Nettverksporter som brukes av Xbox Live på Xbox One

Oversikt over viderekobling av porter

En nettverksport gjør at Xbox One-konsollen kan kommunisere med Xbox Live-serverne og andre Xbox One-konsoller via Internett.

For at Xbox One-konsollen skal kunne kommunisere med Xbox Live, må du kanskje åpne eller viderekoble porter, som betyr at du må foreta en konfigurasjonsendring av brannmuren eller nettverksmaskinvaren, for eksempel en ruter. Du foretar viderekobling av port for Xbox One på ruteren eller annen nettverksmaskinvare, ikke på selve Xbox-konsollen.

Nødvendige porter for å kunne bruke Xbox Live

Disse portene må være åpne for at Xbox Live skal kunne fungere:

  • Port 88 (UDP)
  • Port 3074 (UDP og TCP)
  • Port 53 (UDP og TCP)
  • Port 80 (TCP)
  • Port 500 (UDP)
  • Port 3544 (UDP)
  • Port 4500 (UDP)

Obs! Enkelte spillutviklere krever at du åpner flere porter. Du bør alltid sjekke spillutviklerens nettsted for å se om spillet du spiller, trenger flere porter for å fungere. Vi har samlet enkelte porter du kanskje trenger, og har lagt dem til i forumet Additional Network Ports for Multiplayer Gaming.

Hvis du er koblet til et nettverk via arbeidsplassen eller skolen, ber du systemansvarlig om å åpne disse portene.

Hvis du får en NAT-advarsel når du kobler til Xbox Live, kan du se løsningen for flerspilling for Xbox One.

Slik konfigurerer du viderekobling av port

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer kompatibel nettverksmaskinvare, kan du gå til foraene for informasjon om nettverksmaskinvare. Her finner du informasjon om ruteren, modemet eller gatewayen du har, og hvordan du kobler dem til Xbox One-konsollen.

Du kan også finne informasjon om hvordan du åpner porter på ruteren, på Port Forward-nettstedet. Dette nettstedet har en oversikt over vanlige porter for ulike apper og spill, men hvis ruteren ikke er oppført der eller du vil ha mer hjelp, kontakter du Internett-leverandøren eller produsenten av ruteren.

Tips! Foraene under Networking Hardware Information for Xbox og Port Forward-nettstedet er bare tilgjengelige på engelsk, så du kan bruke Bing Oversetting hvis du trenger et annet språk.

Obs! Microsoft oppgir kontaktopplysninger om tredjeparter for å hjelpe deg å finne teknisk kundestøtte. Disse kontaktopplysningene kan endres uten varsel. Microsoft kan ikke garantere at disse kontaktopplysningene om tredjeparter er nøyaktige. Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar som oppstår fra bruk av tredjepartsselskapene, -programvaren, -løsningene, -tjenestene og -opplæringen som er oppført på nettstedet. All programvare, alle løsninger, tjenester og all opplæring gis «som forevist» og uten garanti, med mindre dette er gitt av tredjepartsselskapet.

Xbox-fora

Du kan også gå til Xbox-foraene våre på Xbox.com. Foraene omfatter svar på vanlige spørsmål samt kunnskapsrike spillere som ønsker å hjelpe.

Vær oppmerksom på at foraene er på engelsk, så du kan bruke Bing Oversetting hvis du trenger et annet språk.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Nettverksporter som brukes av Xbox Live på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?