Alternativer og hjelp for Windows Sonic- og Dolby Atmos-headset på Xbox One

På denne siden

Innstillinger for headset

Hvis du skal koble stereoheadset til kontrolleren eller konsollen for første gang, settes headsetformatet som standard til Stereo ukomprimert. Du kan bruke romlig lyd med et hvilket som helst headset ved å bruke ett av følgende:

Windows Sonic – dette er Microsoft-innstillingen for romlig lyd i en omsluttende headset-opplevelse. Koble et hvilket som helst stereoheadset til kontrolleren, eller koble trådløst Xbox-tilbehør til konsollen før du endrer innstillingene for headset til Windows Sonic for hodetelefoner.

Dolby Atmos for Headphones – Dolby Atmos for Headphones er et førsteklasses headsetlydformat som fungerer med alle headset. Hvis du heller vil bruke Dolby Atmos for Headphones, velger du denne innstillingen under Headsetlyd. Du kan finne ut mer om Dolby Atmos for Headphones i appen.

Slik endrer du lydinnstillingene for headsettet:

  1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden, og velg System > Innstillinger.
  2. Velg Generelt > Volum og lydutgang.
  3. Velg et av lydalternativene for headset.

Feilsøke innstillinger

Lydproblemer i spillet når du bruker Dolby Atmos:

Hvis du får lydproblemer når du bruker Dolby Atmos, kan du prøve å deaktivere den:

  1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden, og velg System > Innstillinger.
  2. Velg Generelt > Volum og lydutgang.
  3. Velg Stereo ukomprimert blant lydalternativene for headset.

Hvis høyttalerinnstillingene låses når du kobler fra et Windows Sonic- eller Dolby Atmos-headset:

Når et headset som er konfigurert for romlig lyd (Windows Sonic eller Dolby Atmos), kobles fra eller slås av, går høyttalerne i de fleste tilfeller tilbake til sine tidligere lydinnstillinger. Likevel kan visse typer utstyr – for eksempel trådløse headset som bruker en smart sender/mottaker som er koblet til via USB – vise at hodesettet er koblet til, selv om det har blitt koblet fra eller slått av.

Koble fra headsettet eller headset-komponenten som er koblet til Xbox-konsollen. Nå skal høyttalerne umiddelbart gå tilbake til den forrige konfigurasjonen uten at lydinnstillingene for headset eller høyttaler endres. Hvis du kobler til headsettet eller headset-komponenten på nytt, skal headset-formatet du har valgt, bli gjenopprettet.

 Hvis du fortsatt har problemer med å bytte mellom høyttalere og headset på Xbox One, kan du se etter mer informasjon på headset-produsentens nettsted.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Alternativer og hjelp for Windows Sonic- og Dolby Atmos-headset på Xbox One , som du leste om, eller om et annet problem?