Forstå resultatene fra klargjøringstesten for Xbox-konsollstrømming (forhåndsvisning)

Når du velger Test konsollstrømming, kontrollerer klargjøringstesten for Xbox-konsollstrømming (forhåndsvisning) nettverkstilkoblingen, tilkoblingen til den trådløse Xbox-kontrolleren og konsollinnstillingene for å se om du kan strømme Xbox One-spill, deriblant Game Pass-titler, fra hjemmekonsollen til den mobile enheten.

Klargjøringstesten for Xbox-konsollstrømming (forhåndsvisning) kontrollerer konsollkonfigurasjonen for å bekrefte at alle kravene er oppfylt for å aktivere konsollstrømming på Xbox One. Alle kriterier som ikke er oppfylt, vil være oppført på resultatskjermen. Hvis testresultatskjermen angir at oppsettet trenger arbeid, betyr det at testen har identifisert ett eller flere problemer som må løses hvis konsollstrømming skal fungere riktig.

Skjermen for testresultater for Xbox One-konsollstrømming

Obs!  Hvis klargjøringstesten for konsollstrømming (forhåndsvisning) registrerer noen problemer, kan du prøve feilsøkingstrinnene nedenfor og kjøre Test konsollstrømming på nytt for å se om problemet er rettet.

Testresultater og feilsøking

Tilkobling

NAT-type

 • En grønn hake betyr at Åpen NAT-vilkåret er oppfylt.
 • Et gult utropstegn betyr at Moderat NAT oppfyller vilkårene. Hvis du vil ha en optimal opplevelse, må du ha en Åpen NAT-type.
 • Et rødt kryss betyr at du har Streng NAT. Du vil ikke kunne fullføre installasjonen og registreringen før NAT-typen er Moderat eller (helst) Åpen. Hvis du trenger hjelp med å forbedre NAT-typen, kan du lese løsningen for flerspilling for Xbox One.

Oppstrømsbåndbredde

Kvaliteten på konsollstrømmingen avhenger av nettverkets opplastingshastighet. Det kreves en opplastingshastighet på minst 4,75 Mbps, men 9 Mbps eller raskere er optimal for å oppnå best mulig konsollstrømming.

 • En grønn hake betyr at hastigheten er raskere enn 9 Mbps og er optimal for konsollstrømming.
 • Et gult utropstegn betyr at opplastingshastigheten er minst 4,75 Mbps, men mindre enn 9 Mbps. Du vil kunne konsollstrømme, men det er ikke sikkert at opplevelsen er optimal.
 • Et rødt kryss betyr at du er blokkert fra konsollstrømming på grunn av utilstrekkelig opplastingshastighet. Hvis du vil ha hjelp til å optimalisere nettverkshastigheten, kan du se løsningen for treg ytelse for Xbox One (vær oppmerksom på at du må kontakte Internett-leverandøren for å øke opplastingshastigheten).

Nettverksventetid

Konsollstrømmingen kan påvirkes av nettverksventetid for hjemmenettverket ditt (tiden det tar å sende og motta informasjon på nettverket). Vi krever en nettverksventetid på mindre enn 125 ms for at konsollstrømming skal fungere, men en ventetid på mindre enn 60 ms er optimal for å få den beste konsollstrømmingen.

 • En grønn hake betyr at nettverksventetiden er 60 ms eller mindre og er optimal for konsollstrømming.
 • Et gult utropstegn betyr at nettverksventetiden er mellom 60 og 125 ms. Du kan konsollstrømme, men det er ikke sikkert at opplevelsen er optimal.
 • Et rødt kryss betyr at du er blokkert fra konsollstrømming på grunn av en nettverksventetid som er høyere enn 125 ms. Hvis du vil bidra til å redusere nettverksventetiden, kan du se løsningen for treg ytelse for Xbox One (vær oppmerksom på at det kan hende at du må kontakte Internett-leverandøren for å redusere nettverksventetiden).

Nettverkstype

 • En grønn hake betyr at du har en kabelbasert nettverkstilkobling. Siden konsollstrømming er avhengig av stabiliteten til hjemmenettverket ditt, er en kabelbasert tilkobling alltid den mest stabile og fleksible (og dermed den mest foretrukne) tilkoblingen.
 • Et gult utropstegn betyr at du har en trådløs nettverkstilkobling. Dette hindrer deg ikke i å strømme fra konsollen, men vær oppmerksom på at trådløse tilkoblinger er underlagt forstyrrelser og andre problemer som kan føre til feil mens du strømmer. Du bør vurdere å bruke en kabelbasert tilkobling til konsollstrømming. Hvis du vil forbedre den trådløse signalstyrken og redusere trådløs forstyrrelse for å få best mulig konsollstrømming, kan du se løsningen for treg ytelse for Xbox One.

Utgående port

Denne testen sikrer at nettverkstrafikken på port 3074 rutes til konsollen.

 • En grønn hake betyr at du allerede har konfigurert nødvendig viderekobling av port.
 • Et rødt kryss betyr at port 3047 er blokkert. Du må kanskje aktivere viderekobling av port for å aktivere konsollstrømming. Se løsningen for flerspilling for Xbox One for å finne ut hvordan du åpner de nødvendige nettverksportene for konsollstrømming.

Kontroller

Bluetooth-kontroller

Den trådløse Xbox-kontrolleren må være Bluetooth-aktivert for å kunne bruke den med den mobile enheten. Klargjøringstesten for konsollstrømming (forhåndsvisning) sjekker om kontrolleren du bruker, er Bluetooth-aktivert.

 • En grønn hake betyr det at den gjeldende kontrolleren du bruker, er Bluetooth-aktivert.
 • Et gult utropstegn betyr at konsollen ikke kan bekrefte om kontrolleren er Bluetooth-aktivert. Dette hindrer deg ikke i å konfigurere konsollstrømming, men det ikke sikkert du kan pare kontrolleren med telefonen. Hvis du vil ha hjelp med å fastslå om kontrolleren er Bluetooth-aktivert, kan du se Koble til og feilsøke Bluetooth på den trådløse Xbox One-kontrolleren.
 • Et rødt kryss betyr at kontrolleren ikke er Bluetooth-aktivert.

Kontrollerfastvare

Klargjøringstesten for konsollstrømming (forhåndsvisning) bekrefter at kontrolleren som er koblet til konsollen, har den nyeste fastvaren installert.

 • En grønn hake betyr at kontrollerens fastvare er oppdatert.
 • Et gult utropstegn vil ikke blokkere deg fra å konfigurere konsollstrømming. Det viser bare at den nye fastvaren som er optimalisert for konsollstrømming, ennå ikke er tilgjengelig for denne kontrolleren. Dette kan føre til uventet virkemåte fra Xbox-knappen til den oppdaterte fastvaren er utgitt.
 • Et rødt kryss betyr at du må oppdatere kontrolleren før du parer den med den mobile enheten. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppdaterer kontrollerens fastvare, kan du se Oppdatere Xbox One-kontrolleren.

Konsollinnstillinger

Strøm

Konsollen må være satt til Øyeblikkelig på hvis den mobile enheten skal få tilgang til den eksternt.

 • En grønn hake betyr at konsollen er satt til Øyeblikkelig på og kan brukes til konsollstrømming.
 • Et rødt kryss betyr at konsollen er satt til Strømsparing-modus, og må byttes til Øyeblikkelig på. Se Endre strøminnstillingene på Xbox One-konsollen.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Forstå resultatene fra klargjøringstesten for Xbox-konsollstrømming (forhåndsvisning), som du leste om, eller om et annet problem?