Del denne siden

Feilsøke en tom TV-skjerm eller dataskjerm mens Xbox One er slått på

Finn ut mer om feilsøkingstips for når TV-skjermen er tom eller svart når du starter Xbox One-konsollen.

Løsninger

Skjermen blir tom når du går tilbake til Hjem

 1. Slå av konsollen ved å holde inne Xbox-knappen  på forsiden av konsollen i omtrent 10 sekunder.
 2. Slå på konsollen igjen ved å trykke Xbox-knappen  på konsollen eller Xbox-knappen  på en Xbox One trådløs kontroller.

Skjermen blir tom etter at du har begynt å se en Blu-ray-plate

Dette kan skje hvis Tillat 24Hz er angitt for innstillingen Videoutgang. Slik deaktiverer du innstillingen Tillat 24Hz:

 1. Trykk på Xbox-knappen  på den trådløse kontrolleren for å åpne guiden. 
 2. Velg System > Innstillinger.
 3. Velg Skjerm og lyd.
 4. Velg Videoalternativer.
 5. Klikk på Enable 24Hz for å deaktivere denne innstillingen.

Skjermen blir tom etter at du har slått på konsollen

 • Kontroller at både TV-en og Xbox One-konsollen er slått på.
 • Kontroller at TV-en er stilt inn til riktig inngangssignal (HDMI).
 • Kontroller at HDMI-kabelen er koblet forskriftsmessig til konsollen.
 • Kontroller at HDMI-kabelen er koblet forskriftsmessig til TV-en.
 • Kontroller at HDMI-kabelen er riktig koblet til porten på konsollen der det står "out to TV".
 • Start Xbox One-konsollen på nytt ved å holde inne av/på-knappen foran på konsollen i cirka 10 sekunder, og slå deretter på konsollen igjen.
 • Tilbakestill skjerminnstillingene. Slik gjør du det:
  1. Hvis det er en plate i Xbox One-konsollen, tar du den ut.
  2. Trykk og hold inne Xbox-knappen  på konsollen i minst i fem sekunder for å slå av konsollen.
  3. Trykk og hold inne Xbox-knappen  og utmatingsknappen på konsollen til du hører en pipelyd for å slå på konsollen. Du hører én pipelyd med en gang og en annen pipelyd 10 sekunder senere. Strømlampen vil blinke før den andre pipelyden. IKKE SLIPP KNAPPEN før du har hørt den andre pipelyden.

   Obs! Dette vil starte konsollen i lavoppløsningsmodus (640 × 480). Du kan tilbakestille denne innstillingen ved å gå til System > Innstillinger i guiden, velge Skjerm og lyd, Videoalternativer og deretter TV-oppløsning.

  4. Hvis du må fullføre disse trinnene ved hver oppstart, er det best å endre TV-tilkoblingen til HDMI, som vist i trinn 3 i neste del, "Skjermen blir tom og du bruker en AVR-enhet i konfigurasjonen". Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik justerer du skjerminnstillinger på Xbox One-konsollen.
 • Prøv å koble HDMI-kabelen til en annen HDMI-port på TV-en.
 • Prøv å bruke en annen HDMI-kabel for å koble konsollen til TV-en.
 • Prøv å koble konsollen til en annen TV.

Skjermen blir tom og du bruker en AVR-enhet i konfigurasjonen

Hvis Xbox One-konsollen er koblet til en AVR-enhet som er koblet til TV-en, og du ikke har lyd, utfører du følgende feilsøkingstrinn:

 1. Slå på enhetene i følgende rekkefølge, og vent til hver enhet er slått helt på før du starter neste enhet:
  1. Slå på TV-en først.
  2. Når TV-en viser et bilde, slår du på AVR-enheten.
  3. Slå på Xbox One-konsollen.
 2. Bruk inngangsknappen på TV-fjernkontrollen (eller knappene på TV-en) til å bytte inngangskilden for AVR-enheten bort fra konsollen og deretter tilbake til den (for eksempel fra HDMI1 til HDMI2 og deretter tilbake til HDMI1 igjen).
 3. Start AVR-enheten på nytt.
 4. Sett TV-tilkobling til HDMI:
  1. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden.
  2. Velg System > Innstillinger.
  3. Velg Skjerm og lyd.
  4. Velg Videoutgang.
  5. Velg TV-tilkobling.
  6. Velg alternativet HDMI.

Skjermen blir tom etter at du har installert en systemoppdatering

Hvis du nettopp har installert en systemoppdatering og ser en tom skjerm, prøver du løsningen for systemoppdatering for Xbox One. Velg JEG HAR ET OPPSTARTSPROBLEM i trinn 1 og deretter SVART SKJERM i trinn 2.

Be om reparasjon

Hvis du ikke kan løse problemet med disse løsningene, kan det hende at konsollen må repareres. Gå til Støtte for enheter for å sende inn en forespørsel om reparasjon:

 1. Når du har logget på med Microsoft-kontoen, velger du Problem med en enhet.
 2. Velg Xbox One-konsollen under For hvilken enhet?, eller registrer den.
 3. Velg Skjermproblem, og velg Neste.
 4. Forklar problemet i feltet Beskriv problemet på neste side.
 5. Klikk Neste ved siden av Basert på problemet du beskriver, må vi opprette en serviceordre for å bytte enheten din.
 6. Følg trinnene for å fullføre serviceordren.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke en tom TV-skjerm eller dataskjerm mens Xbox One er slått på, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden