis den grønne oppstartsanimasjonen ikke vises når konsollen starter på nytt, gjentar du disse trinnene. Pass på at du holder inne av/på-knappen til konsollen slår seg helt av.

Viktig! Hvis konsollen er i modusen Øyeblikkelig på, slår konsollen seg helt av når du følger fremgangsmåten ovenfor. Modusen Øyeblikkelig på, eller funksjonen for å slå på konsollen ved å si «Xbox på», aktiveres ikke før du starter konsollen på nytt.

Koble strømledningen fra konsollen og koble den til på nytt

 1. Slå av Xbox One-konsollen ved å trykke på Xbox-knappen  på fremsiden av konsollen i cirka 10 sekunder til den slår seg helt av.
 2. Koble strømledningen fra konsollen. Vent ti sekunder.

  Viktig! Vent i 10 sekunder. På denne måten blir strømforsyningen tilbakestilt.

 3. Koble strømledningen til konsollen igjen.
 4. Trykk på Xbox-knappen  på Xbox One-konsollen for å slå den på.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Starte Xbox One-konsollen på nytt eller slå den av og på, som du leste om, eller om et annet problem?