UPnP ikke vellykket i nettverksinnstillingene

Universell Plug and Play (UPnP) er det Xbox-en din bruker til å konfigurere ruteren for flerspillerspill med chat. Hvis du ser «UPnP ikke vellykket» på konsollens nettverksinnstillinger, skal du først kontrollere å se om ruteren din trenger en oppdatering. Hvis ruteren har den nyeste oppdateringen for produsenten:

  1. Logg på ruterens konfigurasjonswebside, og kontroller at UPnP-innstillingen er slått på. Du finner vanligvis førstegangshjelp for dette i ruterens bruksanvisning eller på produsentens støttewebside.
  2. Deaktiver UPnP-innstillingen, og lagre endringene.
  3. Starte konsollen, modemet og ruteren på nytt.
  4. Slå UPnP-innstillingen på igjen, og lagre endringene. Hvis det er en null konfigurasjon-innstilling, må du kontrollere at den er slått på.
  5. Start modemet og ruteren på nytt.

Når du tilbakestiller ruteren, starter du konsollen på nytt og kontrollerer nettverksinnstillingene på nytt for å forsikre deg om at UPnP-meldingen er borte.

Hvis UPnP fremdeles ikke fungerer, eller hvis det ikke støttes på gatewayen/ruteren din, kan du også prøve å bruke ruterens perimeternettverks-, portvideresendings- eller portutløsningsfunksjoner.

Hvis du trenger mer hjelp, kan du lese løsningen for flerspilling for Xbox One.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til forumene våre for informasjon om nettverksmaskinvare for å finne ut hvordan du konfigurerer og oppdaterer den spesifikke nettverksmaskinvaren.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med UPnP ikke vellykket i nettverksinnstillingene, som du leste om, eller om et annet problem?