Del denne siden

Meldingen Eier du dette spillet eller appen? på Xbox One

Når du forsøker å spille et spill som er installert på Xbox One, får du følgende feilmelding:

Eier du dette spillet eller appen?
Hvis du har en spillplate, sett den inn nå. Ellers må du sørge for at du er logget på Xbox Live. Hvis du ikke har rettighetene som kreves for å spille det, må du kjøpe det i Microsoft Store.

Denne meldingen vises kanskje hvis:

 • Det er et midlertidig problem med Xbox Live-tjenesten.
 • Spillplaten ikke står i diskstasjonen.
 • Spillplaten ikke kan leses.
 • Spillet har kjørt i lang tid i bakgrunnen på Xbox One-konsollen.
 • Brukeren som kjøpte innholdet, er ikke pålogget.
 • Brukeren som kjøpte innholdet, har ikke aktivert deling.

Løsninger

Løsning 1: Kontroller statusen for Xbox Live-tjenesten

Hvis det vises noen varsler her, venter du til tjenesten er oppe og går, og deretter prøver du på nytt:

Xbox Live kjernetjenester: oppe og går
2017-12-18T22:23:49.2696797+00:00
Spill og sosialt: oppe og går
2017-12-18T22:23:49.2696797+00:00

Løsning 2: Sette inn spillplaten

Hvis du kjøpte spillet på en plate, må du ha platen i diskstasjonen for å kunne spille. Selv om spillet er installert på harddisken, bruker Xbox One platen til å bekrefte eierskap.

Løsning 3: Hvis spillplaten allerede står i stasjonen

Hvis du har problemer nå platen står i stasjonen, kan du se Feilsøke problemer med å spille av en plate på Xbox One for ekstra feilsøkingstrinn og informasjon om hvordan du ber om en konsollreparasjon.

Løsning 4: Starte spillet eller appen på nytt

 1. I spillet eller appen trykker du på Xbox-knappen  for å åpne guiden, og deretter velger du Hjem.
 2. Kontroller at den store appflisen er uthevet, og trykk deretter på menyknappen  på kontrolleren.
 3. Velg Avslutt.

Obs! Hvis problemet med spillet eller appen fører til at konsollen ikke svarer, slår du i stedet Xbox One-konsollen av og på ved hjelp av fremgangsmåten i Løsning 5.

Løsning 5: Starte Xbox One-konsollen på nytt

Hvis du vekslet mellom aktiviteter på Xbox One-konsollen, for eksempel ved å bruke en annen app eller spille et annet spill, kan det hende spillet kjører i bakgrunnen. Hvis du vil løse dette problemet, starter du konsollen på nytt:

 1. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden.
 2. Velg Innstillinger.
 3. Velg Start konsollen på nytt.
 4. Velg Ja for å bekrefte.

Obs! Hvis du ikke kan åpne guiden eller konsollen ser ut til å være fryst, kan du trykke og holde Xbox-knappen på konsollen i 10 sekunder til den slår seg av. Når konsollen har slått seg av, trykker du på Xbox-knappen på konsollen for å starte på nytt.

Obs! Hvis du vil hindre at dette problemet forekommer, avslutter du spillet før du veksler mellom aktiviteter på Xbox One-konsollen.

Løsning 6: Hvis du kjøpte spillet
Hvis du kjøpte spillet som en digital nedlasting, må du være logget på konsollen med den samme kontoen du brukte til å kjøpe spillet. Sørg også for at konsollen er koblet til Xbox Live. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte kundestøtte for Xbox.

Løsning 7: Hvis noen andre kjøpte spillet
Hvis noen andre i utgangspunktet kjøpte spillet, må den personen være logget på konsollen med den samme kontoen vedkommende brukte til å kjøpe spillet. Eller du kan sjekke at personen har angitt konsollen som sin hjemme-Xbox. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om Min hjemme-Xbox.

Hvis ingen av alternativene ovenfor er tilgjengelige, eller hvis du bare ønsker din egen kopi av spillet, kjøper du en digital kopi i Microsoft Store på Xbox One. Dermed trenger du ikke installere spillet på nytt før du kan spille det.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Meldingen Eier du dette spillet eller appen? på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden