Nettverksinnstillinger på Xbox One

Du går til Nettverk-skjermen når du vil kontrollere alt som har å gjøre med konsollens evne til å koble til Xbox Live, spille flerspillerspill og feilsøke generelle problemer med nettverksytelsen.

Slik kommer du til Nettverk-skjermen:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg System > Innstillinger > Generelt > Nettverksinnstillinger.

Nettverk-skjermen er delt inn i tre kolonner:

 • Kolonne 1 har alternativer for å konfigurere, teste og feilsøke nettverkstilkoblingen.
 • Kolonne 2 inneholder alternativer for å endre den eksisterende nettverkstilkoblingen.
 • Kolonne 3 viser gjeldende status for nettverkstilkoblingen din.
Nettverksinnstillinger-skjermen viser alternativer for «Konfigurer det trådløse nettverket», «Avanserte innstillinger» og «Gå offline». Detaljer om gjeldende nettverksstatus og alternativer for feilsøking vises også.

Kolonne 1: Konfigurere og feilsøke trådløse nettverk

Konfigurer trådløst nettverk

Hvis Xbox One-konsollen din ikke er koblet til Internett for øyeblikket, eller hvis du ønsker å endre de trådløse tilgangspunktene, velger du Konfigurer trådløst nettverk. Når du velger denne knappen, slettes eventuelle trådløse innstillinger, og du blir bedt om å konfigurere en ny trådløs enhet.

Gammel enhetsinformasjon blir ikke lagret på Xbox One-konsollen. Dermed kan du slette de gamle innstillingene og starte med blanke ark hver gang. Da risikerer du ikke at manuelle oppføringer blir lagret ved et uhell, slik at det kan oppstå problemer med et nytt nettverk.

Eksempel: Du har konfigurert nettverkstilkoblingen for konsollen din hjemme, men du skal besøke en slektning og ønsker å ta med deg Xbox One-konsollen. Når du kommer til den nye plasseringen, velger du Konfigurer trådløst nettverk, velger riktig ruter i enhetslisten, skriver inn passordet og kobler til nettverket.

Når du kommer hjem igjen og kobler til Xbox One-konsollen din, kobles den ikke til nettverket ditt automatisk. Informasjonen for hjemmeruteren din ble nemlig slettet da du opprettet den nye tilkoblingen. Så velg Konfigurer trådløst nettverk, velg ruteren din i enhetslisten, og skriv inn passordet. Nå er den forrige ruterinformasjonen slettet, og innstillingene for hjemmeenheten din huskes på Xbox One-konsollen.

Test nettverkstilkobling

Hvis du ikke kan koble til Xbox Live, kan du starte feilsøkingen ved å bruke denne testen. Test nettverkstilkobling bekrefter at du er koblet til enhetene i nettverket ditt, og at du har tilgang til Internett.

Hvis det vises en feilmelding etter at du har kjørt denne testen, kan du se løsningen for nettverkstilkoblingsfeil for Xbox One.

Hvis du får melding om at alt er i orden og konsollen nå er koblet til Internett, kan du se statussiden for Xbox Live for å se om det er problemer med tjenesten.

Test nettverkshastighet og statistikk

Hvis du er en nettverksekspert, kan Test nettverkshastighet og statistikk hjelpe deg å vurdere nettverksytelsen. Når du velger denne knappen, kjøres en kort test som sjekker nettverksytelsen. Resultatene blir vist i et format som er enkelt å forstå.

Følgende informasjon vises på denne skjermen:

 • Nedlastingshastighet er viktig informasjon når du skal strømme innhold og spille flerspillerspill på Xbox Live.
 • Opplastingshastighet påvirker bare muligheten til å spille flerspillerspill på Xbox Live.

  Obs! Opplastings- og nedlastingshastighetene er resultater av en hastighetstest som viser hvor raskt en fil kan lastes ned og opp via Internett til Xbox One-konsollen.

 • Pakketap ved nedlasting er viktig informasjon når du skal strømme innhold og spille flerspillerspill på Xbox Live.
 • Pakketap ved opplasting påvirker bare muligheten til å spille flerspillerspill på Xbox Live.

  Obs! Når innhold overføres via Internett, sendes det i pakker. Dermed testes muligheten din til å motta riktig antall pakker som er sendt. Eksempler på årsaker til pakketap kan være utilstrekkelig signalstyrke i målet, naturlige eller menneskeskapte forstyrrelser, for mye systemstøy, maskinvarefeil, skadet programvare eller overbelastede nettverksnoder. Ofte er flere av disse faktorene til stede. Hvis du ser et pakketap på mer enn 5 %, kan du prøve å feilsøke konsollen ved hjelp av løsningen for nettverkstilkoblingsfeil for Xbox One.

 • MTU må være på minst 1384 eller høyere for at du skal kunne spille spill på Xbox Live. Du kan raskt løse mange spillproblemer ved å kontrollere og justere ruterinnstillingene dine hvis innstillingen er for lav.
 • Ventetid er et nettverksbegrep som betegner forsinkelse i pakkeleveringen. Ventetiden måles etter hvor mange millisekunder det tar å sende en datapakke fra ett punkt til et annet. Dette kan påvirke strømmingen, men bare ved at en app blir tidsavbrutt. Ventetiden kan imidlertid påvirke flerspillerspillingen betydelig fordi det du ser, er forsinket i forhold til det som skjer på serveren. Hvis ventetiden er høy, kan med andre ord spillfiguren din bli drept før du engang ser motstanderen din på skjermen.
 • Styrke på trådløst signal angir styrken på Internett-signalet ditt. Jo nærmere signalet ditt er 100 prosent, desto bedre er resultatene for Xbox One-tilkoblingen din. Den viktigste årsaken til ventetid og pakketap er trådløse forstyrrelser som fører til lav signalstyrke. Denne testen er utformet for å analysere et gitt tidspunkt. Hvis du fjerner årsakene til trådløse forstyrrelser mellom ruteren og Xbox One-konsollen, bør du teste på nytt for å se hvilke forbedringer justeringene førte til. Med denne testen blir det enklere å finne ut hva som forårsaker trådløse forstyrrelser, og hvor mye det påvirker Xbox One-opplevelsen din.
 • Statuskode viser eventuelle feilkoder som ble generert under testingen. Statuskoder brukes hovedsakelig av Xbox Kundestøtte.

Test flerspillertilkobling

Hvis du opplever forsinkelse, tilfeldige frakoblinger eller andre spillrelaterte nettverksproblemer, kan du identifisere problemet ved å kjøre denne testen, og prøve å løse det. Med Test flerspillertilkobling testes alt som kan påvirke opplevelsen din mens du spiller med flere spillere på Xbox Live, deriblant IP-adressen, nedlastings- og opplastingshastighetene, pakketapet, ventetiden og MTU-innstillingen (du kan se definisjoner for disse begrepene i delen Detaljert nettverksstatistikk nedenfor).

Hvis du ser en feilmelding etter at du har kjørt denne testen, kan du se løsning for feil på flerspillertilkobling til Xbox One hvis du vil ha hjelp med feilsøking.

Test NAT-type

Dette tester NAT-typen (Network Address Translation). Med NAT kan du ha to forskjellige IP-adresser – én for intern trafikk og én for ekstern trafikk. Dette gjør at du kan skjule den interne IP-adressen og opprette en slags brannmur.

Hver gang du justerer noe på hjemmenettverket ditt når du feilsøker NAT, kan du kjøre denne testen på nytt for å se om den resulterer i en moderat eller åpen NAT-type.

Hvorfor NAT er viktig

Tabell viser begrensninger for åpen, moderat og streng NAT.

Åpen NAT: Med en Åpen NAT-type kan du chatte med andre personer, samt bli med i og være vert for spill med flere spillere med andre som har hvilken som helst NAT-type i nettverket sitt.

Moderat NAT: Med en moderat NAT-type kan du chatte og spille med enkelte personer. Det kan imidlertid hende at du ikke kan spille med andre, og du blir vanligvis ikke valgt som vert for et spill.

Streng NAT: Med en Streng NAT-type kan du bare chatte og spille flerspillerspill med andre som har en ÅPEN NAT-type. Du kan ikke bli valgt som vert for spillet.

Utilgjengelig NAT: Hvis NAT er utilgjengelig, kan du ikke bruke partychat eller koble til flerspillerspill i enkelte spill på Xbox Live.

Ting du må huske på:

 • Hvis du ikke kan høre vennene dine online eller ikke kan delta i eller være vert for et flerspillerspill, skyldes dette at NAT-typen er satt til Moderat eller Streng. Hvis du vil endre NAT-typen, kan dette være vanskelig, men du kan endre den ved å følge fremgangsmåten i løsningen for flerspilling for Xbox One.
 • Tjenestestatus angir om deler av Xbox Live-tjenesten er nede. Der kan du også finne ut om du må feilsøke et problem i nettverket ditt, eller om det er tjenestene våre på Xbox som skaper problemet. Hvis du ser at en tjeneste er nede, går du til statussiden for Xbox Live for å få informasjon om avbruddet.

Kolonne 2:Gå offline, båndbreddebruk og avanserte innstillinger

Gå offline

Alternativet Gå offline er for de som vil spille i frakoblet modus. Hvis du er koblet til et kabelbasert nettverk, trenger du bare å koble fra LAN-kabelen bak på konsollen for å koble fra. Hvis du bruker en trådløs tilkobling, er imidlertid den eneste måten å koble fra på, å gå til Nettverk-skjermen og velge Gå offline.

Obs!  Hvis du kobler fra, må du av og til koble til Xbox Live for å hente den nyeste systemoppdateringen, slik at du kan spille et spill som nylig er utgitt.

Båndbreddebruk

Gjeldende båndbreddebruk for konsollen vises i venstre kolonne på denne skjermen. Gå til Målingsperiode-delen, den viser også båndbredden for et angitt datoområde. Du kan endre sluttdatoen for dette datoområdet ved å velge Tilbakestill periode på valgt dato.

Den midtre kolonnen inneholder omtrentlig båndbreddebruk for de siste 12 timene, og høyre kolonne inneholder omtrentlig båndbredde for de siste månedene.

Avanserte innstillinger

Skjermen Avanserte innstillinger blir vanligvis bare brukt av tekniske brukere eller kundestøtten. Hvis du har konfigurert hjemmenettverket slik at det bruker statiske IP-adresser, du ønsker å konfigurere DNS-innstillingene dine manuelt, du må endre MAC-adressen (Media Access Control) til nettverksgrensesnittet på enheten i nettverket, eller du vil velge en alternativ port, velger du Avanserte innstillinger for å konfigurere nettverket manuelt.

Kolonne 3: Gjeldende nettverksstatus

Nettverksstatusindikatorer

 • Den første indikatoren angir om du er tilkoblet. Hvis du er tilkoblet, får du informasjon om tilkoblingen er kabelbasert eller trådløs. Hvis tilkoblingen er trådløs, viser en indikator for signalstyrke den omtrentlige styrken på signalet ditt.
 • Den andre indikatoren viser Internet Protocol-versjonen, som er IPv4 eller IPv6. For at Xbox One skal kunne koble til Internett med IPv6, må IPv6 være aktivert på hjemmeruteren og Internett-leverandøren (ISP) må støtte IPv6.
 • Den tredje indikatoren viser NAT-typen (Åpen, Moderat, Streng eller Ikke tilgjengelig). Alle NAT-relaterte feil som oppdages, vises under NAT-typen.
 • Den fjerde indikatoren angir om Xbox Live-tjenestene er oppe og går. Hvis noen av tjenestene er nede, angir denne indikatoren også hvilke det gjelder.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Nettverksinnstillinger på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?