Bruke spilltranskripsjon på Xbox One

Spilltranskripsjon konverterer tale i spillet til tekst som du kan lese på skjermen. Det kan også lese chatteteksten du skriver inn, høyt til andre spillere.

Obs! Spilltranskripsjon er tilgjengelig på Xbox One og i Windows 10 i spill som støtter den. Denne funksjonen støttes for øyeblikket i følgende spill:

Aktivere spilltranskripsjon

På Xbox One

 1. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden, og velg deretter System > Innstillinger > Hjelpemiddel > Spilltranskripsjon.
 2. Hvis du vil transkribere de andre spillernes stemmer til tekst, velger du Tale-til-tekst på.
 3. For å få chatteteksten lest høyt til andre spillere velger du Tekst til tale på. Du velger stemmen som de andre spillerne hører når chatteteksten leses høyt, ved å velge en av de tilgjengelige stemmene på menyen Tekst-til-tale-stemme.
 4. Hvis du vil at bestemte ord som vises på skjermen i spill, skal leses høyt, velger du La spill lese til meg.

I Windows 10

 1. Åpne Xbox-appen og gå til Innstillinger > Generelt > Transkripsjon av spillechat.
 2. Hvis du vil transkribere de andre spillernes stemmer til tekst, velger du Tale-til-tekst på.
 3. For å få chatteteksten lest høyt til andre spillere velger du Tekst til tale på.
 4. Du velger stemmen som de andre spillerne hører når chatteteksten leses høyt, ved å velge en av de tilgjengelige stemmene på menyen Tekst-til-tale-stemme.

Halo Wars 2

Hvis du spiller Halo Wars 2, må alle profiler som skal bruke spilltranskripsjon, følge denne fremgangsmåten i spillet:

 1. Start Halo Wars 2.
 2. Gå til Main Menu og velg Options & Extras > Game.
 3. Angi On for alternativet Enable ease of access shortcuts .
 4. Bli med andre Hjelpemiddel-brukere ved å godta en spillinvitasjon eller bruke alternativet Bli med i spill.

Slik bruker du hurtigtaster for Hjelpemiddel i Halo Wars 2:

 1. Når det gjelder tale til tekst, trykker du på RT + R3 (Xbox One) eller O-tasten (Windows 10) tekstboksen for transkripsjon av spillechat. Tekstboksen åpnes automatisk hvis talechat mottas, og den holdes åpen i 5 til 10 sekunder før den lukkes.
 2. Når det gjelder tekst til tale, trykker du på RT + L3 (Xbox One) eller SKIFT+K (Windows 10) for å åpne det virtuelle tastaturet. Meldinger leses høyt gjennom hodetelefonene eller høyttalerne til mottakeren og vises som en tekstmelding i tekstboksen for transkripsjon av spillechat.

Feilsøking

Hvis du har problemer med å bruke spilltranskripsjon i Halo Wars 2, har du her noen forslag:

 • Kontroller at alle som bruker spilltranskripsjon, har koblet til et headset før spillet startes.
 • Sjekk personverninnstillingene (dette gjelder for alle som bruker spilltranskripsjon).
  • Trykk på Xbox-knappen  på Xbox One for å åpne guiden, velg System > Innstillinger, og velg deretter Konto > Personvern og nettsikkerhet > Xbox Live personvern > Vis detaljer og tilpass > Kommunikasjon og flerspiller. Velg Alle under Andre kan kommunisere med tale, tekst eller invitasjoner. Trykk på B-knappen for å gå tilbake til Xbox Live personvern, og velg deretter Onlinestatus og -historie. Velg Alle under Andre kan se om du er pålogget.
  • Logg på Personvern og sikkerhet på Internett i Windows 10. Rull ned til Andre kan kommunisere med tale, tekst eller invitasjoner og Se om du er pålogget i Personvern-fanen, velg Alle for begge, og velg deretter Lagre.
 • Hvis du kan høre talechat, men ikke kan motta tale til tekst, må alle som bruker spilltranskripsjon, starte spillet på nytt.

Vanlige spørsmål

Hvorfor er det forsinkelse i chattetranskripsjonen?

Av og til kan det oppstå en kort forsinkelse i chattetranskripsjonen som kan skyldes mange ulike faktorer.

Hvorfor er enkelte ord feilstavet?

Det er mange ting som kan påvirke transkripsjonskvaliteten, blant annet miljø (for eksempel bakgrunnsstøy), uttale og avstanden til mikrofonen.

Hvorfor flytter chattevinduet seg?

Det kan flytte seg rundt på skjermen mens du spiller, avhengig av hvordan vinduet for spillechat vises i et spill. Vinduet for spillechat kan for eksempel flytte seg for unngå å dekke viktige områder i spillet. Hvor vinduet for spillechat flytter seg, kan variere fra spill til spill som støtter denne funksjonen.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Bruke spilltranskripsjon på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?