Utestenginger fra Xbox Live

Finn ut hvorfor Xbox Live-kontoen din ble utestengt, eller be om en saksgjennomgang

Logg på straffetiltaksloggen med Microsoft-konto for å vurdere beslutninger eller sende inn en forespørsel om saksgjennomgang.

Obs! Når det gjelder personvern, har ikke talsmenn for Xbox Kundestøtte tilgang til aktivitetsinformasjon om straffetiltak og kan ikke hjelpe deg med spørsmål eller fjerne suspensjonen fra kontoen din.

Vi har utformet Xbox Live-tjenesten som et sted på nettet der medlemmene våre kan spille og ha det gøy. For at dette skal fungere på best mulig måte, overvåker vi tjenesten for å oppdage eventuelle brudd på Microsofts tjenesteavtale eller regler for god oppførsel. Brudd på reglene for god oppførsel kan utløse en rekke tiltak, avhengig av overtredelsens art og hvor alvorlig den er. Denne siden beskriver flere ulike typer straffetiltak og hvordan de påvirker de aktuelle kontoene.

Husk følgende tommelfingerregler når det gjelder Xbox Live-utestengninger:

 • Utestengninger opphører vanligvis omtrent på samme tid på døgnet som da de ble iverksatt – ikke på begynnelsen av kalenderdagen. En 24-timers utestenging som trer i kraft kl. 15 om ettermiddagen, vil for eksempel opphøre omtrent kl. 15 påfølgende ettermiddag, ikke ved midnatt.
 • Microsoft er ikke forpliktet til å sende ut en advarsel før en utestengning eller andre straffetiltak iverksettes. Ved å godta Microsofts regler for god oppførsel bekrefter du at du forstår og godtar reglene for Xbox Live-tjenesten.
 • Utestengingens varighet avhenger av hvor alvorlig bruddet er. Særlig alvorlige brudd kan føre til en øyeblikkelig permanent utestenging.

Sperring av kommunikasjon

Sperring av kommunikasjon kan iverksettes hvis det påvises upassende oppførsel i kommunikasjonen på Xbox Live. Denne sperringen blokkerer en konto fra å få tilgang til kommunikasjonsfunksjonene på Xbox Live, inkludert tekstmeldinger, talemeldinger, videokommunikasjon, Skype på Xbox One, tale i spill og i partyer. Sperring av kommunikasjon iverksettes for en nærmere angitt tidsperiode, ofte i 1, 7 eller 14 dager.

Under sperring av kommunikasjon kan kontoen fortsatt ha tilgang til Xbox Live-tjenesten, inkludert flerspillerspill på nettet. Når sperringen oppheves, gjenopprettes alle kommunikasjonsfunksjoner automatisk.

Utestengning av konto

Når en konto utestenges, blir den fullstendig blokkert, og det går ikke an å logge på Xbox Live-tjenesten så lenge utestengingen varer. Utestenging av konto iverksettes i en nærmere angitt tidsperiode, ofte i 1, 7 eller 14 dager. Alvorlige eller gjentatte brudd kan imidlertid føre til en permanent utestenging.

Flere ulike brudd på Microsofts regler for god oppførsel kan medføre at kontoen utestenges. Dette omfatter, men er ikke begrenset til:

 • Støtende eller upassende Xbox Live-profilinnhold
 • Upassende oppførsel eller juksing i spillet
 • Forsøk på å manipulere Xbox Live-tjenesten gjennom nettverksforstyrrelser, misbruk av tilbakemeldingsfunksjoner eller klageprosedyrer, eller annen tukling med systemet
 • Trakassering av andre Xbox Live-brukere eller etterligning av Microsoft-ansatte eller Microsoft-partnere
 • Forsøk på å utnytte markedsplassen for Xbox Live eller Xbox Kundestøtte til økonomisk vinning
 • Kontotyveri, nettfisking eller andre forsøk på å svindle Microsoft eller andre spillere

Tvungne endringer av gamertagen

Ved tvungen endring av gamertag tilordner systemet automatisk en ny gamertag til den aktuelle kontoen. Dette skjer mye på samme måte som når du får en systemgenerert gamertag første gang du registrerer deg på Xbox Live.

Hvis en spiller ikke er fornøyd med den tilordnede gamertagen og ønsker å endre den, kan han eller hun kjøpe en ny gamertag ved å endre gamertagen på vanlig måte. Det vil imidlertid ikke være mulig å bruke gamertagen som vi har iverksatt en tvungen endring for.

En tvungen endring av gamertag kan bli gjennomført hvis en gamertag ser ut som, høres ut som, representerer, hinter til, forkorter eller på annen måte antyder noe av følgende:

 • Banning (ord eller uttrykk)
 • Emner eller innhold av seksuell karakter
 • Hatefulle ytringer
 • Kontroversielle religiøse temaer
 • Beryktede personer eller organisasjoner
 • Sensitive aktuelle eller historiske begivenheter

Begrensning av privilegier

På Xbox One og i Xbox i Windows blir privilegier brukt til å bestemme hva hver enkelt konto kan og ikke kan gjøre i Xbox Live-tjenesten. Privilegiene kan begrenses når en konto har misbrukt en bestemt Xbox Live-funksjon eller brutt reglene for god oppførsel, men når overtredelsen ikke er så alvorlig at kontoen må sperres helt. Ved å begrense bestemte privilegier kan vi isolere det upassende innholdet eller atferden på kontoen, uten at kontoens Xbox-bruk blir avbrutt fullstendig.

Privilegiene som kan begrenses på grunn av brudd på reglene for god oppførsel, kan omfatte:

 • opptak av klipp eller skjermbilder
 • deling av Kinect-innhold
 • spilling av flerspillerspill på nettet
 • deltakelse i partyer
 • kommunikasjon med andre spillere
 • deling av profilinnhold

Hvis en spiller for eksempel oppretter et skjermbilde, kan privilegiet til å ta opp innhold bli fjernet midlertidig, mens spill med flere spillere på nettet og andre Xbox Live-funksjoner fremdeles kan brukes.

Tidsperioden for begrensning av privilegier er avhengig av hvor alvorlig og av hvilken karakter den bestemte overtredelsen er.

Spillspesifikke utestengninger

Spillutviklere har muligheten til å bygge inn sikkerhet i spillene og kontrollere at reglene følges uavhengig av det overordnede Xbox Live-systemet. Dette gjelder ofte for spill der svært mye av innholdet er laget av spillerne, eller spill med solide og aktive fellesskap på nettet. Siden alle spill er ulike, vil måten du varsles om utestengning på, variere etter hvem som har utviklet spillet.

Spillspesifikke utestengninger faller utenfor ansvarsområdet vårt, og Xbox Kundestøtte kan ikke gi deg innsikt i spillspesifikke straffetiltak. Ønsker du spesifikk informasjon om en utestengning, kan du kontakte den aktuelle utvikleren eller utgiveren.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Utestenginger fra Xbox Live, som du leste om, eller om et annet problem?