Bare for nye kunder

Du får denne gratis prøveversjonen bare én gang. Du kan bekrefte om du fikk prøveversjonen ved å gå til account.Microsoft.com/services.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Bare for nye kunder, som du leste om, eller om et annet problem?