Video på Xbox One hakker

Oversikt

Når du kobler Xbox One-konsollen til en TV eller skjerm, brukes som standard videoinnstillinger som er basert på innstillingene for TV-en eller skjermen. I enkelte tilfeller kan du endre disse innstillingene for å forbedre bildekvaliteten.

Løsninger

Bildet hakker eller oppdateres tregt

Hvis bildet på TV-en eller skjermen oppdateres tregt, kan det bety at TV-en eller skjermen er låst på en lav oppdateringsfrekvens. Hvis dette skjer, må du starte Xbox One-konsollen på nytt. Slik gjør du det:

 1. Trykk på og hold Xbox-knappen midt på Xbox One-kontrolleren for å åpne strømsenteret.
 2. Velg Start konsollen på nytt.
 3. Velg Start på nytt.

Obs! Hvis konsollen ser ut til å være fryst, kan du trykke på og holde Xbox-knappen  på konsollen i cirka 10 sekunder til den slår seg av. Når konsollen har slått seg av, trykker du på Xbox-knappen  på konsollen for å starte på nytt.

Kontroller også at TV-en ikke utfører ytterligere behandling av bildet. Dette kalles ofte dynamisk kontrast, bildeforbedring eller Clear Motion Rate. Du kan kjøre verktøyet for HDTV-kalibrering for å gjøre det enklere å optimalisere innstillingene for TV-en din.

Slik kjører du verktøyet for HDTV-kalibrering:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg System > Innstillinger > Skjerm og lyd.
 3. Velg Videoutgang > Kalibrer TV.
 4. Følg trinnene for å fullføre kalibreringen.

Feilsøke videoproblemer med en AV-mottaker i anlegget

Hvis Xbox One-konsollen er koblet til en AV-mottaker som er koblet til TV-en, og bildet er tregt eller hakker, følger du disse feilsøkingstrinnene:

 1. Slå på enhetene i følgende rekkefølge, og vent til hver enhet er slått helt på før du slår på neste enhet:
  1. Slå på TV-en først.
  2. Når det vises et bilde på TV-en, slår du på AV-mottakeren.
  3. Slå på Xbox One-konsollen.
 2. Bruk Input-knappen på TV-fjernkontrollen (eller knappene på TV-en) til å bytte inngangskilden for AV-mottakeren bort fra konsollen og deretter tilbake (for eksempel fra HDMI1 til HDMI2 og deretter tilbake til HDMI1).
 3. Start AV-mottakeren på nytt.
 4. Sett TV-tilkoblingen til HDMI:
  1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden, og velg deretter System.
  2. Velg Innstillinger > Skjerm og lyd > Videoutgang.
  3. Velg Videogjengivelse og overskanning.
  4. Velg HDMI fra rullegardinlisten Skjerm.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Video på Xbox One hakker, som du leste om, eller om et annet problem?