Overslaan naar hoofdinhoud
Deze pagina delen

Over de voeding van de Xbox One

Overzicht

Op deze pagina worden de onderdelen van de voeding van je Xbox One-console beschreven, en krijg je ook informatie over plaatsing, temperatuur, geluid en veiligheid.

Oplossingen

Voeding en voedingskabel

Je Xbox One-console heeft een externe voeding met ventilator. De voeding is ca. 17 x 4,8 x 7,5 cm groot. Het basisontwerp van de voeding is hetzelfde in alle landen. De modellen van 100-110 V, 220-240 V en 100-240 V zijn even groot.

Belangrijk Microsoft keurt geen accessoires goed van andere leveranciers dan Microsoft voor aansluiting op de voedingsaansluiting van de Xbox One-console. Gebruik van andere accessoires dan de standaardvoeding van de Xbox One kan je console beschadigen en de garantie van je console ongeldig maken.

Opmerkingen

 • Voedingen zijn ontworpen om alleen te worden gebruikt in de regio's waar ze worden verkocht.
 • Probeer een voeding van de Xbox One niet te gebruiken in een regio met andere stroomvereisten.
 • Gebruik geen niet-goedgekeurde accessoires, zoals een vervangende voeding van een andere leverancier dan Microsoft, en sluit geen andere accessoires aan tussen de console en de voeding.
 • Gebruik de externe voeding van de Xbox One alleen in het land waar de voeding werd verkocht. Als je de voeding in een ander land gebruikt, kan dit de voeding of de console beschadigen en de garantie ongeldig maken.
 • De voeding van de Xbox One bevat een interne zekering, die de console helpt te beschermen tegen te hoge spanning en stroompieken. De voeding is echter een afgesloten apparaat. Je kunt de interne zekering dus niet vervangen.

Stroomkabels

Voedingskabel voor gelijkstroom

De voeding heeft een vast aangesloten voedingskabel voor gelijkstroom, waarmee de voeding wordt aangesloten op de console.

 • De voedingskabel voor gelijkstroom is ca. 1,1 meter lang.
 • Aan het uiteinde van deze gelijkstroomkabel is een speciale stekker bevestigd, die niet kan worden verwijderd. Deze aansluiting is speciaal ontworpen voor de voedingsaansluiting van de Xbox One-console.

Voedingskabel voor wisselstroom (netsnoer)

De voeding wordt aangesloten op het stopcontact met het netsnoer. Het netsnoer kan worden losgekoppeld van de voeding.

 • Het netsnoer is ca. 1,2 meter lang.
 • Er zitten twee openingen in het uiteinde van het netsnoer dat wordt aangesloten op de voeding. Als je een andere voedingskabel gebruikt dan de kabel die werd ontworpen voor de voeding, kan dit de voeding of de console beschadigen.
 • Er bestaan verschillende soorten stekkers aan het uiteinde van de voedingskabel, voor aansluiting op het stopcontact. Het type stekker is afhankelijk van het land en de regio waar je de console hebt gekocht.

Plaatsing, temperatuur en geluid van de voeding

Om voldoende koeling te bieden, maakt de externe voeding van de Xbox One gebruik van een ingebouwde ventilator om lucht door de voeding te blazen.

Opmerkingen

 • De ventilator van de voeding start automatisch wanneer je de aan/uit-knop indrukt om de console op te starten.
 • Normaal gesproken maakt de ventilator een "zoemend" geluid.
 • De ventilator werkt niet wanneer de console in de energiespaarstand staat of wanneer de console is losgekoppeld van de voeding.
 • Als de console in de Instant-On-voedingsmodus staat, blijft de voeding werken en draait de ventilator.
 • De snelheid van de ventilator stijgt of daalt met de temperatuur van de voeding. Als de snelheid van de ventilator verandert, zoemt de ventilator harder of zachter.

Neem deze voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de voeding efficiënt en veilig werkt:

 • Blokkeer de ventilatieopeningen op de voeding niet.
 • Plaats de voeding niet op een bed, sofa of ander zacht oppervlak dat de ventilatieopeningen kan blokkeren.
 • Plaats de voeding niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast, een rek of een stereokast, tenzij die ruimte goed geventileerd is.
 • Plaats de voeding niet in de buurt van een warmtebron, zoals een verwarming, ventilatierooster, oven of versterker.
 • Plaats geen andere elektronische apparaten op de voeding.
 • Zorg dat de voeding horizontaal is geplaatst en plat op de vier rubberen kussentjes op de onderzijde ligt.

Opmerking Als de voeding veel lawaai maakt, is er misschien een stekkerdoos of overspanningsbeveiliging overbelast. Sluit de stekker van de voeding rechtstreeks aan op een stopcontact en kijk of het probleem blijft optreden.

Elektrische veiligheid van de voeding

Volg deze stappen om de voeding aan te sluiten op de Xbox One-console:

 1. Sluit de voedingskabel voor gelijkstroom goed aan op de console.
 2. Sluit het netsnoer aan op de voeding, zodat de stekker op de kabel volledig in de aansluiting zit.
 3. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op het stopcontact.

Belangrijk Zoals bij veel andere elektrische apparatuur kan het niet nemen van voorzorgsmaatregelen leiden tot elektrische schokken of brand, met ernstige verwondingen of de dood als gevolg. Bij een incident kan ook je Xbox One-videogame- en entertainmentsysteem beschadigd worden. Houd je aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Kies de juiste voeding voor de console.
 • Gebruik alleen de voeding en het netsnoer die bij de console zijn geleverd of die je van een erkend reparatiecentrum hebt ontvangen. Neem contact op met Xbox-ondersteuning als je een vervangende voeding of netsnoer nodig hebt.
 • Controleer of het stopcontact de voedingsspanning (V) en -frequentie [Hz] levert die is aangegeven op de voeding. Raadpleeg een erkende elektricien als je niet zeker bent van het soort stroomvoorziening in je huis.
 • Zelfs als de spanning en frequentie acceptabel lijken te zijn, mag je geen gebruik maken van niet-standaardvoedingen zoals een generator of omvormer. Gebruik alleen de wisselstroom uit een standaardwandstopcontact.
 • Zorg ervoor dat je niet het stopcontact, verlengsnoer, stekkerdoos of andere elektrische stroomvoorziening overbelast. Controleer of deze zijn gespecificeerd voor de totale stroom die wordt verbruikt door de console (aangegeven op de voeding) en door alle andere apparaten die zijn aangesloten op hetzelfde circuit.
 • Gebruik een correct geaard stopcontact dat geschikt is voor de stekker met randaarde. Probeer niet de randaarde te verwijderen. Als de stekker niet in het stopcontact past, vraag dan een elektricien om het stopcontact te vervangen.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om schade aan de voedingskabels en de voeding te voorkomen:

 • Voorkom dat er op de voedingskabels kan worden gestapt.
 • Zorg dat de voedingskabels niet worden afgeklemd of geknikt; dit is vooral belangrijk voor de aansluitingen op het stopcontact, de voeding en de console.
 • Buig of knik de stroomkabels niet, laat de kabels niet in de knoop raken en gebruik ze op de juiste wijze.
 • Stel de voedingskabels niet bloot aan warmtebronnen.
 • Wikkel voedingskabels niet rond de voeding.
 • Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van voedingskabels. Laat kinderen of huisdieren niet op de voedingskabels bijten of eraan knagen.
 • Trek aan de stekker om de voedingskabels los te koppelen. Trek niet aan de kabel.
 • Laat de voeding niet hangen aan een van de aangesloten kabels.
 • Als een voedingskabel of voeding beschadigd raakt, moet je deze onmiddellijk buiten gebruik stellen en contact opnemen met Xbox-ondersteuning voor een vervangende voedingskabel of voeding.
 • Neem de stekker van het netsnoer van de console uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer de console lange tijd niet wordt gebruikt.

Is het probleem hiermee opgelost?

Ja
Nee

Bedankt voor je feedback

Bedankt voor je feedback!

We vinden het vervelend dat dit artikel niet heeft geholpen om het probleem op te lossen. Wij geven het niet op en jij moet dit ook niet doen. Probeer deze community-optie hieronder.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Geef feedback voor dit onderwerp

255 tekens resterend.
Voer om je privacy te beschermen geen contactinformatie in bij het geven van feedback.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met Ondersteuning voor het probleem "Over de voeding van de Xbox One" waarover je hebt gelezen of voor een ander probleem?

Deze pagina delen