Koble Xbox One til Xbox Live med en Windows-PC i stedet for en ruter

Oversikt

Hvis du vil koble Xbox One-konsollen til Xbox Live og du ikke har en ruter, kan du koble konsollen til en Windows-PC eller bærbar Windows-datamaskin og bruke Internett-tilkoblingen på den.

Du kan koble til Xbox Live uten å bruke en ruter på to måter: ved å bruke Windows
Internet Connection Sharing (ICS), eller du kan bruke en nettverksbrotilkobling.

Løsninger

Bruke Windows Internet Connection Sharing

Du kan bruke Windows Internet Connection Sharing til å dele Internett-tilkoblingen mellom datamaskinen og Xbox One-konsollen. Hvis du gjør dette, kan både konsollen og datamaskinen få tilgang til Internett samtidig.

Hvis du skal bruke Windows Internet Connection Sharing, må du ha følgende:

 • En datamaskin som har to nettverksadaptere
  Obs!  De fleste bærbare datamaskiner har to nettverksadaptere – én for en kabelbasert tilkobling og én for en trådløs tilkobling.
 • Et USB-modem som har minst én Ethernet-tilkobling
 • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8
  Obs!  Windows 7 Starter Edition støtter ikke denne funksjonen.
 • Internett-tilgang med høy hastighet
 • En standard Ethernet-kabel

Konfigurere Windows Internet Connection Sharing

Obs!  Fremgangsmåten nedenfor viser Windows 7- og Windows 8-skjermbilder. Fremgangsmåten er de samme for tidligere versjoner av Windows, med mindre noe annet er angitt.

 1. Klikk på Start-knappen.
 2. Skriv inn ncpa.cpl i boksen Søk i programmer og filer, og trykk deretter på Enter.
  For Windows XP: Klikk på Start, klikk på Kjør, skriv inn ncpa.cpl i boksen Åpne og klikk deretter på OK.
Windows 7 Windows 8
Et skjermnærbilde viser boksen Søk i programmer og filer i Windows 7. Et skjermnærbilde viser Søk-boksen i Windows 8.
 1. Høyreklikk nettverkstilkoblingen du vil dele, og klikk deretter Egenskaper. Den riktige nettverkstilkoblingen å dele er den som er mellom datamaskinen og modemet, ikke den mellom datamaskinen og Xbox One-konsollen.
En Windows-skjerm viser hurtigmenyen for et trådløst nettverk, der kommandoen Egenskaper er valgt.
 1. Klikk kategorien Deling. Hvis du bruker Windows XP, velger du kategorien Avansert.
En Windows-skjerm viser Egenskaper for trådløs nettverkstilkobling, der Deling-fanen er valgt.
 1. Velg Tillat andre nettverksbrukere å koble seg til gjennom denne datamaskinens Internett-tilkobling, og klikk deretter OK.
 2. Vent til statusen for nettverkstilkoblingen endres til Delt.
Skjermen Nettverkstilkoblinger i Windows, der Wi-Fi-nettverket er valgt og har statusen Delt
 1. Start nettleseren, og prøv å koble til Internett. Hvis du ikke kan koble til Internett, må du kontrollere at du deler den primære Internett-tilkobling​en i trinn 3.
 2. Sett den ene enden av Ethernet-kabelen inn i nettverksporten på datamaskinen. Sett den andre enden av kabelen inn i nettverkskontakten på baksiden av konsollen.
 3. Kontroller at Automatisk er angitt for alle nettverksinnstillingene på konsollen.

  Obs!  Hvis du kobler til et trådløst nettverk, eller hvis du har angitt PPPoE-innstillinger, noterer du deg innstillingene, fordi det kan hende at du må angi dem senere.

  1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
  2. Velg System > Innstillinger > Generelt.
  3. Velg Nettverksinnstillinger.
  4. Velg Avanserte innstillinger.
  5. Velg IP-innstillinger, og velg deretter Automatisk.
  6. Velg DNS-innstillinger, og velg deretter Automatisk.
  7. Velg Alternativ MAC-adresse, og velg deretter Fjern.
  8. Velg Start på nytt.
 4. Test tilkoblingen til Xbox Live. Slik gjør du dette:
  1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
  2. Velg System > Innstillinger > Generelt.
  3. Velg Nettverksinnstillinger.
  4. Velg Test nettverkstilkobling.

Feilsøke problemer med Internet Connection Sharing

Løsning 1: Kontroller at Deling av Internett-tilkobling er riktig konfigurert i Windows.

Hvis kategorien Delt ikke vises, eller hvis du ikke ser alternativet «Tillat andre nettverksbrukere å koble seg til gjennom denne datamaskinens Internett-tilkobling» i Windows XP, kan det skyldes ett av følgende:

 • Datamaskinen din har ikke to nettverksadaptere. Du kan løse dette problemet ved å installere enda en nettverksadapter på datamaskinen, eller kontrollere om de eksisterende nettverksadapterne fungerer på riktig måte.
 • Det kan hende at du prøver å dele feil nettverkstilkobling. Du kan løse dette problemet ved å gjenta trinn 3 ovenfor og velge en annen nettverkstilkobling.

Løsning 2: Angi konsollens IP-innstillinger manuelt.

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis en av følgende feilmeldinger vises.

Kan ikke hente en IP-adresse for ruteren eller modemet
DNS-serveren kan ikke løse Xbox Live-servernavn

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg System > Innstillinger > Generelt.
 3. Velg Nettverksinnstillinger.
 4. Velg Avanserte innstillinger, og velg deretter IP-innstillinger.
 5. Velg Manuell. Du blir bedt om å angi IP-adressen. Skriv inn 192.168.0.2, og velg deretter Enter.
 6. Deretter blir du bedt om å angi nettverksmasken. Skriv inn 255.255.255.0, og velg deretter Enter.
 7. Deretter blir du bedt om å angi gateway. Skriv inn 192.168.0.1, og velg deretter Enter.
 8. Velg DNS-innstillinger.
 9. Velg Manuell. Du blir bedt om å angi den primære DNS-serveren og deretter den sekundære DNS-serveren. Skriv inn 192.168.0.1 for begge serverne.
 10. Trykk på B  på kontrolleren, og velg deretter Test nettverkstilkobling.

   Opprette en nettverksbrotilkobling

   Hvis du har en bærbar datamaskin med både kabelbasert og trådløs nettverksadapter, kan du bruke den bærbare datamaskinen til å koble Xbox One-konsollen til Xbox Live. Denne typen tilkobling kalles en nettverksbrotilkobling. Denne tilkoblingen er rask og enkel, men du får ikke tilgang til Internett på den bærbare datamaskinen når den er koblet til konsollen.

   Hvis du skal bruke en nettverksbrotilkobling, må du ha følgende:

   • En datamaskin med to nettverksadaptere
   • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8
    Obs!  Windows 7 Starter Edition støtter ikke denne funksjonen.
   • Internett-tilgang med høy hastighet
   • En standard Ethernet-kabel

   Konfigurere en nettverksbrotilkobling

   Obs!  Fremgangsmåten nedenfor viser Windows 7- og Windows 8-skjermbilder. Fremgangsmåten er de samme for tidligere versjoner av Windows, med mindre noe annet er angitt.

   1. Klikk på Start-knappen.
   2. Skriv inn ncpa.cpl i boksen Søk i programmer og filer, og trykk deretter på Enter.
    For Windows XP: Klikk på Start, klikk på Kjør, skriv inn ncpa.cpl i boksen Åpne og klikk deretter på OK.
   Windows 7 Windows 8
   Et nærbilde viser boksen Søk i programmer og filer i Windows 7. Et nærbilde viser Søk-boksen i Windows 8.
   1. Velg de to nettverkstilkoblingene du vil opprette bro mellom. Dette gjør du ved å klikke den første nettverkstilkoblingen, holde nede CTRL-knappen, og deretter klikke den andre nettverkstilkoblingen.
   Skjermen Nettverkstilkoblinger i Windows, der Wi-Fi-nettverket er valgt og har statusen Delt
   1. Høyreklikk på de valgte nettverkstilkoblingene, og klikk deretter på Opprett bro mellom tilkoblinger.
   En Windows-skjerm viser hurtigmenyen for et lokalnett, der kommandoen Opprett bro mellom tilkoblinger er valgt
   1. Vent til ikonet for den nye tilkoblingen vises.
    Obs!  Det nye ikonet har navnet Nettverksbro. Når ikonet vises, er den nye tilkoblingen klar til bruk.
   Skjermen Nettverkstilkoblinger i Windows viser tilgjengelige tilkoblinger og nettverksbroen, som er valgt.
   1. Sett den ene enden av Ethernet-kabelen inn i nettverksporten på den bærbare datamaskinen. Sett den andre enden av kabelen inn i nettverkskontakten på baksiden av konsollen.
   2. Kontroller at Automatisk er angitt for alle nettverksinnstillingene på konsollen.

    Obs!  Hvis du kobler til et trådløst nettverk, eller hvis du har angitt PPPoE-innstillinger, noterer du deg innstillingene, fordi det kan hende at du må angi dem senere.
    1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
    2. Velg System > Innstillinger > Generelt.
    3. Velg Nettverksinnstillinger.
    4. Velg Avanserte innstillinger.
    5. Velg IP-innstillinger, og velg deretter Automatisk.
    6. Velg DNS-innstillinger, og velg deretter Automatisk.
    7. Velg Alternativ MAC-adresse, og velg deretter Fjern.
    8. Velg Start på nytt.

    Dette tilbakestiller nettverksinnstillingene til standardinnstillingene. Det påvirker ikke noen av de andre konsollinnstillingene.

   3. Test tilkoblingen til Xbox Live. Slik gjør du det:
    1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
    2. Velg System > Innstillinger > Generelt.
    3. Velg Nettverksinnstillinger.
    4. Velg Test nettverkstilkobling.

   Løste dette problemet?

   Ja
   Nei

   Takk for tilbakemeldingen

   Takk for tilbakemeldingen!

   Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
   Få hjelp fra fellesskapet
   Ambassador chat image
   Nettprat med ambassadør
   Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

   Gi tilbakemelding på dette emnet

   255 tegn igjen.
   Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
   Få hjelp fra fellesskapet
   Ambassador chat image
   Nettprat med ambassadør
   Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

   Kontakt oss

   Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Koble Xbox One til Xbox Live med en Windows-PC i stedet for en ruter, som du leste om, eller om et annet problem?