Del denne siden

Slå Xbox One-konsollen på eller av

Slå på Xbox One-konsollen

Bruk en av følgende metoder til å slå på konsollen:

 • Trykk på Xbox-knappen på den trådløse kontrolleren.
 • Trykk på av/på-knappen på forsiden av konsollen.
Figur 1: Original Xbox One Figur 2: Xbox One S

Feilsøking

Hvis du har problemer med å slå på Xbox One-konsollen, kan du prøve følgende:

 • Hvis du har en original Xbox One, kontrollerer du at strømforsyningslampen er hvit eller oransje. Hvis lampen ikke lyser, kontrollerer du at strømkablene sitter godt fast i veggen og i konsollen.
 • Hvis du har en Xbox One S, kobler du konsollen fra stikkontakten i 10 sekunder, og deretter kobler du den til på nytt.
 • Hvis du bruker den trådløse kontrolleren til å slå på konsollen:
  • Kontroller at den trådløse kontrolleren har nye batterier.
  • Kontroller at den trådløse kontrolleren er koblet til konsollen.

   Obs! Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler den trådløse kontrolleren til konsollen, kan du se Koble en trådløs Xbox One-kontroller til konsollen.

Slå av Xbox One-konsollen

Bruk en av følgende metoder til å slå av konsollen:

 • Trykk og hold Xbox-knappen på den trådløse kontrolleren til strømmenyen vises. Velg deretter alternativet for å slå av konsollen.
 • Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
  1. Velg Innstillinger.
  2. Velg Slå av konsollen.
  3. Velg Ja for å bekrefte.
 • Trykk på av/på-knappen på forsiden av konsollen.

Avhengig av hvilken strømmodus som er konfigurert på Xbox One, går konsollen enten inn i strømmodusen Øyeblikkelig på eller slår seg helt av. Hvis du vil ha mer informasjon om strømmoduser, kan du gå til Strømmodusene Strømsparing og Øyeblikkelig på.

Feilsøking

Hvis du har problemer med å slå av Xbox One-konsollen, kan du prøve følgende:

 • Trykk og hold av/på-knappen på konsollen i omtrent 10 sekunder. Dette tvinger konsollen til å slå seg av.
 • En siste utvei er å koble konsollen fra stikkontakten. Vær oppmerksom på at dette kan påvirke eventuelle pågående aktiviteter. Hvis du for eksempel kobler konsollen fra stikkontakten mens du holder på å lagre et spill, kan spillagringen gå tapt eller bli skadet.

  Viktig!  Du må ikke koble konsollen fra stikkontakten mens systemoppdateringer installeres.

Bruke stemmen

Hvis du har Kinect og det er støtte for kommandoen på ditt språk, kan du slå på konsollen med stemmen. Si «Xbox på» eller, hvis du har Cortana, «Hey Cortana, Xbox på».

Du slår av konsollen ved å si «Xbox slå av» eller, hvis du har Cortana, «Hey Cortana, slå av».

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Slå Xbox One-konsollen på eller av, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden