Feilsøke treg nedlasting av spill eller apper på Xbox One

Du har kanskje en lav nedlastingshastighet hvis du opplever et av følgende symptomer:

 • Det tar lang tid å fullføre installasjonen.
 • Fremdriftsindikatoren for nedlastingen eller oppdateringen har ikke gått fremover på en stund.

Hvis du har problemer med å koble til nettverket eller får feil som er knyttet til nettverkstilkoblingen, kan du prøve løsningen for nettverkstilkoblingsfeil for Xbox One.

Løsninger

Trinnene nedenfor bidrar til å identifisere om det er problemer med nettverket ditt når du laster ned et spill eller en app på Xbox One-konsollen din, og viser deg hvordan du kan forbedre nettverkshastigheten.

Løsning 1: Kontroller nedlastingshastigheten.

Følg denne fremgangsmåten:

 1. Rull til Installerer … <spillet du laster ned>.
 2. I Kø-delen av Mine spill og apper merker du deg nedlastingshastigheten som vises for spillet eller appen som installeres. Dette angir nåværende nedlastingshastighet. Hvis du ser lave hastigheter (for eksempel mindre enn 1 megabit per sekund), kan det ta lang tid før nedlastingen er fullført.

Tabellen nedenfor viser estimerte nedlastingstider basert på gjeldende nedlastingshastighet.

Obs! Denne informasjonen er bare veiledende, ikke en fremstilling av faktisk nedlastingstid. Båndbredden vil være begrenset og nedlastingstiden vil øke under aktiviteter som strømming av innhold, spilling, eller spill-strømming fra Xbox One til en Windows 10-PC.

Gjeldende nedlastingshastighet

Fil på 30 GB

Fil på 40 GB

Fil på 50 GB

Fil på 60 GB

Fil på 70 GB

2 Mb/s

33,3 timer

44,4 timer

55,6 timer

66,7 timer

77,8 timer

5 Mb/s

13,3 timer

17,8 timer

22,2 timer

26,7 timer

31,1 timer

10 Mb/s

6,7 timer

8,9 timer

11,1 timer

13,3 timer

15,6 timer

20 Mb/s

3,3 timer

4,4 timer

5,6 timer

6,7 timer

7,8 timer

50 Mb/s

1,3 timer

1,8 timer

2,2 timer

2,7 timer

3,1 timer

100 Mb/s

0,7 timer

0,9 timer

1,1 timer

1,3 timer

1,6 timer

200 Mb/s

0,3 timer

0,4 timer

0,6 timer

0,7 timer

0,8 timer

Eksempel:

Hvis du installerer en fil på 40 GB som er 25 prosent lastet ned (30 GB gjenstår), og tilkoblingshastigheten er 10 Mb/s, skal det ta ca. 4,4 timer til nedlastingen er fullført. (Dette forutsetter at nedlastingshastigheten forblir den samme.)

Mens du er koblet til Xbox Live, bør tilkoblingshastigheten være minst 1,5 Mb/s for å få den beste opplevelsen. Hvis du vil ha mer informasjon om båndbreddebruk eller vil feilsøke nettverkstilkoblingen, kan du se løsningen for nettverkstilkoblingsfeil for Xbox One.

Løsning 2: Lukk alle åpne spill.

For at du skal få den beste spillopplevelsen, begrenses bakgrunnsnedlastinger mens spillet er i gang. Hvis du vil fjerne nedlastingsbegrensninger fra spill og apper som installeres, kan du enten vente til Xbox One har stanset spillet som kjører, eller du kan tvinge spillet til å avslutte ved å gjøre følgende:

 1. Gå til spillet du spilte sist, på Hjem-skjermen.
 2. Trykk på menyknappen  med spillet valgt, og velg Avslutt.

Når du har lukket spillet du spilte sist:

 • Sjekk hvor raskt spillet eller appen lastes ned.
 • Ikke start noen spill eller apper før nedlastingen er fullført. Dermed unngår du å gjøre nedlastingen tregere.

Løsning 3: Start konsollen på nytt.

 1. Trykk på og hold Xbox-knappen  midt på Xbox One-kontrolleren for å åpne strømsenteret.
 2. Velg Start konsollen på nytt.
 3. Velg Start på nytt. Dette vil automatisk stoppe eventuelle eksisterende nedlastinger, som deretter gjenopptas når konsollen startes på nytt.

Obs! Hvis konsollen ser ut til å være fryst, kan du trykke på og holde Xbox-knappen  på konsollen i cirka 10 sekunder til den slår seg av. Når konsollen har slått seg av, trykker du på Xbox-knappen  på konsollen for å starte på nytt.

Når du starter konsollen på nytt, lukkes alle åpne apper og spill. Når konsollen har startet på nytt, kontrollerer du at nedlastingene gjenopptas, ved å gjøre følgende:

 1. Åpne Mine spill og apperHjem-skjermen.
 2. Velg , og merk spillet eller appen du prøver å laste ned.
 3. Statusen til spillet eller appen skal nå vises som Installerer.
 4. Hvis statusen vises som I kø eller Pauset, velger du spillet eller appen, trykker på menyknappen , og deretter velger du Gjenoppta installasjon.

Når du har sjekket at alle nedlastinger er gjenopptatt:

 • Sjekk hvor raskt spillet eller appen lastes ned.
 • Ikke start noen spill eller apper før nedlastingen er fullført. Dermed unngår du å gjøre nedlastingen tregere.

Løsning 4: Avbryt installasjonen av spillet eller appen, og installer deretter på nytt.

Hvis fremgangsmåten ovenfor ikke løste problemet, avbryter du installasjonen av spillet. Slik gjør du det:

 1. Åpne Mine spill og apperHjem-skjermen.
 2. Velg , og merk spillet eller appen du prøver å laste ned.
 3. Trykk på menyknappen på kontrolleren, og velg deretter Avbryt.

Du kan deretter installere spillet på nytt ved å sette inn platen eller laste ned på nytt fra Microsoft Store. For å laste ned spillet på nytt søker du etter og velger spillet i Microsoft Store, og deretter velger du Installer.

Når du har startet nedlastingen, sjekker du nedlastingshastigheten for spillet eller appen på nytt.

Løsning 5: Kontroller konsollens nettverkstilkobling.

Hvis de foregående løsningene ikke løste problemet, sjekker du hva nedlastingshastigheten til konsollen er, sammenlignet med abonnementet ditt hos Internett-leverandøren (ISP). Først setter du alle kjørende eller ventende nedlastinger på pause:

 1. Åpne Mine spill og apperHjem-skjermen.
 2. Velg , og merk spill eller apper som lastes ned eller ligger i kø for å lastes ned.
 3. Trykk på menyknappen på kontrolleren, og velg deretter Pause installasjonen for hvert spill eller hver app som lastes ned eller ligger i køen.

Lukk deretter eventuelle spill som kjører på systemet ditt:

 1. Gå til spillet du spilte sist, på Hjem-skjermen.
 2. Trykk på menyknappen med spillet valgt, og velg Avslutt.

Kjør en test av hastigheten på nettverket:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg System > Innstillinger > Generelt > Nettverksinnstillinger.
 3. Velg Testnettverkshastighet og statistikk, som kjører en test og viser den detaljerte nettverksstatistikken.

Konsollen kjører en tilkoblingstest og viser den oppdagede nedlastingshastigheten, som du kan sammenligne med abonnementet ditt hos Internett-leverandøren. Hvis det vises en vesentlig lavere nedlastingshastighet enn forventet på siden Detaljert nettverksstatistikk, kan dette ha flere mulige årsaker:

Nettverkspågang på hjemmenettverket – Nettverksaktiverte enheter kan konkurrere på hjemmenettverket om samme nedlastingsbåndbredde som Xbox One-konsollen. Prøv å sette nedlastingsaktiviteter fra andre enheter på hjemmenettverket på pause for å se om det gir konsollen bedre nedlastingshastighet. Se også etter om hjemmeruteren din støtter QoS (Quality of Service) for Internett-tilkoblingen sin. Aktivering av en QoS-funksjon på hjemmeruteren din kan bidra til å prioritere nettverkstilkoblingen for Xbox One og forbedre nedlastingshastighetene.

Pågang på trådløst nettverk – Hvis konsollen er koblet til hjemmenettverket via en trådløs tilkobling, kan det hende at konsollen konkurrerer med andre trådløse enheter eller andre trådløse nettverk. Prøv om mulig å koble Xbox One-konsollen til hjemmeruteren med en kablet tilkobling.

Hvis du ikke kan koble til konsollen med en kabel, kontrollerer du om hjemmeruteren din støtter dual band-tilkoblinger (både 2,4 GHz og 5 GHz Wi-Fi-tilkoblinger). Hvis hjemmeruteren din er dual band, kan du prøve å flytte Xbox One-konsollen til 5 GHz-rutertilkoblingen og de andre trådløse enhetene til 2,4 GHz-rutertilkoblingen. Selv om 5 GHz Wi-Fi har kortere rekkevidde enn 2,4 GHz Wi-Fi, kan det imidlertid ha mindre overlapping med andre trådløse nettverk og dermed gi bedre resultater.

Internett-leverandørs nettverkstrafikk – Nedlastingshastigheten din kan også variere avhengig av tiden på døgnet, samt ukedag. Dette forårsakes ofte av ISP-nettverkspågang i perioder med mange brukere. Hvis nedlastingshastighetene på Xbox One blir vesentlig lavere på ukedagskvelder eller i helger i forhold til ukedagsmorgen/ettermiddag, kan dette forårsakes av pågang på ISP-nettverket. For å omgå denne begrensningen kan du prøve å starte spill- eller appnedlastinger sent på kvelden og la dem kjøre over natten, når det ikke er like stor pågang.

Hvis du fortsatt ser en lav nedlastingshastighet, kan du prøve løsningen for nettverkstilkoblingsfeil for Xbox One, som kan gjøre det enklere å identifisere problemer mellom hjemmenettverket og Internett-leverandøren.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke treg nedlasting av spill eller apper på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?