Lisensavtale for programvare

PROGRAMVARELISENSVILKÅR FOR XBOX

VED Å BRUKE XBOX-KONSOLLEN, KINECT-SENSOREN eller godkjent tilbehør (som definert nedenfor) GODTAR DU DENNE PROGRAMVARELISENSEN. LES DENNE PROGRAMVARELISENSEN GRUNDIG FØR DU KONFIGURERER DEN. HVIS DU IKKE GODTAR DENNE PROGRAMVARELISENSEN, MÅ DU IKKE BRUKE XBOX ONE, XBOX 360, KINECT FOR XBOX eller godkjent tilbehør. RETURNER DEN UBRUKT TIL FORHANDLEREN ELLER MICROSOFT FOR REFUSJON. Kontakt Microsoft på: http://support.xbox.com.

1. Definisjoner

(a) «Xbox-konsoll» betyr en Xbox One-, Xbox 360- eller original Xbox-konsoll.

(b) «Kinect-sensor» betyr en ny Kinect for Xbox Foo-sensor kjøpt hos en autorisert forhandler.

(c) «Godkjent tilbehør» betyr Xbox One-, Xbox 360- eller Xbox-maskinvaretilbehør med Microsoft-varemerket og/eller Microsoft-lisensiert tredjeparts Xbox One-, Xbox 360- eller Xbox-maskinvaretilbehør som har den offisielle «Licensed for Xbox»- og/eller «Designed for Xbox»-logoen på emballasjen.

(d) «Godkjente spill» betyr Xbox-spill på spillplater utgitt eller lisensiert av Microsoft, og spillinnhold lastet ned fra Microsofts Live-tjeneste eller nettstedet Xbox.com (for eksempel avatarer, nedlastbare spill, spilltillegg osv.).

(e) «Xbox-programvare» betyr programvaren som er forhåndsinstallert på Xbox-konsollen eller godkjent tilbehør, inkludert eventuelle oppdateringer Microsoft gjør tilgjengelige fra tid til annen.

(f) «Ikke-godkjent tilbehør» betyr alt maskinvaretilbehør som ikke er godkjent tilbehør, med det unntak at USB-minnepinner, digitalkameraer brukt til å lage fotografier og filmer, og musikkspillere brukt til å spille av musikk eller vise fotografier eller videoer, ikke er ikke-godkjent tilbehør.

(g) «Ikke-godkjente spill» betyr alle spillplater, spillnedlastninger og spillinnhold eller medier som ikke er godkjente spill.

(h) «Uautorisert programvare» betyr all programvare som ikke er distribuert av Microsoft via Xbox One-, Xbox 360- eller Xbox-spillplater utgitt eller lisensiert av Microsoft, Microsofts Xbox Live-tjeneste eller nettstedet Xbox.com.

(i) «Du/deg» betyr brukeren av en Xbox-konsoll, Kinect-sensor eller godkjent tilbehør.

2. Lisens

(a) Xbox-programvaren lisensieres til deg, den selges ikke. Du er lisensiert til å bruke Xbox-programvaren bare slik den er forhåndsinstallert på Xbox One-konsollen din eller godkjent tilbehør, og oppdatert av Microsoft fra tid til annen. Du kan ikke kopiere eller foreta noen omvendt utvikling av Xbox-programvaren.

(b) Som vilkår i denne programvarelisensen for Xbox, godtar du følgende:

     (i) Du skal ikke bruke ikke-godkjent tilbehør eller ikke-godkjente spill. Det kan hende at disse ikke fungerer eller permanent slutter å fungere etter en oppdatering av Xbox-programvare.

     (ii) Du skal ikke bruke eller installere uautorisert programvare. Hvis du gjør dette, kan Xbox-konsollen, Kinect-sensoren eller det godkjente tilbehøret permanent slutte å virke på det tidspunktet eller ved en senere oppdatering av Xbox-programvaren.

     (iii) Du skal ikke forsøke å omgå eventuelle tekniske begrensninger, sikkerhetssystemer eller mekanismer mot ulovlig kopiering på Xbox-konsollen, Kinect-sensoren eller det godkjente tilbehøret. Hvis du gjør dette, kan Xbox-konsollen, Kinect-sensoren eller det godkjente tilbehøret permanent slutte å virke på det tidspunktet eller ved en senere oppdatering av Xbox-programvaren.

     (iv) Microsoft kan gjennomføre tekniske tiltak, inkludert oppdateringer av Xbox-programvaren, for å begrense bruken av ikke-godkjent tilbehør og ikke-godkjente spill, og for å beskytte de tekniske begrensningene, sikkerhetssystemene eller mekanismene mot ulovlig kopiering på Xbox-konsollen, Kinect-sensoren eller det godkjente tilbehøret.

     (v) Microsoft kan fra tid til annen oppdatere Xbox-programvaren uten å varsle deg på forhånd, for eksempel for å oppdatere tekniske begrensninger, sikkerhetssystemer eller mekanismer mot ulovlig kopiering.

3. Garanti.

Xbox-programvaren dekkes av garantien for Xbox-konsollen din, Kinect-sensoren din eller det godkjente tilbehøret ditt, og Microsoft gir ingen annen garanti, rettighet eller vilkår for Xbox-programvaren. Ingen andre kan gi noen garanti, rettigheter eller vilkår på vegne av Microsoft.

4. UTELUKKELSE AV VISSE SKADER

MICROSOFT ER IKKE ansvarlig FOR EVENTUELLE INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, TAP AV DATA, PERSONVERN, KONFIDENSIALITET ELLER FORTJENESTE, ELLER EN EVENTUELL MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE XBOX-PROGRAMVAREN. DISSE UTELUKKELSENE GJELDER SELV OM MICROSOFT ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM EN EVENTUELL RETTELSE IKKE OPPFYLLER SIN HOVEDHENSIKT. Noen land tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så denne begrensningen eller utelukkelsen gjelder kanskje ikke for deg.

Disse vilkårene gjelder i den maksimale utstrekning tillatt av loven, og med mindre den er forbudt ved lov. Disse vilkårene endrer ikke rettighetene du har i henhold til lovgivningen i landet ditt, hvis denne lovgivningen ikke tillater noen endring.

5. Territorium og valg av lovgivning.

Denne lisensen er bare gyldig i landet der du kjøpte Xbox-konsollen, Kinect-sensoren og/eller det godkjente tilbehøret. Denne lisensen skal være underlagt og tolkes i henhold til lovene i landet ditt, uavhengig av prinsipper om lovkonflikter.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Lisensavtale for programvare, som du leste om, eller om et annet problem?