Nettverksinnstillinger på Xbox One

Nettverk-skjermen inneholder alt som har å gjøre med konsollens evne til å koble til Xbox Live, spille med flere spillere og feilsøke generelle problemer med nettverksytelsen.

Slik kommer du til Nettverk-skjermen:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg Innstillinger.
 3. Velg Alle innstillinger.
 4. Velg Nettverk.
 5. Velg Nettverksinnstillinger.

Nettverk-skjermen er delt inn i tre kolonner. Denne siden beskriver alternativer for nettverksinnstillinger som er tilgjengelige i hver av disse kolonnene.

Nettverksinnstillinger-skjermen viser alternativer for «Konfigurer det trådløse nettverket», «Avanserte innstillinger» og «Gå offline». Detaljer om gjeldende nettverksstatus og alternativer for feilsøking vises også.

På denne siden

Kolonne én: Konfigurer det trådløse nettverket, Avanserte innstillinger og Gå offline

Denne kolonnen inneholder alternativer for å konfigurere en ny tilkobling eller endre den eksisterende tilkoblingen for enhetene i hjemmenettverket ditt. Du kan velge mellom tre knapper i kolonne én.

Konfigurer det trådløse nettverket
Hvis Xbox One-konsollen din ikke er koblet til Internett for øyeblikket, eller hvis du ønsker å endre de trådløse tilgangspunktene, velger du Konfigurer det trådløse nettverket. Når du velger denne knappen, slettes eventuelle trådløse innstillinger, og du blir bedt om å konfigurere en ny trådløs enhet.

Gammel enhetsinformasjon blir ikke lagret på Xbox One-konsollen. Dermed kan du slette de gamle innstillingene og starte med blanke ark hver gang. Da risikerer du ikke at manuelle oppføringer blir lagret ved et uhell, slik at det kan oppstå problemer med et nytt nettverk.

Venstre side av Nettverksinnstillinger-skjermen, med tre alternativer: «Avanserte innstillinger», «Gå offline» og «Konfigurer det trådløse nettverket», som er fremhevet.

Scenario: Du har konfigurert nettverkstilkoblingen for konsollen din hjemme, men du skal besøke en slektning og ønsker å ta med deg Xbox One-konsollen. Når du kommer til det nye stedet, velger du Konfigurer det trådløse nettverket, velger riktig ruter i enhetslisten, skriver inn passordet og kobler til nettverket. Når du kommer hjem igjen og kobler til Xbox One-konsollen din, kobles den ikke til nettverket ditt automatisk. Informasjonen for hjemmeruteren din ble nemlig slettet da du opprettet den nye tilkoblingen. Velg Konfigurer det trådløse nettverket, velg ruteren din i enhetslisten, og skriv inn passordet. Nå er den forrige ruterinformasjonen slettet, og innstillingene for hjemmeenheten din huskes på Xbox One-konsollen.

Avanserte innstillinger

Skjermen «Hvilket av dem er ditt?» vises tilgjengelige trådløse nettverk, samt hvilket som er det gjeldende standardvalget.

Skjermen Avanserte innstillinger blir vanligvis brukt bare av tekniske brukere eller kundestøtterepresentanter. Velg Avanserte innstillinger for å konfigurere nettverket manuelt hvis du har konfigurert hjemmenettverket slik at det bruker statiske IP-adresser, du ønsker å konfigurere DNS-innstillingene dine manuelt, eller du må endre MAC-adressen (Media Access Control) til nettverksgrensesnittet på enheten i nettverket.

Gå offline
Alternativet Gå offline er for de som vil spille i frakoblet modus. Hvis du er koblet til det kabelbaserte nettverket, trenger du bare å koble fra LAN-kabelen bak på konsollen for å koble fra. Hvis du imidlertid bruker en trådløs tilkobling, kan du bare koble fra ved å gå til Nettverk-skjermen og velge Gå offline.

Obs! Hvis du kobler fra, må du av og til koble til Xbox Live for å hente den nyeste systemoppdateringen, slik at du kan spille et spill som nylig er utgitt.

Kolonne to: Gjeldende nettverksstatus

Denne kolonnen viser gjeldende status for nettverkstilkoblingen din.

Midtpartiet på Nettverksinnstillinger-skjermen viser tilkoblingstypen, som er trådløs eller kablet, NAT-type, samt hvorvidt Xbox Live-tjenesten er tilgjengelig.
 • Den første indikatoren angir om du er tilkoblet. Hvis du er tilkoblet, får du informasjon om tilkoblingen er kabelbasert eller trådløs. Hvis tilkoblingen er trådløs, viser en indikator for signalstyrke den omtrentlige styrken på signalet ditt.
 • Den andre indikatoren angir NAT-typen (Network Address Translation). Med NAT kan du ha to forskjellige IP-adresser – én for intern trafikk og én for ekstern trafikk. Med NAT kan du skjule den interne IP-adressen og opprette en slags brannmur.
 • Den tredje indikatoren angir om alle Xbox Live-tjenestene er aktive. Hvis noen av tjenestene ikke er aktive, angir denne indikatoren også hvilke som ikke er aktive.

Hvorfor er NAT viktig?

En tabell viser kompatibiliteten til two Xbox-konsoller når begge har NAT-type satt til «Åpen», «Moderat» eller «Streng».

ÅPEN NAT

MODERAT NAT

STRENG NAT

Med en ÅPEN NAT-type kan du spille og være vert for flerspillerspill med andre som har en hvilken som helst NAT-type i nettverket sitt.

Med en MODERAT NAT-type kan du spille med enkelte personer. Det kan imidlertid hende at du ikke kan spille med andre, og du blir vanligvis ikke valgt som vert for et spill.

Med en STRENG NAT-type kan du spille flerspillerspill med andre som har en ÅPEN NAT-type. Du kan ikke bli valgt som vert for spillet.

Obs!

 • Hvis du ikke kan høre vennene dine online eller ikke kan delta i eller være vert for et online-spill med flere spillere, skyldes dette at NAT-typen er satt til moderat eller streng. Hvis du vil endre NAT-typen, kan dette være vanskelig, men du kan endre den ved å følge fremgangsmåten i løsningen for flerspilling for Xbox One.
 • Tjenestestatus angir om deler av Xbox Live-tjenesten er nede. Der kan du også finne ut om du må feilsøke et problem i nettverket ditt, eller om det er tjenestene våre på Xbox som skaper problemet. Hvis du ser at en tjeneste er nede, kan du gå til siden Xbox-tjenestestatus for å finne mer informasjon om avbruddet.

Kolonne tre: Feilsøking

Kolonne tre inneholder alternativer for feilsøking av nettverksytelsen. Knappene i denne kolonnen blir brukt spesielt for å feilsøke eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen din.

Test nettverkstilkobling
Hvis du ikke kan koble til Xbox Live, kan du starte feilsøkingen ved å bruke denne testen. Med testen Test nettverkstilkobling kontrolleres det at du er koblet til enhetene i nettverket ditt, og at du har Internett-tilkobling.

Hvis du ser en feilmelding etter at du har kjørt denne testen, kan du se løsningen for nettverkstilkoblingsfeil for Xbox One hvis du vil ha hjelp med feilsøking.

Hvis du ser en melding om at alt er som det skal, og at konsollen din er koblet til Internett, kontrollerer du statusen for Xbox Live-tjenesten for å se om det har oppstått et problem med tjenesten.

Test flerspillertilkobling

Hvis du opplever forsinkelse, tilfeldige frakoblinger eller andre spillrelaterte nettverksproblemer, kan du identifisere problemet ved å kjøre denne testen, og prøve å løse det. Med Test flerspillertilkobling testes alt som kan påvirke opplevelsen din mens du spiller med flere spillere på Xbox Live, deriblant IP-adressen, nedlastings- og opplastingshastighetene, pakketapet, ventetiden og MTU-innstillingen (du kan se definisjoner for disse begrepene i delen Detaljert nettverksstatistikk nedenfor).

Hvis du ser en feilmelding etter at du har kjørt denne testen, kan du se Løsning for feil på flerspillertilkobling til Xbox One.

Du kan finne mer hjelp på følgende sider:

Detaljert nettverksstatistikk
Hvis du er nettverksekspert og ikke trenger feilsøkingsveiledningen for å løse problemer med nettverksytelsen, kan du bruke skjermen Detaljert nettverksstatistikk til å evaluere nettverksytelsen. Når du velger denne knappen, kjøres en kort test for å evaluere nettverksytelsen. Resultatene blir vist i et format som er enkelt å lese og tolke.
Høyre side av Nettverksinnstillinger-skjermen viser en kolonne med alternativer for feilsøking. Alternativene er «Test nettverkstilkobling», «Test flerspillertilkobling», «Detaljert nettverksstatistikk» og «Båndbreddebruk».

Følgende informasjon vises på denne skjermen:

 • Nedlastingshastighet. Denne informasjonen er viktig når du skal strømme innhold og spille med flere spillere på Xbox Live.
 • Opplastingshastighet. Denne informasjonen påvirker bare muligheten din til å spille med flere spillere på Xbox Live.
 • Obs! Opplastings- og nedlastingshastighetene er et resultat av en hastighetstest. Disse verdiene indikerer hvor raskt en fil kan lastes ned og opp fra Internett til Xbox One-konsollen din i nettverket ditt.
 • Pakketap ved nedlasting. Denne informasjonen er viktig når du skal strømme innhold og spille med flere spillere på Xbox Live.
  Hvis det vises mer enn 5 prosent pakketap, prøver du å feilsøke konsollen ved hjelp av løsningen for nettverkstilkoblingsfeil for Xbox One.
 • Pakketap ved opplasting. Denne informasjonen påvirker bare muligheten din til å spille med flere spillere på Xbox Live.

Obs! Når innhold blir overført på Internett, er det samlet i pakker. Dermed testes muligheten din til å motta riktig antall pakker som er sendt. Eksempler på årsaker til pakketap kan være utilstrekkelig signalstyrke i målet, naturlige eller menneskeskapte forstyrrelser, for mye systemstøy, maskinvarefeil, skadet programvare eller overbelastede nettverksnoder. Ofte er flere av disse faktorene til stede.
Hvis det vises mer enn 5 prosent pakketap, prøver du å feilsøke konsollen ved hjelp av løsningen for nettverkstilkoblingsfeil for Xbox One.

 • MTU. MTU-innstillingen må være på minst 1384 eller høyere for at du skal kunne spille spill på Xbox Live. Du kan raskt løse mange spillproblemer ved å kontrollere og justere ruterinnstillingene dine hvis innstillingen er for lav.
 • Ventetid. Dette er et nettverksbegrep som betegner forsinkelse i pakkeleveringen. Ventetiden måles etter hvor mange millisekunder det tar å sende en datapakke fra ett punkt til et annet. Dette kan påvirke strømmingen, men bare ved at en app blir tidsavbrutt. Ventetiden kan imidlertid påvirke flerspillerspillingen betydelig fordi det du ser, er forsinket sammenlignet med det som skjer på serveren. Hvis ventetiden er høy, kan med andre ord spillfiguren din bli drept før du engang ser motstanderen din på skjermen.
 • Styrke på trådløst signal. Denne informasjonen angir styrken på Internett-signalet ditt. Jo nærmere signalet ditt er 100 prosent, desto bedre er resultatene for Xbox One-tilkoblingen din. Den viktigste årsaken til ventetid og pakketap er trådløse forstyrrelser som fører til lav signalstyrke. Denne testen er utformet for å analysere på et gitt tidspunkt. Hvis du fjerner årsakene til trådløse forstyrrelser mellom ruteren og Xbox One-konsollen, bør du teste på nytt for å se hvilke forbedringer justeringene førte til. Med denne testen blir det enklere å finne ut hva som forårsaker trådløse forstyrrelser, og hvor mye det påvirker Xbox One-opplevelsen din.
 • Statuskode. Her vises eventuelle feilkoder som ble generert under testingen. Statuskoder brukes hovedsakelig av kundestøtterepresentantene for Xbox.

Båndbreddebruk
Gjeldende båndbreddebruk vises i venstre kolonne på denne skjermen. Båndbredden for et angitt datoområde vises i Målingsperiode-delen. Du kan endre sluttdatoen for dette datoområdet ved å velge Tilbakestill målingsperiode på den valgte datoen.

Detaljert nettverksstatistikk-skjermen vises nedlastingshastighet, opplastingshastighet, pakketap ved nedlasting, MTU, ventetid, styrke på trådløst signal, og statuskode.

Den midtre kolonnen inneholder omtrentlig båndbreddebruk for de siste 12 timene, og høyre kolonne inneholder omtrentlig båndbredde for de siste månedene.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Nettverksinnstillinger på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?