Fout xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-0461 treedt op wanneer u de Xbox 360-console probeert bij te werken

U krijgt de volgende foutcode en foutbericht te zien wanneer u een update naar de Xbox 360-console probeert te downloaden:

Status code: xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-0461

Cannot process update.

Opmerking De tekens "x" variëren.

Dit kan betekenen dat de update niet is gedownload.

Oplossingen

Probeer deze oplossingen om het probleem op te lossen:

Oplossing 1: Download de update opnieuw

 1. Start de console opnieuw.
 2. Druk op de controller op de Guide-knop (X-knop in het midden).
 3. Ga naar Settings en selecteer System Settings.
 4. Selecteer Network Settings.
 5. Selecteer Wired Network of desgevraagd de naam van uw draadloze netwerk.
 6. Selecteer Test Xbox Live Connection.
 7. Kies Yes wanneer wordt gevraagd of u de consolesoftware wilt bijwerken.

Oplossing 2: Controleer uw Xbox Live-verbinding

Als u problemen ondervindt met het maken of behouden van een verbinding met Xbox Live, zie Verbindingsproblemen met Xbox Live oplossen.

Als het probleem nog steeds optreedt, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 3: Zorg dat u genoeg opslagruimte hebt

Voor de meest recente consolesoftware-update is minstens 190 MB aan opslagruimte vereist (of 256 MB als u in Japan woont). Als er niet voldoende vrije ruimte is, moet u ruimte maken door items te verplaatsen of verwijderen. Zie Opgeslagen Xbox-games, profielen en avataritems kopiëren, verplaatsen of verwijderen.

Als het probleem nog steeds optreedt, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 4: Wis de systeemcache

Wellicht kunt u het probleem oplossen door de tijdelijke bestanden van de console te verwijderen. Volg de instructies in Hoe kunt u de Xbox 360-systeemcache wissen en probeer de update opnieuw te downloaden.

Als het probleem nog steeds optreedt, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 5: Plaats het opslagapparaat opnieuw

Probeer nadat u het opslagapparaat opnieuw hebt geplaatst, nogmaals om de update te downloaden.

Als het probleem nog steeds optreedt, probeert u de volgende oplossing.

Oplossing 6: Kopieer de update naar een USB-flashstation, cd of dvd

Als het probleem niet is opgelost met de bovenstaande oplossingen, kopieert u de console-update van uw computer naar een USB-flashstation, cd of dvd, en installeert u daarna de update op uw console. Dat doet u als volgt:

Kopiëren naar een USB-flashstation

Opmerking Het USB-flashstation moet het bestandssysteem FAT32 gebruiken.

 1. Sluit het USB-flashstation aan op een USB-poort op de computer.
 2. Download het updatebestand.
 3. Klik op Opslaan om het .zip-bestand van de console-update op de computer op te slaan.
 4. Pak het bestand uit.
 5. Kopieer de inhoud van het .zip-bestand naar de hoofdmap van het USB-flashstation.
 6. Koppel het USB-flashstation los van de computer.
 7. Sluit het USB-flashstation aan op een USB-poort van de Xbox 360-console.
 8. Start de console opnieuw.
 9. Wanneer de console opnieuw is gestart, wordt het installatieprogramma automatisch gestart. Selecteer Yes wanneer u wordt gevraagd of u de consolesoftware wilt bijwerken.

Branden op een cd of dvd

U kunt de update ook downloaden naar uw computer, de update op een cd of dvd branden en de update vervolgens op de console installeren. Dat doet u als volgt:

 1. Op de computer downloadt u het updatebestand.
 2. Klik op Opslaan om het .zip-bestand van de console-update op de computer op te slaan.
 3. Pak het bestand uit.
 4. Plaats een lege, beschrijfbare cd of dvd in de computer.
 5. Kopieer de inhoud van het .zip-bestand naar de hoofdmap van de cd of dvd en geef op dat u de bestanden naar de schijf wilt schrijven (branden).
 6. Wanneer de bestanden op schijf zijn gebrand, haalt u de schijf uit de computer en plaatst u de schijf in het schijfstation van de Xbox 360-console.
 7. Start de console opnieuw.
 8. Wanneer de console opnieuw is gestart, wordt het installatieprogramma automatisch gestart. Selecteer Yes wanneer u wordt gevraagd of u de consolesoftware wilt bijwerken.

Als u nog steeds een foutcode te zien krijgt, zoals C000-0001, nadat u de update naar een flashstation, cd of dvd hebt gekopieerd en de update daarna op de console hebt geïnstalleerd neemt u contact op met Xbox Support.

Neem contact op met Xbox Support als dit probleem blijft optreden.

Is het probleem hiermee opgelost?

Ja
Nee

Bedankt voor je feedback

Bedankt voor je feedback!

We vinden het vervelend dat dit artikel niet heeft geholpen om het probleem op te lossen. Wij geven het niet op en jij moet dit ook niet doen. Probeer deze community-optie hieronder.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Geef feedback voor dit onderwerp

255 tekens resterend.
Voer om je privacy te beschermen geen contactinformatie in bij het geven van feedback.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met Ondersteuning voor het probleem "Fout xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-0461 treedt op wanneer u de Xbox 360-console probeert bij te werken" waarover je hebt gelezen of voor een ander probleem?