Navigere rundt på Xbox One med kontrollersnarveier for Skjermleser

Bruk følgende kommandoer til å navigere med Skjermleser ved hjelp av bare kontrolleren:

Aktiver Skjermleser. Trykk og hold Xbox-knappen  til den vibrerer, og trykk deretter på menyknappen .

Veksle mellom modus for kontroller og Skjermleser. Dobbelttrykk på Xbox-knappen .

Aktiver gjeldende element. Trykk på A-knappen .

Gå tilbake. Trykk på B-knappen .

Gjenta det siste elementet, eller stopp skjermlesingen av gjeldende element. Trykk på X-knappen .

Gå til neste eller forrige element eller tekst. Trykk D-pad  opp eller ned.

Hopp til neste eller forrige element. Trykk D-pad  venstre eller høyre.

Gå til neste eller forrige landemerke. Trykk på X-knappen  + D-pad  opp eller ned.

Gå til neste eller forrige overskrift. Trykk på X-knappen  + D-pad  venstre eller høyre.

Gå til neste eller forrige tegn. Trykk på venstre  eller høyre skulderknapp .

Gå til neste eller forrige ord. Trykk på X-knappen  + venstre  eller høyre skulderknapp .

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Navigere rundt på Xbox One med kontrollersnarveier for Skjermleser, som du leste om, eller om et annet problem?