Xbox Live-blokkeringen en consoleblokkeringen

Blokkeringen en consoleblokkeringen

 • Voor meer informatie over gedrag dat kan leiden tot blokkering of consoleblokkering, raadpleeg je de Gedragscode van Xbox Live.

  Als je een specifieke vraag hebt over een blokkering of consoleblokkering, start dan een nieuwe thread in het forum "Mijn Live-account is geblokkeerd".

 • Het team dat waakt over de handhaving van het Xbox-beleid is niet bevoegd om gamespecifieke blokkeringen op te heffen. Als je privileges voor een specifieke game zijn ingetrokken, neem je contact op met de ontwikkelaar van de game voor hulp:

  Halo 4 of Halo: Reach

  Call of Duty

 • Klachten worden dagelijks onderzocht en er wordt actie ondernomen tegen gamers nadat het gedrag is bevestigd.
 • De maatregelen vanwege overtreding van de gebruiksvoorwaarden en gedragscode variëren afhankelijk van de aard van de overtreding.
 • Maatregelen voor kleine overtredingen zijn onder andere tijdelijke blokkering van communicatie of service en afgedwongen naamwijziging van de gamertag.
 • Maatregelen bij ernstiger gevallen zijn onder andere het resetten van de gamerscore, permanente blokkering van de account en consoleverboden.

Communicatieblokkeringen

Communicatieblokkeringen worden opgelegd vanwege ongepast gedrag tijdens communicatieactiviteiten op Xbox Live. Hiermee wordt een gamertag geblokkeerd van alle communicatiefuncties op Xbox Live. Dat zijn tekstberichten, gesproken berichten, videoberichten, chatten tijdens het gamen en partychat.

De duur van de blokkering is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Tijdelijke blokkeringen eindigen gewoonlijk rond hetzelfde tijdstip van de dag als waarop de blokkering is ingegaan.

Hoe je op de hoogte wordt gebracht

Je krijgt een bericht met de einddatum van de blokkering wanneer je je met de geblokkeerde gamertag bij Xbox Live aanmeldt.

Er wordt een e-mailbericht gestuurd naar het adres dat is gekoppeld aan je Xbox Live-account. Blokkeringen eindigen gewoonlijk op hetzelfde tijdstip als waarop de blokkering is ingegaan en niet aan het begin van de kalenderdag. Dus de mogelijkheid bestaat dat de blokkering pas later op de dag eindigt op de datum die in het blokkeringsbericht wordt genoemd.

Serviceblokkering

Serviceblokkeringen worden opgelegd wegens ongepast spel of misbruik van het systeem. De volgende soorten acties zijn voorbeelden van ongepast gedrag:

Ongepast gedrag tijdens het gamen (bedriegen of vals spelen)

Pogingen om Xbox Live-services te manipuleren via verstoring van het netwerk, misbruik van feedback, misbruik van klachtenfunctie of anderen vormen van geknoei met het systeem

Bij een serviceblokkering kan een lid zich helemaal niet meer aanmelden bij de Xbox Live-service. De duur van de blokkering is afhankelijk van de frequentie of ernst van de overtreding. Tijdelijke blokkeringen eindigen gewoonlijk rond hetzelfde tijdstip van de dag als waarop de blokkering is ingegaan.

Hoe je op de hoogte wordt gebracht

Je krijgt een bericht met de einddatum van de blokkering wanneer je je met de geblokkeerde gamertag bij Xbox Live aanmeldt.

Er wordt een e-mailbericht gestuurd naar het adres dat is gekoppeld aan je Xbox Live-account.

Gedwongen wijziging van de gamertag

Wanneer je wordt gedwongen je gamertag te wijzigen (de naam te veranderen), wordt je gevraagd een nieuwe gamertag te selecteren wanneer je je weer bij Xbox Live probeert aan te melden. Deze stap kan niet worden overgeslagen. Je moet een nieuwe gamertag selecteren voordat je je aanmelden.

Een gedwongen gamertagwijziging wordt opgelegd wanneer door het Xbox Live Enforcement Team is vastgesteld dat een gamertag ongepast is. Voorbeelden van ongepaste gamertags zijn namen die visueel lijken op, klinken als, staan voor, hinten naar, een verkorting zijn van of het volgende insinueren:

 • Vloek- of scheldwoorden
 • Onderwerpen of content van seksuele aard
 • Haatdragende taal (met inbegrip van maar niet beperkt tot laster tegen ras, etnische achtergrond of religie)
 • Illegale drugs of niet vrij verkrijgbare/verboden middelen
 • Illegale activiteiten

Consoleblokkeringen

Xbox-consoles kunnen permanent de toegang tot Xbox Live worden ontzegd wegens een of meer overtredingen van de Xbox Live-gebruiksvoorwaarden. Consoles kunnen om verschillende redenen van Xbox Live worden geblokkeerd, onder andere maar niet uitsluitend wegens het volgende:

 • Manipulatie van de console: het fysiek openen van de Xbox-console en deze zodanig aanpassen dat er illegale software op kan worden afgespeeld.
 • Online fraude: een poging tot sociale manipulatie van gebruikers, overname van Xbox Live-accounts of andere frauduleuze activiteiten.
 • Herhaalde ernstige overtredingen: meerdere maatregelen getroffen tegen accounts op de desbetreffende console door het Enforcement Team wegens verstoring van de service of gebruikers.

De klantenservice voor Xbox Live kan een Xbox Live-blokkering voor een console niet ongedaan maken. Consoleblokkeringen van Xbox Live kunnen ook permanente blokkering van Xbox Live-accounts inhouden.

Gamerscore op nul terugzetten

Een gamerscorecorrectie wordt op de Xbox Live-account van een gamer toegepast wanneer deze prestaties heeft verkregen door externe hulpmiddelen te gebruiken in plaats van via gameplay. Xbox Live maakt zich sterk om de service van dit soort gedrag te vrijwaren, omdat het een overtreding is van de Gebruiksvoorwaarden van Xbox Live. Wanneer abnormale activiteiten op het gebied van prestaties of gamerscores worden aangetroffen, wijzigt Xbox Live de gamerscore van gamers die aan bepaalde geautomatiseerde criteria voldoen.

Als een Xbox Live-gamer zijn of haar gamerscore op deze abnormale wijze verkrijgt, zal het volgende gebeuren:

 • De gamerscore wordt op nul teruggezet.
 • De gamer kan zijn of haar eerder behaalde prestaties niet meer terugkrijgen.
 • De gamer wordt voor de hele community aangemerkt als “valsspeler”.

Hoewel gamers die aan deze criteria voldoen met een gamerscore van nul beginnen, kunnen zij in de toekomst wel weer prestaties behalen. Met andere woorden, zij krijgen een tweede kans om hun prestaties voortaan op dezelfde manier te verdienen als de “eerlijke” gamers. De originele gamerscorecorrectie is permanent, zonder mogelijkheid van appel.

Wat hebben andere gebruikers te zeggen over deze onderwerpen?

Om te zien wat andere gebruikers te zeggen hebben over deze onderwerpen, of om zelf vragen te stellen, ga je naar onze Xbox Support Forums en bekijk je de volgende gesprekken:

Denk eraan dat de inhoud van de Xbox Support Forums alleen beschikbaar is in het Engels. Als u inhoud van de Xbox Support Forums naar een andere taal wilt vertalen, plakt u de URL in een online vertaalprogramma zoals Bing Translator.

Is het probleem hiermee opgelost?

Ja
Nee

Bedankt voor je feedback

Bedankt voor je feedback!

We vinden het vervelend dat dit artikel niet heeft geholpen om het probleem op te lossen. Wij geven het niet op en jij moet dit ook niet doen. Probeer deze community-optie hieronder.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Geef feedback voor dit onderwerp

255 tekens resterend.
Voer om je privacy te beschermen geen contactinformatie in bij het geven van feedback.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met Ondersteuning voor het probleem "Xbox Live-blokkeringen en consoleblokkeringen" waarover je hebt gelezen of voor een ander probleem?