Over de voeding van de originele Xbox One

Overzicht

Hieronder wordt de voeding besproken van de externe voeding van de originele Xbox One, met inbegrip van informatie over de plaatsing, temperatuur, geluid en veiligheid. De Xbox One S en Xbox One X hebben een andere interne voeding die in alle regio's wereldwijd werkt.

Oplossingen

Voeding en voedingskabel

De originele Xbox One wordt geleverd met een externe voeding met ventilator. De afmetingen van de voeding zijn ongeveer 17 x 4,8 x 7,5 cm. De modellen van 100 110V, 220-240 V en 100-240 V zijn even groot.

Belangrijk

Microsoft keurt geen accessoires goed van andere leveranciers dan Microsoft voor aansluiting op de voedingsaansluiting van de Xbox One. Het gebruik van andere accessoires dan de standaardvoeding van de Xbox One kan je Xbox beschadigen en de garantie ongeldig maken.

 • Xbox-voedingen dienen alleen te worden gebruikt in de regio's waarin ze worden verkocht. Gebruik geen voeding die is gemaakt voor een regio met andere stroomvereisten dan de uwe.
 • Gebruik geen niet-gelicentieerde accessoires, zoals een vervangende voeding van een andere leverancier dan Microsoft, of een accessoire die tussen de Xbox en de voeding wordt aangesloten.
 • De Xbox-voeding bevat een zekering die je console helpt te beschermen tegen stroompieken en te hoge spanning. Deze zekering kan niet worden vervangen.

Stroomkabels

Voedingskabel voor gelijkstroom

De Xbox-voeding maakt gebruik van een vast aangesloten voedingskabel voor gelijkstroom (DC) die rechtstreeks in de Xbox wordt gestoken.

 • De voedingskabel voor gelijkstroom is ca. 1,1 meter lang.
 • Aan het uiteinde van deze gelijkstroomkabel is een speciale stekker bevestigd die niet kan worden verwijderd. Deze stekker is speciaal ontworpen voor de voedingsaansluitingen op de Xbox One S en de oorspronkelijke Xbox One.

Netsnoer

De voeding wordt met een verwijderbaar netsnoer aangesloten op een stopcontact.

 • Het netsnoer is ca. 1,2 meter lang.
 • Als je een andere voedingskabel gebruikt dan de kabel die werd ontworpen voor de voeding, kan dit de voeding en de Xbox beschadigen.
 • Het type stekker waarmee het netsnoer met je stopcontact wordt verbonden is afhankelijk van het land en regio waar je Xbox nieuw is gekocht.

Plaatsing, temperatuur en geluid van de voeding

De voeding heeft een ingebouwde ventilator. De ventilator wordt automatisch gestart wanneer je je Xbox aanzet.

 • Meestal maakt de ventilator een karakteristiek zoemend geluid.
 • De ventilator werkt niet wanneer de Xbox in de energiespaarstand staat of wanneer de console is losgekoppeld van de voeding.
 • Als de Xbox in de Instant-On-voedingsmodus staat, blijft de voeding werken en draait de ventilator.
 • De snelheid van de ventilator en het geluid van de ventilator neemt toe of af met de temperatuur van de voeding. zachter.

Neem deze voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de voeding efficiënt en veilig werkt:

 • Blokkeer de ventilatieopeningen van de voeding niet.
 • Plaats de voeding niet op een bed, sofa of ander zacht oppervlak.
 • Zorg ervoor dat de voeding goed kan ventileren. Plaats de voeding niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast, een rek of een stereokast, tenzij die ruimte goede ventilatie heeft.
 • Plaats de voeding niet in de buurt van een warmtebron, zoals een verwarming, ventilatierooster, oven of audioapparatuur.
 • Plaats geen elektronische apparaten op de voeding.
 • Plaats de voeding horizontaal zodat deze plat op de rubberen kussentjes rust.

Opmerking
Als de voeding buitensporig veel lawaai lijkt te maken, is de stekkerdoos of overspanningsbeveiliging waarop deze is aangesloten mogelijk overbelast. Sluit de voeding van je Xbox rechtstreeks aan op een stopcontact

Elektrische veiligheid van de voeding

Ga als volgt te werk om de voeding aan te sluiten op je Xbox:

 1. Sluit de voedingskabel voor gelijkstroom goed aan op de console.
 2. Steek de stekker van de voedingskabel stevig in de voeding.
 3. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op het stopcontact.

Belangrijk
Zoals bij veel andere elektrische apparatuur kan het niet nemen van voorzorgsmaatregelen leiden tot elektrische schokken of brand, met zware verwondingen of de dood als gevolg. Als je geen voorzorgsmaatregelen neemt, kunnen ook je videogame en je Xbox beschadigd raken.

Houd je aan de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Gebruik alleen de voeding en het netsnoer die bij de Xbox zijn meegeleverd of die je van een erkend reparatiecentrum hebt ontvangen. Neem contact op met Xbox-ondersteuning als je een vervangende voeding of een vervangend netsnoer nodig hebt.
 • Controleer of het stopcontact de voedingsspanning (V) en -frequentie [Hz] levert die wordt aangegeven op de voeding. Raadpleeg een erkende elektricien als je niet zeker bent van het soort stroomvoorziening in je huis.
 • Zelfs als de spanning en frequentie correct lijken te zijn, mag je geen gebruik maken van niet-standaardvoedingen zoals generators of omvormers. Gebruik alleen wisselstroom uit een normaal wandstopcontact.
 • Overbelast je stopcontact, verlengsnoer, stekkerdoos of andere elektrische stroomvoorziening niet. Controleer of deze zijn gespecificeerd voor de totale stroom die wordt verbruikt door de Xbox (aangegeven op de voeding) en door alle andere apparaten die zijn aangesloten op hetzelfde wisselstroomcircuit.
 • Gebruik een correct geaard stopcontact dat geschikt is voor de aardingsstekker met randaarde van de voeding. Probeer niet de geaarde stekker te verwijderen of een aardingsadapter te gebruiken waarmee de geaarde stekker wordt omzeild. Als de stekker niet in je stopcontact past, vraag dan een elektricien om het stopcontact te vervangen.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om schade aan de voedingskabels en de voeding te voorkomen:

 • Voorkom dat er op de voedingskabels kan worden gestapt.
 • Zorg dat de voedingskabels niet worden afgeklemd of geknikt; dit is vooral belangrijk voor de aansluitingen op het stopcontact, de voeding en je Xbox.
 • Buig of knik de voedingskabels niet, laat de kabels niet in de knoop raken en gebruik ze op de juiste wijze.
 • Stel de voedingskabels niet bloot aan warmtebronnen.
 • Wikkel voedingskabels niet rond de voeding.
 • Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van voedingskabels. Laat kinderen of huisdieren niet op de voedingskabels bijten of eraan knagen.
 • Trek aan de stekker wanneer je de voedingskabels loskoppelt, niet aan de kabel.
 • Laat de voeding niet hangen aan een van de aangesloten kabels.
 • Als een voedingskabel of voeding beschadigd raakt, dien je het gebruik onmiddellijk te staken en contact op te nemen met Xbox-ondersteuning voor een vervangend netsnoer of vervangende voeding.
 • Koppel je Xbox los tijdens onweer of wanneer deze een tijdje niet wordt gebruikt.

Is het probleem hiermee opgelost?

Ja
Nee

Bedankt voor je feedback

Bedankt voor je feedback!

We vinden het vervelend dat dit artikel niet heeft geholpen om het probleem op te lossen. Wij geven het niet op en jij moet dit ook niet doen. Probeer deze community-optie hieronder.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Geef feedback voor dit onderwerp

255 tekens resterend.
Voer om je privacy te beschermen geen contactinformatie in bij het geven van feedback.
Vraag de community om hulp
Ambassador chat image
Ambassadeurchat
Chat één op één met een andere Xbox-gebruiker die hulp nodig heeft.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met Ondersteuning voor het probleem "Over de voeding van de originele Xbox One" waarover je hebt gelezen of voor een ander probleem?