Productgarantie: Xbox One-console

Garantie-informatie voor uw apparaat bekijken

Meld u aan met uw Microsoft-account om de garantie-informatie voor uw apparaat te bekijken bij het Xbox Onlineservicecentrum.

FABRIEKSGARANTIE

Deze Fabrieksgarantie ("Garantie") wordt afgegeven door Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Ierland ("Microsoft").

DOOR HET GEBRUIK VAN UW XBOX ONE OF ACCESSOIRE, GAAT U AKKOORD MET DEZE GARANTIE. LEES DEZE GARANTIE AANDACHTIG DOOR VOOR U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GARANTIE, NEEM UW Xbox One of accessoire DAN NIET IN GEBRUIK. RETOURNEER HET PRODUCT ONGEBRUIKT BIJ UW WINKELIER OF MICROSOFT VOOR EEN RESTITUTIE. Neem contact op met Microsoft via http://support.xbox.com.

Deze Garantie staat los van eventuele wettelijke productgaranties van winkeliers en/of fabrikanten onder de nationale wetgeving die op u van toepassing is. De Garantie is bedoeld om u specifieke, en voor zover dat het geval is, extra rechten te verlenen, binnen de grenzen van wat onder zulke wetgeving toelaatbaar is, en niet om uw rechten onder toepasbare bepalingen van wettelijke productgaranties te beperken. De Garantie is niet overdraagbaar op derden.

1. Definities

Voor zover gebruikt in deze Garantie wordt met de volgende termen bedoeld:

(a) “Xbox One” betekent een nieuwe Xbox One-console en Kinect Sensor die is gekocht in een geautoriseerde winkel.

(b) “Accessoire” betekent een nieuw Xbox 360- of Xbox One-hardwareaccessoire van het merk Microsoft die is gekocht in een geautoriseerde winkel.

(c) "Garantieperiode" betekent voor Xbox One één (1) jaar vanaf de datum van aanschaf; en voor Accessoires 90 dagen vanaf de datum van aanschaf, behoudens onderstaand artikel 2.

(d) "U" betekent de oorspronkelijke eindgebruiker.

(e) "Normale Gebruiksomstandigheden" betekent normaal consumentengebruik onder normale thuisomstandigheden volgens de gebruiksaanwijzing voor de Xbox One of het Accessoire.

2. Duur

Behoudens de wettelijke garantie waarop u mogelijk recht hebt volgens de plaatselijke wetgeving die op u van toepassing is, en tenzij zulke wetgeving een langere termijn voorschrijft, biedt Microsoft deze Garantie voor een termijn van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum van een dergelijke Xbox One in een geautoriseerde winkel, en 90 dagen voor Accessoires die zijn gekocht in een geautoriseerde winkel.

3. Gebied

Deze Garantie is enkel geldig in de volgende landen: België, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Spanje.

U erkent dat specifieke exportwet- en regelgeving op u van toepassing kan zijn afhankelijk van uw land van verblijf en u gaat ermee akkoord dat u zulke wet- en regelgeving naleeft als u uw Xbox One of Accessoire exporteert.

4. Garantie

(a) Tijdens de Garantieperiode garandeert Microsoft alleen aan u dat de Xbox One, of het Accessoire onder Normale Gebruiksomstandigheden geen defecten zal vertonen.

(b) Behoudens een wettelijke garantie die Microsoft u moet toekennen onder de plaatselijke wetgeving die op u van toepassing is, is deze Garantie de enige waarborg of garantie die u wordt toegekend door Microsoft met betrekking tot uw Xbox One of Accessoire en bijbehorende producthandleidingen. Niemand anders mag u namens Microsoft een waarborg of garantie geven.

(c) ALS DE PLAATSELIJKE WETGEVING DIE OP U VAN TOEPASSING IS, U EEN STILZWIJGENDE GARANTIE GEEFT, WAARONDER EEN STILZWIJGENDE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, DAN IS DE DUUR ERVAN BEPERKT TOT DE GARANTIEPERIODE, TENZIJ ANDERS VOORZIEN DOOR ZULKE PLAATSELIJKE WETGEVING.

5. Procedure om gebruik te maken van de Garantiedienst

(a) Gebruik, voor u met de garantieprocedure begint, de tips voor het oplossen van problemen op http://devicesupport.microsoft.com.

(b) Als de tips voor het oplossen van problemen uw probleem niet oplossen, volg dan de online procedure op http://devicesupport.microsoft.com, of bel de Xbox-klantendienst voor het land van uw verblijf. Het nummer kunt u vinden op http://devicesupport.microsoft.com.

(c) Voor u uw Xbox One of Accessoire naar Microsoft stuurt voor onderhoud, dient u ervoor te zorgen dat u alle gegevens kopieert die u wilt bewaren, en alles verwijdert wat vertrouwelijk is. Microsoft is niet verantwoordelijk voor uw gegevens en kan deze wissen.

6. Verantwoordelijkheid van Microsoft

(a) Nadat u uw Xbox One of Accessoire heeft geretourneerd aan Microsoft, zal Microsoft het product inspecteren.

(b) Als Microsoft bepaalt dat de Xbox One of het Accessoire een defect heeft vertoond tijdens de Garantieperiode onder Normale Gebruiksomstandigheden, zal Microsoft het product (naar eigen goeddunken) repareren of vervangen, of krijgt u de aankoopprijs gerestitueerd, tenzij een verplichte bepaling in de plaatselijke wetgeving die op u van toepassing is, anders voorziet. Bij reparatie kunnen zowel nieuwe als gebruikte onderdelen worden gebruikt. Uw product kan worden vervangen door een nieuwe of een gebruikte unit.

(c) Na reparatie of vervanging is uw Xbox One of Accessoire gedekt door deze Garantie voor de rest van uw oorspronkelijke Garantieperiode of 90 dagen na verzending van het product door Microsoft, afhankelijk van wat langer is.

(d) TENZIJ ANDERS VOORZIEN IN DE PLAATSELIJKE WETGEVING DIE OP U VAN TOEPASSING IS,is de VERANTWOORDELIJKHEID van Microsoft om uw Xbox One of Accessoire te repareren of te vervangen of de aankoopprijs te restitueren, uw enige vergoedingsmiddel.

(e) Als uw Xbox One of Accessoire defecten vertoont na verloop van de Garantieperiode, is geen enkele garantie van toepassing. Als de Garantieperiode is verlopen, kan Microsoft kosten in rekening brengen voor het vaststellen en oplossen van problemen met uw Xbox One of Accessoire, ongeacht of zulke inspanningen succesvol zijn.

7. Garantie-uitsluitingen

Microsoft is niet verantwoordelijk, en deze Garantie is niet van toepassing, zelfs niet tegen vergoeding, als uw Xbox One of Accessoire:

(a) beschadigd is door gebruik met producten die niet zijn verkocht of goedgekeurd door Microsoft (waaronder bijvoorbeeld spellen en accessoires die niet zijn vervaardigd of goedgekeurd door Microsoft, "gepiratiseerde" spellen enz.);

(b) is gebruikt voor commerciële doeleinden (waaronder bijvoorbeeld verhuur, pay-per-play enz.);

(c) is geopend, gewijzigd of ermee is geknoeid (waaronder bijvoorbeeld elke poging om een technische beperking, beveiliging of mechanisme tegen piraterij van de Xbox One of het Accessoire uit te schakelen enz.), of het serienummer ervan is gewijzigd of verwijderd;

(d) beschadigd is door een externe oorzaak (waaronder bijvoorbeeld laten vallen, gebruik met onvoldoende ventilatie enz., of het niet opvolgen van instructies in de gebruiksaanwijzing voor de Xbox One of het Accessoire); of

(e) is gerepareerd door een ander dan Microsoft.

8. UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADE

TENZIJ ANDERS VOORZIEN ONDER DE PLAATSELIJKE WETGEVING DIE OP U VAN TOEPASSING IS, IS MICROSOFT NIET verantwoordelijk VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BIJKOMENDE SCHADE; VERLIES VAN GEGEVENS, PRIVACY, VERTROUWELIJKHEID OF WINST; OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN UW Xbox One of accessoire. DEZE UITSLUITINGEN ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS MICROSOFT OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE, EN ZELFS ALS ELKE CORRIGERENDE VOORZIENING TEKORTSCHIET.

9. Aanvullende Voorwaarden

Als u probeert om een technische beperking, beveiliging of systeem tegen piraterij van de Xbox One of het Accessoire uit te schakelen of te omzeilen, kan dat als gevolg hebben dat uw Xbox One of Accessoire niet langer functioneert. Dat maakt ook uw garantie ongeldig en uw Xbox One of Accessoire komt dan niet langer in aanmerking voor een geautoriseerde reparatie, zelfs niet tegen vergoeding.

10. Keuze van wetgeving

Deze Garantie is onderworpen aan en opgesteld overeenkomstig de wetgeving van uw land van verblijf, ongeacht conflicten van wetsprincipes.

_____________________________________________________________________________________

SOFTWARELICENTIE

De Algemene Voorwaarden van de softwarelicentie voor uw Xbox One en Accessoire zijn beschikbaar op http://www.________________. Door uw Xbox One of Accessoire te gebruiken gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van deze softwarelicentie. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt. Als u niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van de softwarelicentie, neem uw Xbox One of Accessoire dan niet in gebruik. Retourneer het product ongebruikt aan de winkel waar u uw Xbox One of Accessoire hebt gekocht, of aan Microsoft voor een restitutie.

Is het probleem hiermee opgelost?

Ja
Nee

Bedankt voor je feedback

Bedankt voor je feedback!

We vinden het vervelend dat dit artikel niet heeft geholpen om het probleem op te lossen. Wij geven het niet op en jij moet dit ook niet doen. Probeer deze community-optie hieronder.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Geef feedback voor dit onderwerp

255 tekens resterend.
Voer om je privacy te beschermen geen contactinformatie in bij het geven van feedback.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met Ondersteuning voor het probleem "Productgarantie: Xbox One-console" waarover je hebt gelezen of voor een ander probleem?