Bruke appen Film og TV med Skjermleser på Xbox One

Film og TV fungerer med Skjermleser, en innebygd skjermleser som leser tekst på skjermen høyt og beskriver hendelser, slik at du kan bruke PC-en med delvis syn eller uten syn.

Appen har også hurtigtaster du kan bruke til å utføre vanlige handlinger. Du får best resultat ved å koble et USB-tastatur til Xbox One og bruke dette med Skjermleser. Følgende informasjon forutsetter at du bruker en Xbox One-kontroller og et tilkoblet USB-tastatur.

Starte Skjermleser

Trykk på og hold Xbox-knappen  på kontrolleren, og trykk deretter på menyknappen . Trykk på disse knappene på nytt for å deaktivere Skjermleser.

Hvis du bruker et tastatur, trykker du på Windows-logotasten +ENTER for å starte og stoppe Skjermleser. Windows-logotasten er som oftest på den nederste tasteraden til venstre eller høyre for ALT-tasten.

Åpne appen

 1. Logg på med profilen din på Xbox One.
 2. Gå til Mine spill og apper på Hjem-skjermen, og trykk på ENTER.
 3. Trykk på PIL NED én gang for å gå til Apper, og gå deretter til sorteringsmenyen og trykk på ENTER.
 4. Bruk PIL OPP og PIL NED til å fokusere på Sorter A–Z, og trykk deretter på ENTER.
 5. Gå til den første appen i applisten, og trykk på PIL HØYRE til du kommer til Film og TV. Trykk på ENTER for å åpne den.

Du lukker appen ved å trykke på Xbox-knappen  for å gå til Hjem-skjermen. Hvis du går til Hjem fra appen, er Film og TV i fokus. Trykk på menyknappen  på kontrolleren, og velg Avslutt.

Navigering

Obs! Du må bruke et USB-tastatur koblet til Xbox-konsollen for å kunne bruke Skjermleser.

Xbox-versjonen av Film og TV har fire hovedområder:

 • Søk
 • Hjem
 • Filmer
 • TV

Personlige videoer er tilgjengelige i PC-appen, men ikke på Xbox.

Hvis du vil flytte rundt i appen med tastaturet, trykker du på PIL HØYRE, PIL VENSTRE, PIL OPP og PIL NED. På kontrolleren kan du bruke venstre styrespak eller D-pad samt A-knappen  til å velge og B-knappen  til å gå tilbake.

Når du starter appen første gang, velger du et mål: Gå til Filmer og TV, eller kjøp filmer og TV-programmer fra Store. Når du går til Filmer og TV, kommer du til startsiden i appen. Når du ser etter filmer og programmer du vil kjøpe, kommer du til Store.

Hurtigtaster

Hurtigtastene nedenfor er tilgjengelige for Film og TV på Xbox One med et tilkoblet USB-tastatur.

Trykk på denne tasten Hvis du vil
ENTER Velge noe som er i fokus
MELLOMROM eller CTRL+P Spille av eller pause (når du ser en video)
Windows-tasten+TILBAKE Gå tilbake

Finne en film eller et TV-program og starte avspillingen

 1. Gå til venstre med kontrolleren, og trykk på TAB for å fokusere på Søk-boksen. Trykk deretter på ENTER, og skriv inn navnet på ønsket film eller TV-program.
 2. Trykk på ENTER for å søke. Filmer eller TV-programmer du har kjøpt eller leid, vises. Hvis du vil vise resultater for relaterte filmer eller programmer du kan finne i Store, trykker du på PIL NED til knappen for å søke i Store og trykker deretter på ENTER.
 3. Når du har fokus på ønsket element, trykker du på ENTER å velge det.
  • Når det gjelder filmer du eier, er Spill eller Fortsett i fokus. Trykk på ENTER eller MELLOMROM for å starte avspillingen.
  • Når det gjelder TV-serier du eier, er fokuset på Spill for den første episoden i serien, eller den første episoden du ennå ikke har sett på. Hvis du vil spille av en annen episode, bruker du kontrolleren til å bla ned i listen over episoder, og deretter bruker du PIL NED til å fokusere på ønsket episode. Du spiller av ved å trykke på ENTER og velge enten Spill, Fortsett eller Start på nytt.
  • Når det gjelder en film eller et TV-program du vil kjøpe eller leie, trykker du på ENTER for å åpne denne tittelen i Store. Følg instruksjonene for å kjøpe eller leie. Når du har fullført transaksjonen, endres knappen Kjøp eller Lei til Spill eller Kjøpt. Sørg for at denne knappen er i fokus, og trykk på ENTER for å gå tilbake til appen Film og TV. Om nødvendig kan du bruke TAB-tasten til å navigere til Spill-knappen og deretter trykke på ENTER.

Styre videoavspilling

Når filmen eller TV-programmet spilles av, kan du styre avspillingen slik:

 1. Trykk på MELLOMROM hvis du vil stanse videoen midlertidig eller spille den av.
 2. Hvis du vil hoppe 30 sekunder fremover, starter du på knappen Spill eller Pause, trykker på TAB for å gå til knappen Hopp fremover og trykker deretter på ENTER.
 3. Hvis du vil hoppe 30 sekunder bakover, starter du på knappen Spill eller Pause, trykker på TAB+SKIFT for å gå til knappen Hopp bakover og trykker deretter på ENTER.
 4. Hvis du vil endre alternativer for lyd eller undertekst, starter du på knappen Spill eller Pause, trykker på TAB+SKIFT til du kommer til Vis meny for teksting og lyd og trykker deretter på ENTER. Bruk piltastene og ENTER til å velge alternativene du vil bruke.

Aktivere undertekst

Teksting eller undertekst er tilgjengelig for de fleste filmer og TV-programmer. Slik aktiverer du dem:

 1. Når du har åpnet en video og begynt å spille den av, velger du Pause eller trykker på MELLOMROM for å stanse den midlertidig.
 2. Trykk på SKIFT+TAB til du kommer til knappen Vis meny for teksting og lyd, og trykk på ENTER. Bruk deretter PIL OPP eller PIL NED til å velge et språk, og trykk på ENTER.
 3. Trykk på MELLOMROM for å fortsette videoen, nå med undertekst.

Slik endrer du utseendet på underteksten for å gjøre den lettere å lese:

 1. Trykk på Xbox-knappen  på kontrolleren for å åpne guiden.
 2. Bruk PIL HØYRE til å fokusere på System-fanen, trykk på ENTER, og trykk på ENTER på nytt på Innstillinger.
 3. Bla ned til Hjelpemiddel.
 4. Gå til høyre til Undertekst, og trykk på ENTER.
 5. Bla ned til På ved bruk av egendefinert stil, og trykk på MELLOMROM.
 6. Bruk TAB til å gå til en av de ni menyene, og bruk deretter en kombinasjon av ENTER og PIL NED til å velge de ønskede alternativene.

I Hjelpemiddel kan du alternativt bruke PIL HØYRE til å fokusere på Høykontrast og trykke på ENTER. Bruk menyen til å sørge for at Høykontrast er aktivert.

Hvis du vil ha støtte for Skjermleser eller annen hjelpeteknologi fra Microsoft, kan du kontakte Xbox Kundestøtte.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Bruke appen Film og TV med Skjermleser på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?