Se på live TV med Skjermleser på Xbox One

Se på live TV på Xbox One ved å koble konsollen til satellittboksen eller en DTV-antenne og -mottaker og bruke OneGuide. OneGuide fungerer med Skjermleser, en innebygd skjermleser som leser tekst på skjermen høyt og beskriver hendelser, slik at du kan bruke Xbox One med delvis syn eller uten syn.

Du får best resultat ved å koble et USB-tastatur til Xbox-konsollen og bruke dette med Skjermleser. Følgende informasjon forutsetter at du bruker en Xbox One-kontroller og et tilkoblet USB-tastatur.

Starte Skjermleser

Trykk på og hold Xbox-knappen  på kontrolleren, og trykk deretter på menyknappen . Trykk på disse knappene på nytt for å deaktivere Skjermleser.

Hvis du bruker et tastatur, trykker du på Windows-logotasten+ENTER for å starte og stoppe Skjermleser. Windows-logotasten er som oftest på den nederste tasteraden til venstre eller høyre for ALT-tasten.

Åpne appen

 1. Logg på med profilen din på Xbox One.
 2. Før du åpner appen, kobler du til satellittboksen via HDMI eller en DTV-mottaker via USB. Hvis du kobler til en DTV-mottaker, ber Xbox-konsollen deg om et postnummer, en tidssone og så videre, og søker etter kanaler. Dette kommer etterpå for satellittbokser.
 3. Gå til Mine spill og apper på Hjem-skjermen, og trykk på ENTER.
 4. Trykk på PIL NED én gang for å gå til Apper, og gå deretter til sorteringsmenyen og trykk på ENTER.
 5. Bruk PIL OPP og PIL NED til å fokusere på Sorter A–Z, og trykk deretter på ENTER.
 6. Gå til den første appen i applisten, og trykk på PIL HØYRE til du kommer til OneGuide. Trykk på ENTER for å åpne den.

Du lukker appen ved å trykke på Xbox-knappen  for å gå til Hjem-skjermen. Hvis du går til Hjem fra appen, er OneGuide i fokus. Trykk på menyknappen  på kontrolleren, og velg Avslutt.

Navigering

Trykk på visningsknappen  på kontrolleren for å få tilgang til MiniGuide, visningsmodus, innstillinger og systemhjelp. Når den er aktivert, har MiniGuide et sett med knapper du får tilgang til med TAB-tasten:

 • Vis kun favorittkanaler
 • Vis kun nylige kanaler
 • Vis kun programoversikten

Trykk på menyknappen  på kontrolleren for å åpne knapper for Programoversikt (Alle kanaler, Trender og Favoritter), Filmer (en liste over filmer fra ulike leverandører, inkludert filmer på live TV) og TV (en liste over innhold fra tilgjengelige TV-apper).

Hvis du vil flytte rundt i appen med tastaturet, trykker du på PIL HØYRE, PIL VENSTRE, PIL OPP og PIL NED. På kontrolleren kan du bruke venstre styrespak eller D-pad samt A-knappen  til å velge og B-knappen  til å gå tilbake.

Konfigurere og se på live TV på Xbox One

Koble til navigasjonsboksen for digital-TV via HDMI, eller koble til en DTV-mottaker via USB. Åpne OneGuide som beskrevet ovenfor, og følg instruksjonene på skjermen for å velge tidssone, satellittleverandør og så videre.

Slik endrer eller tilbakestiller du TV-innstillingene eller angir du alternativer for enhetskontroll, lyd og video:

 1. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden.
 2. Bruk PIL HØYRE til å gå til System-fanen, og trykk deretter på ENTER.
 3. Bruk PIL NED til å gå til Innstillinger, og trykk deretter på ENTER.
 4. Bruk PIL NED til å gå til TV og OneGuide og deretter PIL HØYRE og ENTER til å velge innstillinger for følgende:
  • OneGuide: Konfigurer innstillingene for den elektroniske TV-guiden (EPG), inkludert tilbakestilling av informasjon om TV-leverandøren.
  • Enhetskontroll: Angi komponentmerkene for Xbox-kontroll, inkludert strømalternativer.
  • TV-mottaker: For å konfigurere ATSC-bakkesendte og klare QAM-luftsendte digitale TV-signaler.
  • Lyd og video: Signalkonfigurasjon for HDMI-utgang og lydutgang.
  • Feilsøking: Rapporter problemer, eller tilbakestill alle TV-konfigurasjoner.

Finn og velg kanaler.

Trykk på menyknappen  på kontrolleren, og gå til Programoversikt: Alle kanaler for å se den elektroniske TV-guiden (EPG).

Kanaler vises i et rutenett. Kolonnen lengst til venstre inneholder kanalnavn i numerisk rekkefølge basert på kanalnummeret. Til høyre for denne er navnet, klokkeslettet og datoen for programmene, ordnet i rekkefølge fra venstre mot høyre etter tid på dagen, der programmer som vises akkurat nå, vises først.

PIL NED og PIL OPP brukes til å bla gjennom kolonnen du er i. Kanalnavn leses til og med når du blar gjennom elementer kolonnen for programmer.

Trykk på SKIFT+PIL OPP eller PIL NED for å få tilgang til MiniGuide – knapper for Vis kun favorittkanaler, Vis kun nylige kanaler og Vis kun programoversikten. Trykk på ESC for å lukke MiniGuide.

Apper og programmer er organisert i lister på de respektive sidene for film og TV. Bruk TAB og SKIFT+TAB til å hoppe fra liste til liste og piltastene til å bla nedover i lister. Titler leses når du fokuserer på det første elementet i en liste.

Styre avspilling

Det kan hende at du kan stanse programmene midlertidig og gå bakover og fremover i dem, avhengig av TV-leverandøren og stasjonen du ser på.

Trykk på MELLOMROM for å åpne avspillingskontroller mens et program spilles av, og trykk deretter på MELLOMROM på nytt for å stanse det midlertidig. Trykk på PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å spole fremover, hoppe fremover, stoppe, spole tilbake og hoppe bakover (når disse alternativene er aktuelle).

Aktivere undertekster

Når det gjelder undertekster og teksting, gjør du følgende, avhengig av TV-konfigurasjonen:

 • For satellitt: Aktiver undertekster eller teksting (når de er tilgjengelige) på satellittboksen. De vises når du ser på Xbox-konsollen.
 • For luftsendings-DTV-mottaker: Aktiver teksting i avspillingskontrollene mens du ser på Xbox-konsollen.

Hvis du vil ha støtte for Skjermleser eller annen hjelpeteknologi fra Microsoft, kan du kontakte Xbox Kundestøtte.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Se på live TV med Skjermleser på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?