Feilkode 0x80070017 vises når du prøver å laste inn data fra Xbox One-harddisken

Du får følgende feilkode når du prøver å få tilgang til noe du har lagret på Xbox One-konsollen:

0x80070017

Dette betyr at du må kontrollere harddiskene.

Løsning

Vi har problemer med å hente data fra en harddisk. Det kan være en feil på den. Hvis denne meldingen vises gjentatte ganger, kan det hende at Xbox-konsollen eller den eksterne lagringsenheten (hvis du har en) må erstattes. Hvis du vil ha hjelp vedrørende Xbox-reparasjon, kan du se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode 0x80070017 vises når du prøver å laste inn data fra Xbox One-harddisken, som du leste om, eller om et annet problem?