Voor NAT-type in Windows 10 wordt weergegeven "Teredo kan niet kwalificeren"

Als je niet aan een Xbox Live-multiplayergame kunt deelnemen of deze niet kunt hosten, of geen verbinding kunt maken met een partychatsessie, druk je op de knop Start, selecteer je Instellingen > Gamen > Xbox-netwerk en controleer je het NAT-type.

Als er Teredo kan niet kwalificeren staat, kan je pc geen Teredo IP-adres ophalen.

Teredo is een netwerkprotocol dat wordt gebruikt om beveiligde communicatie tussen clients en servers tot stand te brengen en verbinding te maken tussen apparaten achter routers die NAT (Network Address Translation) gebruiken.

U kunt wellicht geen Teredo IP-adres verkrijgen als er een probleem is met uw Teredo-adapter, als een apparaat op uw netwerk het Teredo-protocol blokkeert of als er software op uw pc is geïnstalleerd die de Teredo-functie uitschakelt. Zonder Teredo IP-adres kunt u partychat niet gebruiken en kunt u niet meedoen aan multiplayergames op Xbox Live.

Opmerking Het Teredo IP-adres is alleen nodig voor de functies Xbox Live-partychat en -multiplayer. Als uw game de Xbox Live-service niet gebruikt, raadpleeg dan de site met ondersteuning voor die game voor hulp over problemen met chatten en multiplayer.

Xbox-netwerkinstellingen met verbindingsstatus, prestaties en Xbox Live-multiplayerdetails, inclusief NAT-type.

Oplossingen

Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde. Ga pas naar de volgende oplossing als het probleem niet is opgelost met de vorige oplossing.

Oplossing 1: Controleer of je een internetverbinding hebt

 1. Druk op de Windows-knop op het apparaat of toetsenbord, of selecteer het Windows-pictogram linksonder op het hoofdscherm.
 2. Selecteer Instellingen > Gaming en vervolgens Xbox-netwerk.
 3. Controleer of Internetverbinding onder Netwerkstatus Verbonden is.

Als je geen internetverbinding hebt, moet je eerst dat probleem oplossen voordat je verdergaan met het oplossen van eventuele andere problemen.

Oplossing 2: Druk op de knop Fix it in Xbox-netwerk

 1. Druk op de Windows-knop op het apparaat of toetsenbord, of selecteer het Windows-pictogram linksonder op het hoofdscherm.
 2. Selecteer Instellingen > Gaming en vervolgens Xbox-netwerk.
 3. Selecteer Fix it. Windows probeert bekende problemen met Teredo te detecteren en te herstellen. Opmerking Je moet mogelijk je pc opnieuw opstarten om de wijzigingen door te voeren nadat je op de knop Fix it hebt gedrukt.

Oplossing 3: controleer of Teredo in het register is uitgeschakeld door een programma of door een handmatig geconfigureerde registerwaarde

Sommige programma's kunnen de netwerkinstellingen van uw pc aanpassen, met als doel netwerkcomponenten van IPv6 (Internet Protocol versie 6) uit te schakelen, soms inclusief de adapter voor Teredo-tunneling. Voer de volgende opdrachten uit om te bepalen of Teredo is uitgeschakeld.

Controleer het registerpad iphlpsvc:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop en selecteer Opdrachtregel (administrator).
 2. Voer de volgende opdracht uit vanuit de admin-opdrachtprompt:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo

  Als de volgende regel in het resultaat staat, is Teredo uitgeschakeld:

  Typ REG_DWORD 0x4

 3. Je kunt Teredo weer inschakelen door de volgende opdracht in te voeren vanuit de admin-opdrachtprompt:

  netsh interface Teredo set state type=default

Controleer het registerpad TcpIp6:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop en selecteer Opdrachtregel (administrator).
 2. Voer de volgende opdracht uit vanuit de admin-opdrachtprompt:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp6\Parameters

  Als de volgende regel in het resultaat wordt weergegeven en de weergegeven waarde niet 0x0, is Teredo wellicht uitgeschakeld:

  DisabledComponents REG_DWORD 0x8e

 3. Je kunt Teredo weer inschakelen door de volgende opdracht in te voeren vanuit de admin-opdrachtprompt:

  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Sommige toepassingen stellen deze registerwaarden in om Teredo uit te schakelen wanneer de toepassing is geïnstalleerd, andere stellen ze in telkens wanneer de toepassing start. Als één van deze toepassingen op uw pc is geïnstalleerd, zorg dan dat u de meest recente versie hebt of zie de ondersteunende documentatie van de toepassing om te weten te komen hoe u Teredo-tunneling kunt inschakelen bij deze software.

* Asus Game First Service: voer een update uit naar de nieuwste versie of neem contact op de ondersteuning van Asus op http://asus.com/support.

Je kunt het probleem ook omzeilen door de service uit te schakelen en Teredo opnieuw in te schakelen aan de hand van de volgende stappen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start en selecteer vervolgens Opdrachtprompt (administrator).
 2. Voer de volgende opdrachten in vanuit de admin-opdrachtprompt om de AsusGameFirstService uit te schakelen, de AsusGameFirstService te stoppen en Teredo weer in te schakelen in het register:
  • sc config AsusGameFirstService start= disabled
  • sc stop AsusGameFirstService
  • reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Oplossing 4: controleer of de service IP Helper wordt uitgevoerd

Om Teredo normaal te laten werken, moet de service IP Helper zo zijn ingesteld dat de service automatisch wordt gestart en uitgevoerd. Controleer dit als volgt:

 1. Druk op de knop Start en typ vervolgens Services in het zoekvak.
 2. Selecteer Services.
 3. Controleer het Opstarttype van de volgende service om na te gaan of de standaardwaarde is ingesteld:

  IP Helper, Opstarttype: Automatisch

Als het standaard opstarttype van de service is gewijzigd, kun je de standaardwaarde weer herstellen:

 1. Dubbelklik op IP Helper in de toepassing Services.
 2. Selecteer in het venster Eigenschappen de optie Automatisch in de vervolgkeuzelijst Opstarttype.
 3. Klik op de knop Starten onder Servicestatus.
 4. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

Sommige toepassingen herconfigureren de pc-instellingen om de prestaties te optimaliseren en schakelen Windows-services uit als onderdeel van dat proces, wat soms invloed heeft op de service IP Helper. Als u één van deze toepassingen voor optimalisatie van uw pc gebruikt, noteer dan eventuele configuratiewijzigingen die deze toepassing maakt; u zal deze instellingen wellicht moeten herstellen om Xbox Live-partychat en -multiplayer te gebruiken.

Oplossing 5: controleer of de naam van de Teredo-server is ingesteld op een ongeldige waarde of wordt geblokkeerd door een vermelding in het hosts-bestand

Om normaal te kunnen werken, moet Teredo een geldige Teredo-servernaam gebruiken. Controleer dit als volgt:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start en selecteer vervolgens Opdrachtprompt (administrator).
 2. Voer de volgende opdracht uit vanuit de admin-opdrachtprompt:

  netsh interface Teredo show state

  Als de volgende tekst wordt weergegeven, heb je mogelijk een ongeldige naam voor de Teredo-server geconfigureerd of een vermelding in het hosts-bestand geconfigureerd om Teredo te blokkeren:

  kan de servernaam niet omzetten

Probeer eerst de naam van de Teredo-server weer op de standaardwaarde in te stellen door de volgende opdracht uit te voeren vanuit de admin-opdrachtprompt:

netsh interface Teredo set state servername=default

Als de tekst kan de servernaam niet omzetten nog steeds wordt weergegeven nadat je de opdracht netsh interface Teredo show state opnieuw hebt uitgevoerd, is er mogelijk een toepassing zo geconfigureerd dat je pc een verbinding met Teredo-servers blokkeert door vermeldingen toe te voegen aan het hosts-bestand in de map C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts.

Je kunt de vermeldingen in het hosts-bestand als volgt controleren:

 1. Typ de volgende opdracht in de admin-opdrachtprompt:

  netsh interface Teredo show state

  Noteer de waarde van de servernaam die wordt weergegeven in de uitvoer, bijvoorbeeld win1807.ipv6.microsoft.com.

 2. Open vervolgens het hosts-bestand door de volgende opdracht te typen in de admin-opdrachtprompt:

  notepad.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

  Selecteer in Kladblok Bewerken > Zoeken. Typ vervolgens de naam van de server die wordt vermeld in de uitvoer van de opdracht netsh interface Teredo show state zonder de laatste punt en klik op Volgende zoeken. Voorbeeld: als in de uitvoer de servernaam win1807.ipv6.microsoft.com wordt vermeld, typ je win1807.ipv6.microsoft.com

 3. Als er een vermelding met die servernaam wordt gevonden, verwijder je de vermelding en sla je het hosts-bestand op.

Oplossing 6: controleer of de Teredo-verbinding wordt geblokkeerd door de home-router wanneer een IPv6-verbinding wordt gedetecteerd

Sommige home-routers blokkeren de Teredo-verbinding als ze detecteren dat een IPv6-verbinding aanwezig is op de WAN-interface van de router. Opdat Teredo normaal zou kunnen werken, moet de router geconfigureerd zijn om Teredo-verbinding in te schakelen. Als u één van deze home-routers hebt, zorg dan dat u de recentste firmware voor de router hebt en zie de ondersteunende documentatie om te bepalen hoe u Teredo-tunneling kunt inschakelen op de router. Zie voor Apple AirPort- en FRITZ!box-routers:

Oplossing 7: controleer of de Teredo-verbinding wordt geblokkeerd wanneer een VPN-client is verbonden of wanneer een VPN-netwerkadapter is geïnstalleerd

Sommige VPN-clients schakelen de Teredo-verbinding uit terwijl de VPN-client is verbonden en sommige VPN-clients die een netwerkadapter installeren, schakelen Teredo uit totdat de VPN-adapter wordt verwijderd. Als je een VPN-client hebt geïnstalleerd en Teredo nog steeds is uitgeschakeld, hoewel de verbinding van de VPN-client is verbroken, controleer je of er een netwerkadapter met de naam TAP-Windows Adapter V9 is geïnstalleerd:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start en selecteer vervolgens Apparaatbeheer.
 2. Selecteer Weergeven > Verborgen apparaten weergeven.
 3. Selecteer Netwerkadapters.
 4. Zoek eventuele adapters met een naam zoals TAP-Windows Adapter V9. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de adapter en selecteer vervolgens Verwijderen.

  Opmerking Hoewel de Teredo-verbinding niet meer geblokkeerd zal zijn wanneer u de VPN-netwerkadapter hebt verwijderd, zal dit waarschijnlijk problemen met de VPN-clientsoftware veroorzaken. Als u naast Teredo-ondersteuning ook de VPN-functie nodig hebt, zie dan de ondersteunende documentatie voor de VPN-client.

 5. Start uw pc opnieuw.

Is het probleem hiermee opgelost?

Ja
Nee

Bedankt voor je feedback

Bedankt voor je feedback!

We vinden het vervelend dat dit artikel niet heeft geholpen om het probleem op te lossen. Wij geven het niet op en jij moet dit ook niet doen. Probeer deze community-optie hieronder.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Geef feedback voor dit onderwerp

255 tekens resterend.
Voer om je privacy te beschermen geen contactinformatie in bij het geven van feedback.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met Ondersteuning voor het probleem "Voor NAT-type in Windows 10 wordt weergegeven "Teredo kan niet kwalificeren"" waarover je hebt gelezen of voor een ander probleem?