Mus- og tastaturstøtte på Xbox One

Bruk kabelbaserte USB-mus og tastaturer for navigasjon i utvalgte spill og apper, og naviger med et tastatur på Xbox.

Merk Xbox støtter bruk av mus og tastatur i enkelte spill og apper, men det fungerer ikke i alle spill eller apper. Utgiveren av spillet eller appen må aktivere denne funksjonen for innholdet.

Støtte for mus

Kabelbaserte USB-mus fungerer bare i utvalgte spill og apper som har aktivert musenavigasjon. Sjekk spillene dine for å se om de tilbyr inndata fra mus.

Konfigurer musen under Innstillinger > Kinect og enheter. Det finnes alternativer for pekerhastighet og for å bytte primære og sekundære museknapper.

Merk:

  • Du kan ikke bruke en mus på Hjem eller i brukergrensesnittet til Xbox mens du navigerer på dashbordet.
  • Du må bruke kontrolleren til å konfigurere musen. Innstillinger støtter ikke interaksjon med mus.
  • En mus fungerer ikke i Edge, som allerede har en markør på skjermen.

Tastaturstøtte

Koble et USB-tastatur til Xbox-konsollen for å navigere på konsollen og for å enkelt kunne skrive inn tekst.

Funksjon Kontrollerinndata Tastaturtast
Flytte til neste element I/T Tab
Flytte til forrige element I/T Skift+Tab
Åpne guiden Xbox-knapp Windows-knappen
Velg A Mellomrom, Enter
Tilbake B Escape, Tilbake-tast
Åpne søk Y Y
Åpne meny Menyknapp Win+M
Endre visning Visningsknapp Win+V
Opp Venstre styrespak opp , D-pad opp Pil opp
Ned Venstre styrespak ned, D-pad ned Pil ned
Venstre Venstre styrespak til venstre, D-pad til venstre Pil venstre
Høyre Venstre styrespak til høyre, D-pad til høyre Pil høyre

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Mus- og tastaturstøtte på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?